ഊസൈറ്റ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Oocyte

ഒരു ഊസൈറ്റ് ( UK : / ˈoʊəs aɪt /, US : / ˈoʊoʊ- / ), oöcyte അല്ലെങ്കിൽ ovocyte പ്രത്യുൽപാദനത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഗമീറ്റോടോസൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബീജകോശമാണ് . മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ, ഇത് ഒരു പക്വതയെത്തിയിട്ടില്ലാത്ത അണ്ഡമാണ് . സ്ത്രീകളിലെ ഗമീറ്റോജെനസിസ് സമയത്ത് അണ്ഡാശയത്തിലെ ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഊസൈറ്റ് ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. സ്ത്രീ ബീജകോശങ്ങൾ ഒരു പ്രൈമോർഡിയൽ ജേം സെൽ (പിജിസി) ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു, അത് പിന്നീട് മൈറ്റോസിസിന് വിധേയമാവുകയും ഊഗോണിയ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഓജനിസിസ് സമയത്ത്, ഓഗോണിയ പ്രാഥമിക ഊസൈറ്റുകളായി മാറുന്നു. ക്രയോകൺസർവേഷനായി (ശീതികരിച്ച് സൂക്ഷിക്കവുന്നവ) ശേഖരിക്കാവുന്ന ജനിതക വസ്തുക്കളുടെ ഒരു രൂപമാണ് ഊസൈറ്റ്.

Diagram showing the reduction in number of the chromosomes in the process of maturation of the ovum; the process is known as meiosis.

രൂപീകരണം[തിരുത്തുക]

ഒരു ഊസൈറ്റിന്റെ രൂപവത്കരണത്തെ ഊസൈറ്റോജെനിസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ഇത് ഊജനിസിസിന്റെ ഭാഗമാണ്. [1] ഗര്ഭപിണ്ഡത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രാഥമിക അണ്ഡാശയങ്ങളുടെ രൂപീകരണത്തിനും അതിന് ശേഷം അണ്ഡോത്പാദനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ദ്വിതീയ അണ്ഡാശയത്തിനും കാരണമാകുന്നു.

Cell type ploidy/chromosomes chromatids Process Time of completion
Oogonium diploid/46(2N) 2C Oocytogenesis (mitosis) third trimester
primary Oocyte diploid/46(2N) 4C Ootidogenesis (meiosis I) (Folliculogenesis) Dictyate in prophase I for up to 50 years
secondary Oocyte haploid/23(1N) 2C Ootidogenesis (meiosis II) Halted in metaphase II until fertilization
Ootid haploid/23(1N) 1C Ootidogenesis (meiosis II) Minutes after fertilization
Ovum haploid/23(1N) 1C

റഫറൻസുകൾ[തിരുത്തുക]

  1. answers.com
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഊസൈറ്റ്&oldid=3940454" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്