ഉപയോക്താവ്:Viswaprabha/Temp1

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
No. Geographical Indication Type State
1 Darjeeling Tea (word & logo) കാർഷികോല്പന്നം പശ്ചിമ ബംഗാൾ
2 Aranmula Kannadi കരകൗശലോല്പന്നം കേരളം
3 Pochampally Ikat കരകൗശലോല്പന്നം തെലുങ്കാന
4 Salem Fabric കരകൗശലോല്പന്നം തമിൾ നാട്
5 Chanderi Fabric കരകൗശലോല്പന്നം മധ്യപ്രദേശ്
6 Solapuri Chaddar കരകൗശലോല്പന്നം മഹാരാഷ്ട്ര
7 Solapur Terry Towel കരകൗശലോല്പന്നം മഹാരാഷ്ട്ര
8 Kotpad Handloom fabric കരകൗശലോല്പന്നം ഒഡിഷ
9 Mysore silk കരകൗശലോല്പന്നം കർണ്ണാടക
10 Kota Doria കരകൗശലോല്പന്നം രാജസ്ഥാൻ
11 Mysore Agarbathi Manufactured കർണ്ണാടക
12 Kancheepuram Silk കരകൗശലോല്പന്നം തമിൾ നാട്
13 Bhavani Jamakkalam കരകൗശലോല്പന്നം തമിൾ നാട്
14 Kullu Shawl കരകൗശലോല്പന്നം ഹിമാചൽ പ്രദേശ്
15 Bidriware കരകൗശലോല്പന്നം കർണ്ണാടക
16 Madurai Sungudi കരകൗശലോല്പന്നം തമിൾ നാട്
17 ഒഡിഷ Ikat കരകൗശലോല്പന്നം ഒഡിഷ
18 Channapatna Toys & Dolls കരകൗശലോല്പന്നം കർണ്ണാടക
19 Mysore Rosewood Inlay കരകൗശലോല്പന്നം കർണ്ണാടക
20 Kangra Tea കാർഷികോല്പന്നം ഹിമാചൽ പ്രദേശ്
21 Coimbatore Wet Grinder Manufactured തമിൾ നാട്
22 Srikalahasthi Kalamkari കരകൗശലോല്പന്നം ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
23 Mysore Sandalwood Oil Manufactured കർണ്ണാടക
24 Mysore Sandal Soap Manufactured കർണ്ണാടക
25 Kasuti Embroidery കരകൗശലോല്പന്നം കർണ്ണാടക
26 Mysore Traditional Paintings കരകൗശലോല്പന്നം കർണ്ണാടക
27 Nagpur Orange കാർഷികോല്പന്നം മഹാരാഷ്ട്ര
28 Mysore Betel leaf കാർഷികോല്പന്നം കർണ്ണാടക
29 Nanjanagud Banana കാർഷികോല്പന്നം കർണ്ണാടക
30 Madhubani paintings കരകൗശലോല്പന്നം ബിഹാർ
31 Kondapalli Bommalu കരകൗശലോല്പന്നം ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
32 Thanjavur Paintings കരകൗശലോല്പന്നം തമിൾ നാട്
33 Silver Filigree of Karimnagar കരകൗശലോല്പന്നം തെലുങ്കാന
34 Alleppey Coir കരകൗശലോല്പന്നം കേരളം
35 Muga Silk കരകൗശലോല്പന്നം ആസ്സാം
36 Temple Jewellery of Nagercoil കരകൗശലോല്പന്നം തമിൾ നാട്
37 Mysore Jasmine കാർഷികോല്പന്നം കർണ്ണാടക
38 Udupi Jasmine കാർഷികോല്പന്നം കർണ്ണാടക
39 Hadagali Jasmine കാർഷികോല്പന്നം കർണ്ണാടക
40 Navara rice കാർഷികോല്പന്നം കേരളം
41 Palakkadan Matta Rice കാർഷികോല്പന്നം കേരളം
42 Thanjavur Art Plate കരകൗശലോല്പന്നം തമിൾ നാട്
43 Ilkal Sarees കരകൗശലോല്പന്നം കർണ്ണാടക
44 Applique – Khatwa Patch Work of ബിഹാർ കരകൗശലോല്പന്നം ബിഹാർ
45 Sujini Embroidery Work of ബിഹാർ കരകൗശലോല്പന്നം ബിഹാർ
46 Changalikodan of കേരളം Banana കേരളം
47 Malabar Pepper കാർഷികോല്പന്നം കേരളം
48 Allahabad Surkha കാർഷികോല്പന്നം ഉത്തരപ്രദേശ്
49 Nakshi Kantha കരകൗശലോല്പന്നം പശ്ചിമ ബംഗാൾ
50 Ganjifa cards of Mysore (കർണ്ണാടക) കരകൗശലോല്പന്നം കർണ്ണാടക
51 Navalgund Durries കരകൗശലോല്പന്നം കർണ്ണാടക
52 കർണ്ണാടക Bronze Ware കരകൗശലോല്പന്നം കർണ്ണാടക
53 Molakalmuru Sarees കരകൗശലോല്പന്നം കർണ്ണാടക
54 Monsooned Malabar Arabica Coffee കാർഷികോല്പന്നം കർണ്ണാടക
55 Monsooned Malabar Robusta Coffee കാർഷികോല്പന്നം കർണ്ണാടക
56 Spices - Alleppey Green Cardamom കാർഷികോല്പന്നം കേരളം
57 Coorg Green Cardamom കാർഷികോല്പന്നം കർണ്ണാടക
58 E. I. Leather Manufactured തമിൾ നാട്
59 Salem Silk (Salem Venpattu) കരകൗശലോല്പന്നം തമിൾ നാട്
60 Kovai Cora Cotton കരകൗശലോല്പന്നം തമിൾ നാട്
61 Arani Silk കരകൗശലോല്പന്നം തമിൾ നാട്
62 Bastar Dhokra കരകൗശലോല്പന്നം ഛത്തിസ് ഗഡ്
63 Bastar Wooden Craft കരകൗശലോല്പന്നം ഛത്തിസ് ഗഡ്
64 Nirmal toys and craft കരകൗശലോല്പന്നം തെലുങ്കാന
65 Maddalam of Palakkad കരകൗശലോല്പന്നം കേരളം
66 Screw Pine Craft of കേരളം കരകൗശലോല്പന്നം കേരളം
67 Swamimalai Bronze Icons കരകൗശലോല്പന്നം തമിൾ നാട്
68 Bastar Iron Craft കരകൗശലോല്പന്നം ഛത്തിസ് ഗഡ്
69 Konark Stone carving കരകൗശലോല്പന്നം ഒഡിഷ
70 Pattachitra കരകൗശലോല്പന്നം ഒഡിഷ
71 Machilipatnam Kalamkari കരകൗശലോല്പന്നം ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
72 Eathomozhy Tall Coconut കാർഷികോല്പന്നം തമിൾ നാട്
73 Brass Broidered Coconut Shell Crafts of കേരളം കരകൗശലോല്പന്നം കേരളം
74 Blue Pottery of Jaipur കരകൗശലോല്പന്നം രാജസ്ഥാൻ
75 Molela Clay Work കരകൗശലോല്പന്നം രാജസ്ഥാൻ
76 Kathputlis of രാജസ്ഥാൻ കരകൗശലോല്പന്നം രാജസ്ഥാൻ
77 Leather Toys of Indore കരകൗശലോല്പന്നം മധ്യപ്രദേശ്
78 Bagh Prints of മധ്യപ്രദേശ് കരകൗശലോല്പന്നം മധ്യപ്രദേശ്
79 Sankheda Furniture കരകൗശലോല്പന്നം ഗുജറാത്ത്
80 Agates of Cambay കരകൗശലോല്പന്നം ഗുജറാത്ത്
81 Bell Metal Ware of Datia and Tikamgarh കരകൗശലോല്പന്നം മധ്യപ്രദേശ്
82 Kutch Embroidery കരകൗശലോല്പന്നം ഗുജറാത്ത്
83 Kani Shawls കരകൗശലോല്പന്നം ജമ്മു - കാശ്മീർ
84 Chamba Rumal കരകൗശലോല്പന്നം ഹിമാചൽ പ്രദേശ്
85 Dharwad Pedha Foodstuff കർണ്ണാടക
86 Pokkali Rice കാർഷികോല്പന്നം കേരളം
87 Pipili Applique Work കരകൗശലോല്പന്നം ഒഡിഷ
88 Budiiti Bell & Brass Craft കരകൗശലോല്പന്നം ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
89 Thanjavur Doll കരകൗശലോല്പന്നം തമിൾ നാട്
90 Santiniketan Leather Goods കരകൗശലോല്പന്നം പശ്ചിമ ബംഗാൾ
91 Nirmal furniture കരകൗശലോല്പന്നം തെലുങ്കാന
92 Nirmal paintings കരകൗശലോല്പന്നം തെലുങ്കാന
93 ആന്ധ്രാപ്രദേശ് Leather Puppetry കരകൗശലോല്പന്നം ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
94 Laxman Bhog Mango കാർഷികോല്പന്നം പശ്ചിമ ബംഗാൾ
95 Khirsapati (Himsagar) Mango കാർഷികോല്പന്നം പശ്ചിമ ബംഗാൾ
96 Fazli Mango കാർഷികോല്പന്നം പശ്ചിമ ബംഗാൾ
97 Kashmir Pashmina കരകൗശലോല്പന്നം ജമ്മു - കാശ്മീർ
98 Kashmir Sozani Craft കരകൗശലോല്പന്നം ജമ്മു - കാശ്മീർ
99 Naga Mircha കാർഷികോല്പന്നം Nagaland
100 Nilgiri(Orthodox) Logo കാർഷികോല്പന്നം തമിൾ നാട്
101 ആസ്സാം (Orthodox) Logo കാർഷികോല്പന്നം ആസ്സാം
102 Lucknow Chikan Craft കരകൗശലോല്പന്നം ഉത്തരപ്രദേശ്
103 Virupakshi Hill Banana കാർഷികോല്പന്നം തമിൾ നാട്
104 Sirumalai Hill Banana കാർഷികോല്പന്നം തമിൾ നാട്
105 Fenni Manufactured Goa
106 Uppada Jamdani Sarees കരകൗശലോല്പന്നം ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
107 Tirupati Laddu[lower-alpha 1] Foodstuff ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
108 Mango Malihabadi Dusseheri കാർഷികോല്പന്നം ഉത്തരപ്രദേശ്
109 Puneri Pagadi കരകൗശലോല്പന്നം മഹാരാഷ്ട്ര
110 Banaras Brocades and Sarees കരകൗശലോല്പന്നം ഉത്തരപ്രദേശ്
111 Tangaliya Shawl കരകൗശലോല്പന്നം ഗുജറാത്ത്
112 Vazhakulam Pineapple കാർഷികോല്പന്നം കേരളം
113 Devanahalli Pomello കാർഷികോല്പന്നം കർണ്ണാടക
114 Appemidi Mango കാർഷികോല്പന്നം കർണ്ണാടക
115 Kamalapur Red Banana കാർഷികോല്പന്നം കർണ്ണാടക
116 Santipore Saree കരകൗശലോല്പന്നം പശ്ചിമ ബംഗാൾ
117 Cannanore Home Furnishings കരകൗശലോല്പന്നം കേരളം
118 Sanganeri Hand Block Printing കരകൗശലോല്പന്നം രാജസ്ഥാൻ
119 Balaramapuram Sarees and Fine Cotton Fabrics കരകൗശലോല്പന്നം കേരളം
120 Bikaneri Bhujia കാർഷികോല്പന്നം രാജസ്ഥാൻ
121 Guntur Sannam Chilli കാർഷികോല്പന്നം ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
122 Nashik Valley Wine Manufactured മഹാരാഷ്ട്ര
123 Gadwal Sarees കരകൗശലോല്പന്നം തെലുങ്കാന
124 Kinnauri Shawl കരകൗശലോല്പന്നം ഹിമാചൽ പ്രദേശ്
125 Kasaragod Sarees കരകൗശലോല്പന്നം കേരളം
126 Kuthampully Saree കരകൗശലോല്പന്നം കേരളം
127 Sandur Lambani Embroidery കരകൗശലോല്പന്നം കർണ്ണാടക
128 Hand made Carpet of Bhadohi Handmade Carpets ഉത്തരപ്രദേശ്
129 Paithani Sarees and Fabrics കരകൗശലോല്പന്നം മഹാരാഷ്ട്ര
130 Mahabaleshwar Strawberry കാർഷികോല്പന്നം മഹാരാഷ്ട്ര
131 Hyderabadi Haleem Foodstuff തെലുങ്കാന
132 Central Travancore Jaggery കാർഷികോല്പന്നം കേരളം
133 Champa Silk Saree and Fabrics കരകൗശലോല്പന്നം ഛത്തിസ് ഗഡ്
134 Wayanad Jeerakasala Rice കാർഷികോല്പന്നം കേരളം
135 Wayanad Gandhakasala Rice കാർഷികോല്പന്നം കേരളം
136 Kota Doria (Logo) കരകൗശലോല്പന്നം രാജസ്ഥാൻ
137 Nashik Grapes കാർഷികോല്പന്നം മഹാരാഷ്ട്ര
138 Surat Zari Craft കരകൗശലോല്പന്നം ഗുജറാത്ത്
139 Cheriyal Paintings കരകൗശലോല്പന്നം തെലുങ്കാന
140 Pembarthi Metal Craft കരകൗശലോല്പന്നം തെലുങ്കാന
141 പയ്യന്നൂർ പവിത്രമോതിരം കരകൗശലോല്പന്നം കേരളം
142 Phulkari കരകൗശലോല്പന്നം Punjab, ഹരിയാന & രാജസ്ഥാൻ
143 Khandua Saree and Fabrics കരകൗശലോല്പന്നം ഒഡിഷ
144 Byadgi chilli കാർഷികോല്പന്നം കർണ്ണാടക
145 Bagru Hand Block Print കരകൗശലോല്പന്നം രാജസ്ഥാൻ
146 Venkatagiri Sarees കരകൗശലോല്പന്നം ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
147 Gir Kesar Mango കാർഷികോല്പന്നം ഗുജറാത്ത്
148 Bhalia Wheat കാർഷികോല്പന്നം ഗുജറാത്ത്
149 Villianur Terracotta Works കരകൗശലോല്പന്നം പുതുശ്ശേരി
150 Tirukanur Papier Mache Craft കരകൗശലോല്പന്നം പുതുശ്ശേരി
151 Kachchh Shawls കരകൗശലോല്പന്നം ഗുജറാത്ത്
152 Udupi Mattu Gulla Brinjal കാർഷികോല്പന്നം കർണ്ണാടക
153 Baluchari Saree കരകൗശലോല്പന്നം പശ്ചിമ ബംഗാൾ
154 Dhaniakhali Saree കരകൗശലോല്പന്നം പശ്ചിമ ബംഗാൾ
155 Kashmir Papier Mache കരകൗശലോല്പന്നം ജമ്മു - കാശ്മീർ
156 Kashmir Walnut Wood Carving കരകൗശലോല്പന്നം ജമ്മു - കാശ്മീർ
157 Bobbili Veena കരകൗശലോല്പന്നം ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
158 Khatamband കരകൗശലോല്പന്നം ജമ്മു - കാശ്മീർ
159 Kinnal Toys[അവലംബം ആവശ്യമാണ്] കരകൗശലോല്പന്നം കർണ്ണാടക
160 Chendamangalam Dhoties & Set Mundu കരകൗശലോല്പന്നം കേരളം
161 Gopalpur Tussar Fabrics കരകൗശലോല്പന്നം ഒഡിഷ
162 Siddipet Gollabhama കരകൗശലോല്പന്നം തെലുങ്കാന
163 Ganjam Kewda Rooh കാർഷികോല്പന്നം ഒഡിഷ
164 Ganjam Kewda Flower കാർഷികോല്പന്നം ഒഡിഷ
165 Maheshwar Sarees & Fabrics കരകൗശലോല്പന്നം മധ്യപ്രദേശ്
166 Dhalapathar Parda & Fabrics കരകൗശലോല്പന്നം ഒഡിഷ
167 Sambalpuri Bandha Saree & Fabrics കരകൗശലോല്പന്നം ഒഡിഷ
168 Bomkai Saree & Fabrics കരകൗശലോല്പന്നം ഒഡിഷ
169 Habaspuri Saree & Fabrics കരകൗശലോല്പന്നം ഒഡിഷ
170 Berhampur Patta (Phoda Kumbha) Saree& Joda കരകൗശലോല്പന്നം ഒഡിഷ
171 Bhagalpur Silk കരകൗശലോല്പന്നം ബിഹാർ
172 Mangalagiri Sarees and Fabrics കരകൗശലോല്പന്നം ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
173 Madurai Malli കാർഷികോല്പന്നം തമിൾ നാട്
174 Pattamadai Pai (‘Pattamadai Mat’) കരകൗശലോല്പന്നം തമിൾ നാട്
175 Nachiarkoil Kuthuvilakku (‘Nachiarkoil Lamp’) കരകൗശലോല്പന്നം തമിൾ നാട്
176 Chettinad Kottan കരകൗശലോല്പന്നം തമിൾ നാട്
177 Narayanpet Handloom Sarees കരകൗശലോല്പന്നം തെലുങ്കാന
178 Toda Embroidery കരകൗശലോല്പന്നം തമിൾ നാട്
179 Thanjavur Veenai കരകൗശലോല്പന്നം തമിൾ നാട്
180 Bangalore Blue Grapes കാർഷികോല്പന്നം കർണ്ണാടക
181 Agra Durrie കരകൗശലോല്പന്നം ഉത്തരപ്രദേശ്
182 Farrukhabad Prints കരകൗശലോല്പന്നം ഉത്തരപ്രദേശ്
183 Lucknow Zardozi കരകൗശലോല്പന്നം ഉത്തരപ്രദേശ്
184 Banaras Brocades and Sarees (Logo) കരകൗശലോല്പന്നം ഉത്തരപ്രദേശ്
185 Kalanamak Rice കാർഷികോല്പന്നം ഉത്തരപ്രദേശ്
186 Patan Patola കരകൗശലോല്പന്നം ഗുജറാത്ത്
187 ഒഡിഷ Pattachitra (Logo) വസ്ത്രം ഒഡിഷ
188 Bastar Dhokra (Logo) കരകൗശലോല്പന്നം ഛത്തിസ് ഗഡ്
189 Bell Metal Ware of Datia and Tikamgarh (Logo) കരകൗശലോല്പന്നം മധ്യപ്രദേശ്
190 Kaipad Rice കൃഷി കേരളം
191 Kullu ShawL (Logo) വസ്ത്രം ഹിമാചൽ പ്രദേശ്
192 Muga Silk of ആസ്സാം (Logo) കരകൗശലോല്പന്നം ആസ്സാം
193 Firozabad Glass കരകൗശലോല്പന്നം ഉത്തരപ്രദേശ്
194 Kannauj Perfume Manufactured ഉത്തരപ്രദേശ്
195 Kanpur Saddlery Manufactured ഉത്തരപ്രദേശ്
196 Moradabad Metal Craft കരകൗശലോല്പന്നം ഉത്തരപ്രദേശ്
197 Saharanpur Wood Craft കരകൗശലോല്പന്നം ഉത്തരപ്രദേശ്
198 Dharmavaram Handloom Pattu Sarees and Paavadas വസ്ത്രം ആന്ധ്രാപ്രദേശ്
199 Warli Painting കരകൗശലോല്പന്നം മഹാരാഷ്ട്ര
200 Kolhapur Jaggery കൃഷി മഹാരാഷ്ട്ര
201 Thewa Art Work കരകൗശലോല്പന്നം രാജസ്ഥാൻ
202 Shaphee Lanphee വസ്ത്രം മണിപ്പൂർ
203 Wangkhei Phee വസ്ത്രം മണിപ്പൂർ
204 Moirang Phee വസ്ത്രം മണിപ്പൂർ
207 Handmade Carpets of Mirzapur Handmade Carpets ഉത്തരപ്രദേശ്
208 Handmade Carpets of Banaras Handmade Carpets ഉത്തരപ്രദേശ്
209 Chengalikodan Banana കൃഷി കേരളം
210 Agra Petha Sweets ഉത്തരപ്രദേശ്
211 Mathura Peda Sweets ഉത്തരപ്രദേശ്
  1. Maneesh Chhibber (31 ജൂലൈ 2012). "Tirupati temple to keep laddu patent". The Financial Express. New Delhi.


ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: <ref> റ്റാഗുകൾ "lower-alpha" സംഘത്തിൽ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ബന്ധപ്പെട്ട <references group="lower-alpha"/> റ്റാഗ് കണ്ടെത്താനായില്ല അല്ലെങ്കിൽ അടയ്ക്കാനുള്ള </ref> നൽകിയിട്ടില്ല

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Viswaprabha/Temp1&oldid=2302721" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്