ഉപയോക്താവ്:Manojk/കാർഷികം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

പ്രധാനമായും വർഗ്ഗം:കൃഷി, വർഗ്ഗം:തെങ്ങ്, വർഗ്ഗം:നെല്ല് വർഗ്ഗം:വാഴ തുടങ്ങിയ വർഗ്ഗങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.

എഴുതേണ്ട ലേഖനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

 1. നെൽകൃഷിയിലുപയോഗിക്കുന്ന കീടനാശിനികൾ
 2. നെൽകൃഷിയിലുപയോഗിക്കുന്ന കുമിൾനാശിനികൾ
 3. കരനെൽകൃഷി
 4. ഉതിർമണി
 5. പാക്കുതറ
 6. കഴ
 7. കയ്യീരി
 8. കളം
 9. കറ്റ
 10. പൊലി
 11. പതം
 12. പതിര്
 13. പറ വയ്ക്കുക (പറയിടൽ)
 14. കാളകെട്ട്
 15. കതിരുകാള
 16. നിറ
 17. പുത്തരി
 18. നിറപറ
 19. വാണിയപ്പുര
 20. ബയോപ്രൈമിങ്
 21. പെയർ
 22. പീച്ച്
 23. ആത്മ പദ്ധതി
 24. നീര
 25. മൈക്കോറൈസ
 26. പശിമരാശിമണ്ണ്
 27. എക്കൽമണ്ണ്
 28. പൂഴിമണ്ണ്
 29. കറുത്ത മണ്ണ്
 30. ചെമന്ന മണ്ണ്
 31. ചെങ്കൽ മണ്ണ്
 32. ലവണ-ക്ഷാര മണ്ണ്
 33. രണ്ടാം ഹരിതവിപ്ലവം
 34. മഴവിൽവിപ്ലവം
 35. കാർഷികാദായ നികുതി
 36. കാർഷിക ഉത്പന്നനികുതി
 37. എഫ്.പി.ഒ
 38. ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണ നിയമം
 39. കയറ്റുമതി നിയമം 1963
 40. വിത്തുനിയമം 1983
 41. പാൽ-പാലുത്പന്ന നിയമം
 42. ജൈവ സാക്ഷ്യപത്രം

കവാടം[തിരുത്തുക]

വർഗ്ഗ വൃക്ഷം[തിരുത്തുക]

കൃഷി(36 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 28 താളുകൾ)
അഗ്രോണമി(3 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 9 താളുകൾ)
ഇന്ത്യയിലെ കൃഷി(3 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 6 താളുകൾ)
കാലാവസ്ഥ(8 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 27 താളുകൾ)
കാർഷിക ആഘോഷങ്ങൾ(9 താളുകൾ)
കാർഷിക കീടങ്ങൾ(3 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 1 താൾ)
കാർഷിക നിയമങ്ങൾ(3 താളുകൾ)
കാർഷിക സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം(1 വർഗ്ഗം, 3 താളുകൾ)
കാർഷികമേളകൾ(1 വർഗ്ഗം, 3 താളുകൾ)
കാർഷികാചാരങ്ങൾ(1 വർഗ്ഗം, 4 താളുകൾ)
കാർഷികോപകരണങ്ങൾ(11 താളുകൾ)
കീട നിയന്ത്രണം(3 വർഗ്ഗങ്ങൾ)
കീടങ്ങൾ(5 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 21 താളുകൾ)
കീടനാശിനികൾ(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 8 താളുകൾ)
കൃഷി കാലങ്ങൾ(7 താളുകൾ)
കൃഷിക്കാർ(1 വർഗ്ഗം, 1 താൾ)
കൃഷിഭൂമി(1 താൾ)
കൃഷിരീതികൾ(4 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 34 താളുകൾ)
കൃഷിശാസ്ത്രജ്ഞർ(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 2 താളുകൾ)
കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാശാല(1 വർഗ്ഗം, 2 താളുകൾ)
കൊയ്ത്ത്(1 വർഗ്ഗം, 2 താളുകൾ)
ക്ഷുദ്രജീവനാശിനി(3 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 2 താളുകൾ)
ജലസേചനം(3 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 19 താളുകൾ)
ജൈവകൃഷി(4 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 10 താളുകൾ)
തേനീച്ച വളർത്തൽ(12 താളുകൾ)
നദികൾ(41 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 30 താളുകൾ)
മൃഗപരിപാലനം(2 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 11 താളുകൾ)
വളങ്ങൾ(6 താളുകൾ)
വിളകൾ(21 വർഗ്ഗങ്ങൾ, 8 താളുകൾ)

ഞാറ്റുവേല[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Manojk/കാർഷികം&oldid=1796941" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്