എകിറ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഭഗവതി രൂപത്തിലുള്ള തെയ്യങ്ങൾ അണിയുന്ന ദ്രംഷ്ട.വായിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് ഇരു പുറവും നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ പല്ലുകൾ എതിർ പല്ല് എന്നും പേർ വിളിക്കാറുണ്ട് . അതിൽ നിന്നായിരിക്കണം എകിറ് എന്ന വാക്ക് ഉണ്ടായത്. പുതിയ ഭഗവതി,തമ്പുരാട്ടി,മുച്ചിലോട്ടു ഭഗവതി തെയ്യം,കണ്ണങ്ങാട്ടു ഭഗവതി തെയ്യംതുടങ്ങിയ തെയ്യങ്ങളെല്ലാം എകിറ് അണിയും.

നിർമ്മാണം[തിരുത്തുക]

സാധാരണയായി ഓട് കൊണ്ടാണ് എകിറ് നിർമ്മിക്കുന്നത്. മുഖത്ത് അത് ഉറച്ച് നിൽക്കുന്നതിനായി സാധാരണയായി ചരടുകൊണ്ട് അവ ഉറപ്പിക്കും.

എകിറ് അണിഞ്ഞ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി തെയ്യം
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=എകിറ്&oldid=1133718" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്