ഉബുണ്ടു സർട്ടിഫൈഡ് പ്രൊഫഷണൽ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
ഉബുണ്ടു സർട്ടിഫിക്കറ്റ്.

ഉബുണ്ടു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനെ സംബന്ധിച്ച, കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തുന്ന ഒരു പരീക്ഷയാണ് ഉബുണ്ടു സർട്ടിഫൈഡ് പ്രൊഫഷണൽ. ഇത് യുസിപി എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടാറുണ്ട്. ഈ പരീക്ഷ വിജയിച്ചവർ ഉബുണ്ടു സർട്ടിഫൈഡ് എഞ്ചിനീയർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു.[1] 2006ലാണ് ഈ പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചതെങ്കിലും ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമായത് 2010ലാണ്.[2][3]

ലിനക്സ് പ്രൊഫഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റൂട്ടാണ് (എൽപിഐ) ഈ പരീക്ഷ നടത്തുന്നത്.[4] ഈ പരീക്ഷയുടെ എൽപിഐ കോഡ് എൽപിഐ 117-199 എന്നതാണ്. എങ്കിലും എൽപിഐ 117-101, എൽപിഐ 117-102 എന്നീ പരീക്ഷകളും വിജയിച്ചാൽ മാത്രമേ പരീക്ഷാർത്ഥിക്ക് യുസിപി എഴുതാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

പുറംകണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]