ഉപയോക്താവ്:Gnoeee/test0

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
താൾ ഒടുവിൽ തിരുത്തിയ
ഉപയോക്താവ്
നിലവിലുള്ള
വലിപ്പം
ഒടുവിൽ തിരുത്തിയ
തീയതി
നളിനി നെറ്റോ   Kiran Gopi 1811 2021 ജനുവരി 3
കടവരി   MadPrav 1761 2019 ഡിസംബർ 11
കിഴക്കഞ്ചേരി   Njansandeep 3318 2020 സെപ്റ്റംബർ 2
രാമപുരം, മലപ്പുറം   Meenakshi nandhini 5687 2020 ജൂൺ 1
കവളപ്പാറ സ്വരൂപം   Rajendu 5915 2019 ഓഗസ്റ്റ് 24
നെടിയിരിപ്പ് സ്വരൂപം   117.207.237.212 1061 2020 ഏപ്രിൽ 5
മിഥുനം   Arjunkmohan 822 2014 ഓഗസ്റ്റ് 14
അൽ ജസീറ മാസിക   EmausBot 888 2013 മാർച്ച് 24
താപചാലകം   Meenakshi nandhini 3069 2020 ജൂൺ 1
പാറക്കടവ് (കോഴിക്കോട്)   Pathbot 1265 2020 മേയ് 9
മാനിനി   Praveenp 1598 2020 മാർച്ച് 5
കല്യാണി (വൃത്തം)   Arjunkmohan 622 2016 ഓഗസ്റ്റ് 26
യമകം   117.201.203.25 1493 2015 മേയ് 9
മാത്ര (വ്യാകരണം)   Vengolis 658 2016 മാർച്ച് 12
ജഗതി   Pathbot 1566 2020 മേയ് 8
സ്വാമി (വ്യാകരണം)   117.218.66.74 666 2013 ഒക്ടോബർ 29
കാരണം (വ്യാകരണം)   AJITH MS 722 2015 ഏപ്രിൽ 15
മലബാർ തീരം   AJITH MS 1669 2015 ജൂലൈ 26
എം 16   Saleeshkumar2000 3512 2015 ജൂലൈ 25
പൂരം (നക്ഷത്രം)   Vijayanrajapuram 1732 2020 ഒക്ടോബർ 14
കൽചട്ടി   MadPrav 831 2015 ഡിസംബർ 2
അഷ്ടഗിരികൾ   Meenakshi nandhini 761 2018 ഡിസംബർ 2
നവഗോപ്യങ്ങൾ   Vengolis 594 2014 ഏപ്രിൽ 7
അഷ്ടപുഷ്പങ്ങൾ   Meenakshi nandhini 670 2018 ഡിസംബർ 2
അഷ്ടാംഗയോഗം   Niyas Abdul Salam 669 2011 ഒക്ടോബർ 22
കാവനൂർ   Pathbot 3543 2020 ഏപ്രിൽ 18
മണ്ണൂർ കൈമകുന്നത്ത് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം   Vengolis 918 2014 മാർച്ച് 21
കോയിക്കലേത്ത് ബുദ്ധ ക്ഷേത്രം   Rojypala 1273 2020 ഒക്ടോബർ 14
ഉപമാലിനി (വൃത്തം)   Vengolis 811 2018 ജനുവരി 27
മലവേടർ   ഗോത്രഭൂമി 4451 2021 ഫെബ്രുവരി 20
ചാളക്കടൽ   Gauthsree 749 2016 ഫെബ്രുവരി 18
വന്മഴി   Dvellakat 2623 2018 നവംബർ 26
മണക്കാട്ട്‌ ശ്രീഭദ്രാക്ഷേത്രം   Manuspanicker 896 2014 നവംബർ 30
പള്ളാത്തുരുത്തി സംഭവം   Kiran Gopi 800 2011 ജനുവരി 12
തിൿരീത്തു്   Dvellakat 7595 2018 നവംബർ 26
മുട്ടം, കാസർഗോഡ് ജില്ല   Pathbot 1443 2020 ഏപ്രിൽ 23
കുട്ടമത്ത്   Pathbot 917 2020 ഏപ്രിൽ 23
പാടൂർ, തൃശ്ശൂർ   Pathbot 1027 2020 ജൂൺ 2
സ്തിമിത   Arjunkmohan 666 2016 ഓഗസ്റ്റ് 26
അതിസ്തിമിത   Arjunkmohan 797 2016 ഓഗസ്റ്റ് 26
കബരി (വൃത്തം)   Arjunkmohan 501 2016 ഓഗസ്റ്റ് 26
രമണീയം   Arjunkmohan 626 2016 ഓഗസ്റ്റ് 26
ഫലമുഖി   Arjunkmohan 556 2016 ഓഗസ്റ്റ് 26
മണിമദ്ധ്യം   Arjunkmohan 667 2016 ഓഗസ്റ്റ് 26
സുമുഖി   Arjunkmohan 644 2016 ഓഗസ്റ്റ് 26
മത്ത   Arjunkmohan 586 2016 ഓഗസ്റ്റ് 26
അശ്വഗതി   Arjunkmohan 588 2016 ഓഗസ്റ്റ് 26
പര്യസ്തകാഞ്ചി   Niyas Abdul Salam 660 2011 ഒക്ടോബർ 22
പ്രതീപം (അലങ്കാരം)   Niyas Abdul Salam 649 2011 ഒക്ടോബർ 22
ദൃഷ്ടാന്തം (അലങ്കാരം)   Niyas Abdul Salam 795 2011 ഒക്ടോബർ 22
സംഭാവന (അലങ്കാരം)   Niyas Abdul Salam 586 2011 ഒക്ടോബർ 22
വ്യാജസ്തുതി (അലങ്കാരം)   Niyas Abdul Salam 642 2011 ഒക്ടോബർ 22
രാജവംശം   Meenakshi nandhini 8983 2020 ജൂൺ 7
മൈക്രോവേവ് (തരംഗം)   Arun Anurudhan 1839 2019 മേയ് 2
സിംഹവിക്രാന്തം   Ranjithsiji 1083 2018 നവംബർ 12
പെൻ ഓ.എസ്.   Vssun 2083 2012 ഓഗസ്റ്റ് 11
മുദ്രാവാക്യം   Manuspanicker 2578 2020 ജനുവരി 8
ഖഗ   Arjunkmohan 526 2016 ഓഗസ്റ്റ് 26
ഗിയോഗ് ബാസലിറ്റ്സ്   Viswaprabha 599 2018 ഏപ്രിൽ 24
മുടിക്കോട്, തൃശ്ശൂർ   Pathbot 4351 2020 ജൂൺ 2
ആകാശവെള്ളരി   Vinayaraj 1722 2020 നവംബർ 15
കക്കാടാർ   Panavalli 501 2017 ജനുവരി 26
പഴക്കുളം   Path slopu 2966 2020 ഓഗസ്റ്റ് 5
മുട്ടന്നൂർ   Pathbot 1134 2020 ഏപ്രിൽ 18
പുന്നല   Meenakshi nandhini 8933 2020 ജൂൺ 1
നല്ലളം ബസാർ   Sidharthan 1004 2011 ജനുവരി 10
പനപ്പെട്ടി   Path slopu 594 2019 നവംബർ 20
പാൽത്തിരപ്പും പുഴ   Vengolis 1321 2014 മാർച്ച് 9
കുണിയൻ പുഴ   Meenakshi nandhini 1331 2020 ജൂൺ 7
ചെങ്കള   Meenakshi nandhini 2452 2020 ജൂൺ 1
ചൂരക്കാട്ടുകര   Pathbot 4579 2020 ജൂൺ 2
അഹിംസ   MadPrav 3443 2019 ഡിസംബർ 11
കവിയൂർ (കണ്ണൂർ)   Rojypala 2132 2012 ജൂലൈ 26
വട്ടേനാട്   Pathbot 1883 2020 ജൂൺ 2
കാർത്തികപ്പള്ളി   Kgsbot 8354 2020 ജൂലൈ 19
ൿ   Vssun 953 2013 മേയ് 20
വിളക്കുളം   Pathbot 978 2020 മേയ് 8
എൻതാൽപ്പി   Meenakshi nandhini 2565 2020 ജൂൺ 1
ദേശജം   MadPrav 681 2019 ഫെബ്രുവരി 21
ചിരസ്ഥായി   Raghith 3452 2013 ഒക്ടോബർ 21
പുല്ലേപ്പടി   Pathbot 809 2020 മേയ് 5
പുറ്റെക്കാട്   Pathbot 669 2020 മേയ് 9
ആലങ്കോട്   Meenakshi nandhini 3177 2020 ജൂൺ 1
പായിപ്ര   Vijayanrajapuram 4658 2020 ഓഗസ്റ്റ് 1
തൻ സോൻ ന്യത് അന്താരാഷ്ട്രവിമാനത്താവളം   EmausBot 2326 2013 ഏപ്രിൽ 7
കാരാളർ   അമൂല്യ സമ്മാനം 1756 2017 ജൂലൈ 30
പന്തകപ്പാറ   Pathbot 755 2020 ഏപ്രിൽ 11
അല്പവിരാമം   Deepak885 544 2015 സെപ്റ്റംബർ 21
അങ്കക്കാരനും പപ്പൂരനും   Meenakshi nandhini 978 2019 ജൂലൈ 30
മൂപ്പൻ (ക്രിസ്തുമതം)   Niyas Abdul Salam 659 2011 ഒക്ടോബർ 22
ഷട്കർമ്മങ്ങൾ   Niyas Abdul Salam 612 2011 ഒക്ടോബർ 22
വിളത്തൂർ   Pathbot 693 2020 ജൂൺ 2
പള്ളിമൺകുഴി ദേവീക്ഷേത്രം   Jacob.jose 904 2014 ഡിസംബർ 13
1909   Vengolis 896 2014 മാർച്ച് 30
പരാദം   Arjunkmohan 780 2014 ജൂൺ 9
വലവൂർ   Path slopu 2112 2020 ഏപ്രിൽ 3
ഗ്നോം ഷെൽ   Saul0fTarsus 2472 2019 ഓഗസ്റ്റ് 31
മെറ്റാസിറ്റി   Akhilan 1989 2013 ജൂലൈ 9
അഞ്ജുത   MadPrav 3942 2019 ഡിസംബർ 11
പൂവരാഹൻ   Vengolis 999 2016 ഫെബ്രുവരി 14
ശോകനാശിനിപ്പുഴ   Pr2470 1171 2017 മേയ് 11
ഗരുഡപ്പച്ച   2401:4900:1D41:FEB4:672B:4FA1:8332:A568 1351 2019 ഡിസംബർ 14
വിളക്കുവെട്ടം   Path slopu 870 2019 നവംബർ 21
വഴേലിപറമ്പിൽ   Pathbot 529 2020 മേയ് 5
ട്രാവൻകോറിക്ക   Ezhuttukari 1217 2011 ഡിസംബർ 23
പുംസവനം   Drajay1976 521 2013 ഏപ്രിൽ 21
മഹാനാമ്യവ്രതം   Drajay1976 359 2013 ഏപ്രിൽ 21
മഹാവ്രതംവ്രതം   Vengolis 589 2016 ഫെബ്രുവരി 11
ഉപനിഷദംവ്രതം   Vengolis 635 2014 മാർച്ച് 8
മൂല്യം   Kiran Gopi 474 2010 ഒക്ടോബർ 22
കാലസർപ്പയോഗം   Abhilashsmpta 470 2014 ജനുവരി 17
എരിക്കാവ്   Pathbot 618 2020 മേയ് 5
ചെങ്ങാലൂർ ഈശാനിമംഗലം ശിവക്ഷേത്രം   Vishalsathyan19952099 1375 2017 മേയ് 21
അഞ്ചേരി   Path slopu 526 2020 ഏപ്രിൽ 3
പനമരം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്   Pathbot 1033 2020 മേയ് 9
ജലദുർഗ്ഗാ ക്ഷേത്രം   Uberscholar 921 2013 നവംബർ 10
സീതാലവകുശ ക്ഷേത്രം (പുൽപ്പള്ളി)   ShajiA 945 2018 സെപ്റ്റംബർ 3
കോറോം പള്ളി   Meenakshi nandhini 1606 2020 ഒക്ടോബർ 23
തൃക്കണാട് ത്രയംബകേശ്വര ക്ഷേത്രം   Otrajesh 1455 2013 നവംബർ 19
മർമ്മം   Fotokannan 4083 2017 ജൂലൈ 13
ജുന്റ   Deepak885 782 2015 നവംബർ 10
ഭൂഗർഭ ഖനനം   Vengolis 519 2016 ഫെബ്രുവരി 3
അലൂവിയൻ ഖനനം   MadPrav 526 2015 ഡിസംബർ 2
ലോങ്ങ്‌വാൾ ഖനനം   Meenakshi nandhini 533 2019 ജനുവരി 16
സഞ്ചിത നിധി   TheWikiholic 2149 2020 ജൂൺ 10
വോട്ട് ഓൺ എക്കൗണ്ട്   Niyas Abdul Salam 739 2011 ഒക്ടോബർ 22
പാചക വാതകം   Shagil Kannur 775 2017 സെപ്റ്റംബർ 6
അർദ്ധ നിത്യഹരിത വനം   Ezhuttukari 510 2011 ഡിസംബർ 24
ഇലപൊഴിക്കുന്ന ഈർപ്പമുള്ള വനങ്ങൾ   Kiran Gopi 520 2010 നവംബർ 14
ഉറുമി   Bibinknair 7691 2020 മാർച്ച് 19
നീർക്കടവ്   Pathbot 722 2020 ഏപ്രിൽ 11
ഡയരാ സ്ട്രീറ്റ്   Pathbot 807 2020 ജൂൺ 2
തലക്കോട്   122.164.25.168 2704 2020 ഡിസംബർ 26
അഡ്നോക്   Saul0fTarsus 83 2019 ഓഗസ്റ്റ് 9
ഹൈപ്പർഗ്ലൈസീമിയ   ShajiA 1152 2018 ഓഗസ്റ്റ് 30
തോട്ടെക്കാട്‌   Pathbot 1040 2020 ഏപ്രിൽ 18
ചിദംബരം ക്ഷേത്രം   Meenakshi nandhini 3145 2019 മാർച്ച് 4
കാത്യായനൻ   Viswaprabha 801 2014 മേയ് 4
പുതുമല   Pathbot 699 2020 മേയ് 9
വീരമാർത്താണ്ഡവർമ്മ   Manuspanicker 882 2013 ഓഗസ്റ്റ് 21
ഷൾപലം   Vengolis 906 2014 ജൂൺ 29
അലമാര   സതീഷ്ആർവെളിയം 985 2019 ജൂലൈ 31
നീർക്കുന്നം   Pathbot 736 2020 മേയ് 5
Www2   PsBot 943 2016 ഫെബ്രുവരി 10
മാവിച്ചേരി   Pathbot 816 2020 ഏപ്രിൽ 11
കാക്കോത്ത് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം   Vengolis 763 2014 മാർച്ച് 8
ഓശസ്കു   CommonsDelinker 2733 2020 ജൂലൈ 20
ഉള്ള്യേരി   TheWikiholic 72 2020 ഓഗസ്റ്റ് 3
പെരിങ്ങത്തൂർ മഖാം   Vengolis 1157 2014 മേയ് 21
പുന്നല ശ്രീകുമാർ   MadPrav 38811 2019 ഫെബ്രുവരി 21
കാട്ടൂർ, ആലപ്പുഴ ജില്ല   Pathbot 2272 2020 മേയ് 5
വെങ്ങാനെല്ലൂർ   Pathbot 694 2020 ജൂൺ 2
കക്കാട്, എറണാകുളം   Pathbot 826 2020 മേയ് 5
കരിഞ്ചന്ത   Meenakshi nandhini 1241 2019 ജനുവരി 11
അരിപ്പ   Shijan Kaakkara 1576 2013 ജൂൺ 13
വാളകം   Path slopu 1803 2019 നവംബർ 20
ഏറയൂർ   Pathbot 949 2020 ജൂൺ 2
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്   2402:3A80:193E:F424:0:0:0:2 3843 2020 ഡിസംബർ 25
ചെമ്പിലരയൻ   Drajay1976 5154 2020 ഡിസംബർ 18
പ്ലേ ഹൗസ്   Viswaprabha 2231 2016 മാർച്ച് 27
ലിയോ തദേവൂസ്   Viswaprabha 763 2016 മാർച്ച് 26
പ്രാവട്ടം   Vengolis 704 2014 മാർച്ച് 8
മേലേടത്ത് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം, കടമ്പൂർ   MadPrav 625 2019 ഫെബ്രുവരി 22
മട്ടന്നൂർ മഹാദേവക്ഷേത്രം   ShajiA 2299 2018 സെപ്റ്റംബർ 3
ഇല്ലം മൂല   Pathbot 686 2020 ഏപ്രിൽ 11
സഫർ   ShajiA 1939 2018 സെപ്റ്റംബർ 21
മാത്തൂർ മന്ദമ്പുള്ളി ഭഗവതിക്ഷേത്രം   Vp4u 1430 2012 ജൂലൈ 3
നെറ്റി   Chandrapaadam 1853 2014 ജനുവരി 22
വഴിച്ചാൽ   Niyas Abdul Salam 794 2011 ഒക്ടോബർ 22
പിസ്റ്റൾ   Vermont 754 2019 ഓഗസ്റ്റ് 8
കുറുമശ്ശേരി   Ansaraziz82 1087 2020 മേയ് 11
മൂഴിയാർ അണക്കെട്ട്   Shaikmk 5986 2020 ഏപ്രിൽ 4
തെയ്യാല   Kiran Gopi 2018 2020 ഓഗസ്റ്റ് 10
പട്ടാമ്പി നിയമസഭാമണ്ഡലം   Vicharam 6594 2020 നവംബർ 29
കണ്ണമാലി പള്ളി   Akhilaprem 8686 2020 ജൂൺ 7
സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ബിൽഡ്   EmausBot 783 2015 സെപ്റ്റംബർ 30
അരയൻകാവ്   Pathbot 620 2020 മേയ് 5
ലോക കാലാവസ്ഥാദിനം   Arjunkmohan 748 2014 ജൂലൈ 21
ശിലാവിജ്ഞാനം   Vengolis 729 2018 ഡിസംബർ 31
സദിശ ഗുണകാങ്കം   MadPrav 1078 2015 ഡിസംബർ 3
എം. 551 ഷെരിഡൻ   Saleeshkumar2000 3173 2015 ജൂലൈ 25
മെഗാമീറ്റർ   EmausBot 952 2013 ഏപ്രിൽ 7
അരിയല്ലൂർ   Pathbot 3516 2020 ഏപ്രിൽ 18
ചെറിയ കടൽകാക്ക   Richardkiwi 9032 2021 ജനുവരി 14
ലഗ്രാഞ്ജ്   Malikaveedu 5239 2020 ഒക്ടോബർ 20
മാട്ടാൻ കുണ്ട്   Sidheeq 449 2012 ജൂൺ 27
പുഞ്ചവയൽ   Pathbot 730 2020 മേയ് 9
തോലേരി   Pathbot 504 2020 മേയ് 9
കിഴിശ്ശേരി   Pathbot 1777 2020 ഏപ്രിൽ 18
ഒറ്റപ്പാലം താലൂക്ക്   Pathbot 507 2020 ജൂൺ 2
കുറ്റാളൂർ   Pathbot 518 2020 ഏപ്രിൽ 18
കുമ്പിടി   Pathbot 747 2020 ജൂൺ 2
വട്ടംകുളം   Pathbot 764 2020 ഏപ്രിൽ 18
ആഖ്യ   PsBot 548 2016 ഫെബ്രുവരി 10
കൂമൻ   Vishnuprasadktl 806 2016 ജൂൺ 27
പുത്തനങ്ങാടി   Path slopu 755 2020 ഏപ്രിൽ 3
കാഞ്ഞിരത്താനം   Path slopu 1347 2020 ഏപ്രിൽ 3
കാഞ്ഞിലേരി   Pathbot 855 2020 ഏപ്രിൽ 11
തമിഴ്നാട് കാർഷിക സർവകലാശാല‍   Saul0fTarsus 973 2019 ഓഗസ്റ്റ് 31
വി.പി. സജീന്ദ്രൻ   Kgsbot 4532 2020 ഓഗസ്റ്റ് 29
കാരക്കൽ   137.97.177.201 1670 2016 നവംബർ 23
ചേർത്തല നഗരസഭ   Naveenpf 4549 2020 ഒക്ടോബർ 8
കായംകുളം നഗരസഭ   Naveenpf 4067 2020 ഒക്ടോബർ 8
മാവേലിക്കര നഗരസഭ   Dvellakat 5637 2020 ഡിസംബർ 25
അടൂർ താലൂക്ക്   Pathbot 748 2020 മേയ് 9
ജഡത്വം   Akbarali 2111 2016 നവംബർ 19
മൗത്ത്ഓർഗൺ   MadPrav 2752 2020 ഫെബ്രുവരി 28
ഹെൽമറ്റ്   Arunsunilkollam 2239 2018 മാർച്ച് 29
ജഡം   Jabbar~mlwiki 1517 2013 ഡിസംബർ 25
തോട്ടശ്ശേരിയറ   Pathbot 885 2020 ഏപ്രിൽ 18
ഉപഗൂഹനം   Kiran Gopi 1931 2020 ജൂലൈ 3
ഇരുപത്തിനാലായിരം കായൽ   Deepak885 1038 2012 മാർച്ച് 5
കൃഷിപ്പാട്ട്   117.193.36.104 1138 2021 ജനുവരി 17
ഊർപഴച്ചി കാവ്   Lalsinbox 698 2017 ഡിസംബർ 17
രാശിപ്രഭ   എൻ സാനു 2223 2016 ഒക്ടോബർ 13
കയമ   Jairodz 591 2011 നവംബർ 30
ജയ (നെൽ വിത്ത്)   Manojk 484 2012 മാർച്ച് 16
പൂക്കോത്ത് കൊട്ടാരം ക്ഷേത്രം   Sreejithk2000 1068 2011 ജൂലൈ 19
സിദ്ധസമാജം   Dvellakat 12815 2020 ഡിസംബർ 29
പള്ളിക്കുറുപ്പ്   Pathbot 1347 2020 ജൂൺ 2
പഴങ്ങൾ   Rojypala 1644 2019 ഡിസംബർ 5
കേരള ഇന്നവേഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ   Rojypala 624 2012 മാർച്ച് 24
പെരും ആൾ   Rajeshodayanchal 2526 2017 മേയ് 19
11 (സംഖ്യ)   Vengolis 812 2016 ഫെബ്രുവരി 9
ഫിലിപ്പോസ് ശ്ലീഹാ   137.97.11.9 3452 2017 നവംബർ 4
വേര്   Manojk 2553 2016 മാർച്ച് 8
എടപ്പറമ്പ   Pathbot 654 2020 ഏപ്രിൽ 18
ഇതു നമ്മുടെ കഥ   Pranoyz11 809 2018 ഏപ്രിൽ 16
കര്ബിൻ ലെഉ   Creamicecream 4596 2020 ഒക്ടോബർ 17
മൗണ്ട് വിൽസൺ ഒബ്സർവേറ്ററി   EmausBot 1407 2013 മാർച്ച് 24
നിറപ്പൂട്ട്   CommonsDelinker 1213 2018 മേയ് 4
കീഴ്മലനാട്   Vengolis 725 2014 ഫെബ്രുവരി 27
ശിരുവാണി   AJITH MS 711 2015 ജൂലൈ 5
ഹോളിവുഡ് സിനിമ   Viswaprabha 1191 2013 ജൂൺ 2
ലോക സൗഹൃദ ദിനം   186.143.162.137 1055 2020 ഏപ്രിൽ 7
റോബർട്ട്‌ കോഖ്   Meenakshi nandhini 2313 2021 ജനുവരി 6
പ്ലിയോഹിപ്പസ്   Raghith 1146 2015 ഒക്ടോബർ 30
നാട്ടുപാത്ത   Razimantv 2936 2019 നവംബർ 10
ചിത്രിത   Shino jacob koottanad 4558 2020 ജൂൺ 2
ലുത്തിനിയ   Davidjose365 1497 2019 ഫെബ്രുവരി 8
മൈക്കൾ ഷൂമാക്കർ   Vijith9946956701 51870 2019 ഓഗസ്റ്റ് 15
മാക് ഒ.എസ്. ടെൻ ലയൺ   PrasanthR 2541 2013 ജൂൺ 11
മിലിയൂസ   Vengolis 589 2018 ഡിസംബർ 25
വെള്ളിയാർ പുഴ   2402:3A80:E0F:336F:0:31:41B8:F401 3752 2020 ഫെബ്രുവരി 27
ലെറ്റോ   Arjunkmohan 1108 2016 സെപ്റ്റംബർ 7
ഔറാ   Raghith 862 2016 സെപ്റ്റംബർ 7
വെന്നിയൂർ   Pathbot 2079 2020 ഏപ്രിൽ 18
ഊഞ്ഞാൽ   117.206.54.197 2256 2017 സെപ്റ്റംബർ 8
ലഗൂൺ   Shagil Kannur 3034 2020 മാർച്ച് 25
കരൂർ, കോട്ടയം   Path slopu 1706 2020 ഏപ്രിൽ 3
കോടമുക്ക്   Pathbot 1084 2020 ജൂൺ 2
അന്ത്യാളം   Rojypala 1594 2012 മാർച്ച് 6
അടിപ്പാവാട   PsBot 802 2016 ഫെബ്രുവരി 10
പ്രതാപ്‌ സിംഗ്   Viswaprabha 1504 2016 മാർച്ച് 24
ലിവർപൂൾ   EmausBot 1418 2013 ഏപ്രിൽ 7
കക്കൂസ്   Rojypala 2495 2018 ഫെബ്രുവരി 19
ട്രാവലേഴ്സ് ആന്റ് മജീഷ്യൻസ്   EmausBot 1305 2013 മാർച്ച് 24
ആനത്തുമ്പി   Vssun 644 2012 ഓഗസ്റ്റ് 27
തൂണി   Vengolis 584 2014 ജൂൺ 29
കുഴിക്കണ്ടം   Pathbot 2189 2020 മേയ് 5
ഹിമായതുൽ ഇസ്ലാം ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ   Addbot 1151 2013 ഏപ്രിൽ 16
റൊബസ്റ്റ   Mydreamsparrow 1448 2015 ജൂൺ 30
പഞ്ചമി ദേവി ക്ഷേത്രം,നെടുമങ്ങാട്   2405:204:D102:5554:0:0:23DA:F0A4 956 2017 ഓഗസ്റ്റ് 5
കുണ്ടള അണക്കെട്ട്   Shaikmk 7466 2020 ഏപ്രിൽ 12
ഐ.സി.ഐ.സി.ഐ. ബാങ്ക്   Biju ca pazhayannur 2555 2018 ഓഗസ്റ്റ് 13
മാട്ടനോട്   Pathbot 722 2020 മേയ് 9
അരീപ്പറമ്പ്   Pathbot 1292 2020 മേയ് 5
ബാർബാറി ആട്   Ajeeshkumar4u 4497 2020 ഡിസംബർ 30
മൂർഖൻ പറമ്പ്   Pathbot 834 2020 ഏപ്രിൽ 11
ഇരട്ടവാലൻ (പ്രാണി)   സതീഷ്ആർവെളിയം 4487 2019 ഡിസംബർ 24
ഓലചുരുട്ടിപ്പുഴു   117.221.231.236 1173 2013 ജൂലൈ 10
പാൻ   Praveenp 129 2018 ഒക്ടോബർ 20
കാർഷികം   Kiran Gopi 501 2011 നവംബർ 17
മേഴ്സി നദി   EmausBot 2559 2013 മാർച്ച് 24
ബ്ലാക്ക് ക്രസ്റ്റഡ് ടിറ്റ്മൗസ്   Drajay1976 1201 2013 മേയ് 21
കൽക്കണ്ടം   Yadhu Krishna M 3838 2019 മേയ് 26
ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ ദിനം (ഇന്ത്യ)   Fotokannan 1947 ഫെബ്രുവരി 20
അത്തോളി   0 ഫെബ്രുവരി 20
ചിലമ്പ്   0 ഫെബ്രുവരി 20
അന്തർദ്ദേശീയ കസ്റ്റംസ് ദിനം   0 ഫെബ്രുവരി 20
പാമ്പാട്ടി   0 ഫെബ്രുവരി 20
കുരു   0 ഫെബ്രുവരി 20
സഞ്ജയൻ (മഹാഭാരതം)   0 ഫെബ്രുവരി 20
ദക്ഷിണേഷ്യ   0 ഫെബ്രുവരി 20
ഡോൺ   0 ഫെബ്രുവരി 20
ചാന്നാനിക്കാട്   0 ഫെബ്രുവരി 20
വളയം(ഗ്രാമം)   0 ഫെബ്രുവരി 20
പാറാൽ, കണ്ണൂർ ജില്ല   0 ഫെബ്രുവരി 20
ഇത്തിക്കരയാർ   0 ഫെബ്രുവരി 20
ചെറുമോത്ത്   0 ഫെബ്രുവരി 20
ഗുഹ്യസമാജ തന്ത്രം   0 ഫെബ്രുവരി 20
പാണിവാദതിലകം നാരായണൻ നമ്പ്യാർ   0 ഫെബ്രുവരി 20
ഇക്സോറ സൗലിറേ   0 ഫെബ്രുവരി 20
ഇക്സോറ സെച്ചെള്ളി   0 ഫെബ്രുവരി 20
ഇക്സോറ സെന്റ് ജോനി   0 ഫെബ്രുവരി 20
ഇക്സോറ സ്റ്റോക്കെസി   0 ഫെബ്രുവരി 20
ഇക്സോറ റ്റീമെഹാനിയെൻസിസ്   0 ഫെബ്രുവരി 20
ഇക്സോറ ഉംബെല്ലാട്ട   0 ഫെബ്രുവരി 20
നീറിക്കാട്   0 ഫെബ്രുവരി 20
കീറ്റിയ കോരിറ്റ്ഷാനെരി   0 ഫെബ്രുവരി 20
കീറ്റിയ പുർപുറാസെൻസ്   0 ഫെബ്രുവരി 20
ചുകന്ന അകിൽ   0 ഫെബ്രുവരി 20
സൈഡ്രാക്സ്   0 ഫെബ്രുവരി 20
പാലിയോട്രോപ്പിക്കൽ പ്രദേശം   0 ഫെബ്രുവരി 20
കൊച്ചുബായ   0 ഫെബ്രുവരി 20
കൊച്ചുബായ മൊണ്ടാന   0 ഫെബ്രുവരി 20
ക്രാസിയ   0 ഫെബ്രുവരി 20
ക്രാസിയ സോക്കോട്രാന   0 ഫെബ്രുവരി 20
ക്രാസിയ സ്പിസിയോസ   0 ഫെബ്രുവരി 20
മാത്യു കാവുകാട്ട്   0 ഫെബ്രുവരി 20
ബട്ടർ ബീൻസ്   0 ഫെബ്രുവരി 20
പെരിങ്ങോളം   0 ഫെബ്രുവരി 20
അയാൻ ഹിർസി അലി   0 ഫെബ്രുവരി 20
മൗറേറ്റിയ   0 ഫെബ്രുവരി 20
ഡോൺ 2 - ദ കിങ്ങ് ഈസ് ബാക്ക്   0 ഫെബ്രുവരി 20
പാലക്കൊട്ടാൽ   0 ഫെബ്രുവരി 20
വിനിമയം   0 ഫെബ്രുവരി 20
പാമ്പാടി ഓർത്തഡോക്സ് വലിയ പള്ളി   0 ഫെബ്രുവരി 20
ഞാണങ്കൈ   0 ഫെബ്രുവരി 20
തൃച്ചേന്ദമംഗലം മഹാദേവ ക്ഷേത്രം, പെരിങ്ങനാട്   0 ഫെബ്രുവരി 20
വടക്കങ്കുളം   0 ഫെബ്രുവരി 20
കളരി ക്ഷേത്രം   0 ഫെബ്രുവരി 20
ഒളിമ്പിക്സ്‌ 1906   0 ഫെബ്രുവരി 20
ഗോളീയ ത്രികോണമിതി   0 ഫെബ്രുവരി 20
വെങ്കിച്ചൻ സ്വാമി   0 ഫെബ്രുവരി 20
റഫിയുദ്ദൗള   0 ഫെബ്രുവരി 20
കയ്മ   0 ഫെബ്രുവരി 20
നടുവട്ടം (ആലപ്പുഴ)   0 ഫെബ്രുവരി 20
മൊന്തൻ   0 ഫെബ്രുവരി 20
ഭാരതീയ വിദ്യാ നികേതൻ   0 ഫെബ്രുവരി 20
കോട്ടുക്കൽ   0 ഫെബ്രുവരി 20
അവിടനല്ലൂർ   0 ഫെബ്രുവരി 20
തോട്ടട കടപ്പുറം   0 ഫെബ്രുവരി 20
ആര്യൻകുഴി ഭഗവതി ക്ഷേത്രം   0 ഫെബ്രുവരി 20
മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങ്   0 ഫെബ്രുവരി 20
വളഞ്ഞകാനം വെള്ളച്ചാട്ടം   0 ഫെബ്രുവരി 20
മനയ്ക്കപ്പാടം   0 ഫെബ്രുവരി 20
അന്നൂരി   0 ഫെബ്രുവരി 20
വലിയചുടുകാട്   0 ഫെബ്രുവരി 20
മാരാരിക്കുളം   0 ഫെബ്രുവരി 20
പുതുഞായർ   0 ഫെബ്രുവരി 20
ചുമ്മാട്   0 ഫെബ്രുവരി 20
ലേബർ വെൽഫെയർ, കേരളം   0 ഫെബ്രുവരി 20
മുണ്ടുമുഴി   0 ഫെബ്രുവരി 20
റെഡ് റിബൺ എക്‌സ്പ്രസ്സ്   0 ഫെബ്രുവരി 20
കുറവൻതോട്   0 ഫെബ്രുവരി 20
യന്ത്രഗോവണി   0 ഫെബ്രുവരി 20
സ്ട്രെപ്സിൽസ്   0 ഫെബ്രുവരി 20
മിഠായി   0 ഫെബ്രുവരി 20
ചിറ്റാഴ   0 ഫെബ്രുവരി 20
വൈലിംഡോർഫ്   0 ഫെബ്രുവരി 20
ഫയർബാഹ്   0 ഫെബ്രുവരി 20
സിനിമാ നിർമ്മാണം   0 ഫെബ്രുവരി 20
കുതിരപ്പന്തി   0 ഫെബ്രുവരി 20
സെന്റ്‌ ഫ്രാൻസിസ് കത്തീഡ്രൽ   0 ഫെബ്രുവരി 20
കാക്കശ്ശേരി   0 ഫെബ്രുവരി 20
പനവേലി   0 ഫെബ്രുവരി 20
ഭരണിക്കാവ് (കൊല്ലം ജില്ല)   0 ഫെബ്രുവരി 20
ചിത്രാരി   0 ഫെബ്രുവരി 20
വെളുത്തമണൽ   0 ഫെബ്രുവരി 20
അരേണുകം   0 ഫെബ്രുവരി 20
കുട്ടമംഗലം   0 ഫെബ്രുവരി 20
സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ നിർമ്മാതാവ്   0 ഫെബ്രുവരി 20
കൊച്ചരേത്തി   0 ഫെബ്രുവരി 20
ആറ്റൂർ രവിവർമ്മയുടെ കവിതകൾ   0 ഫെബ്രുവരി 20
വിളക്കുകൊളുത്തൂ (കവിത)‌   0 ഫെബ്രുവരി 20
വിരാടൻ   0 ഫെബ്രുവരി 20
പ്രതിവിന്ധ്യൻ   0 ഫെബ്രുവരി 20
ശ്രുതസേനൻ   0 ഫെബ്രുവരി 20
പാവട്ട ആക്സില്ലിപാര   0 ഫെബ്രുവരി 20
പനമ്പിള്ളി ഗോവിന്ദമേനോൻ (ചരിത്രവഴിയിലെ ദീപശിഖ)   0 ഫെബ്രുവരി 20
ബെർട്രാൻഡ് റസ്സൽ (ജീവചരിത്രം)   0 ഫെബ്രുവരി 20
പവനപർവം   0 ഫെബ്രുവരി 20
വി.ആർ. കൃഷ്ണനെഴുത്തച്ഛൻ: ആത്മകഥ   0 ഫെബ്രുവരി 20
പഥികയും വഴിയോരത്തെ മണിദീപങ്ങളും   0 ഫെബ്രുവരി 20
ചിത്രകല ഒരു സമഗ്രപഠനം   0 ഫെബ്രുവരി 20
സംഘടന   0 ഫെബ്രുവരി 20
ആത്മകഥ (കെ.ആർ. ഗൗരിയമ്മ)   0 ഫെബ്രുവരി 20
വിദ്യാരംഗം   0 ഫെബ്രുവരി 20
പരബ്രഹ്മം   0 ഫെബ്രുവരി 20
ആഫ്രിക്കൻ മുള്ളൻ പന്നി   0 ഫെബ്രുവരി 20
കരിപ്പാശ്ശേരി   0 ഫെബ്രുവരി 20
ബീജസങ്കലനം   0 ഫെബ്രുവരി 20
മരുതൂർകുളങ്ങര   0 ഫെബ്രുവരി 20
നന്ദനാർ കോവിൽ, കോട്ടയം   0 ഫെബ്രുവരി 20
സെന്റ് ലോറൻസ് ചർച്ച് പള്ളുരുത്തി   0 ഫെബ്രുവരി 20
പുല്ലെണ്ണ   0 ഫെബ്രുവരി 20
കടാവർ ട്രാൻസ്​പ്ലാന്റേഷൻ   0 ഫെബ്രുവരി 20
മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സെൽ   0 ഫെബ്രുവരി 20
പുഞ്ചക്കാട്   0 ഫെബ്രുവരി 20
പര്യായപദം   0 ഫെബ്രുവരി 20
ഗർഭമലസൽ   0 ഫെബ്രുവരി 20
മഠത്തിൽകാരാണ്മ   0 ഫെബ്രുവരി 20
മണിയാർ ഡാം   0 ഫെബ്രുവരി 20
ചൈനീസ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിപ്ലവം   0 ഫെബ്രുവരി 20
പ്രൊജസ്റ്റിറോൺ   0 ഫെബ്രുവരി 20
തമ്മനം   0 ഫെബ്രുവരി 20
പന്തളം വലിയകോയിക്കൽ ക്ഷേത്രം   0 ഫെബ്രുവരി 20
വയനകം   0 ഫെബ്രുവരി 20
വ്ലാത്താങ്കര   0 ഫെബ്രുവരി 20
വലിയകുളങ്ങര   0 ഫെബ്രുവരി 20
വീനസ്   0 ഫെബ്രുവരി 20
ഓടയം പറമ്പിൽ ഭദ്രകാളി ക്ഷേത്രം   0 ഫെബ്രുവരി 20
അയന്തി അയണിവിളാകം വലിയമേലത്തിൽ ദേവി ക്ഷേത്രം   0 ഫെബ്രുവരി 20
ഉണിത്തിരി   0 ഫെബ്രുവരി 20
പൊട്ടൻപ്ലാവ്   0 ഫെബ്രുവരി 20
കാളവേല   0 ഫെബ്രുവരി 20
പച്ചത്തുള്ളൻ   0 ഫെബ്രുവരി 20
നിലവണ്ട്   0 ഫെബ്രുവരി 20
സ്ഥലകാലത്തിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം   0 ഫെബ്രുവരി 20
പുഷ്പകവിമാനം   0 ഫെബ്രുവരി 20
വണ്ടൂർ ശിവ ക്ഷേത്രം   0 ഫെബ്രുവരി 20
ഫിഫ പുഷ്ക്കാഷ് സമ്മാനം   0 ഫെബ്രുവരി 20
ചേറ്റുവ കായൽ   0 ഫെബ്രുവരി 20
സെർഷ്യോററി റിട്ട്   0 ഫെബ്രുവരി 20
ഹിജാസ്   0 ഫെബ്രുവരി 20
കള്ളാട്   0 ഫെബ്രുവരി 20
എഡ്രിയൻ സ്മിത്ത്   0 ഫെബ്രുവരി 20
അവർമ   0 ഫെബ്രുവരി 20
നുകം   0 ഫെബ്രുവരി 20
ഓക്സീകരണം   0 ഫെബ്രുവരി 20
അന്തർവ്യാപനം   0 ഫെബ്രുവരി 20
പീച്ചി-വാഴാനി വന്യജീവി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം   0 ഫെബ്രുവരി 20
മൂന്നിലവ്   0 ഫെബ്രുവരി 20
മൂക്കാഞ്ചാത്തൻ   0 ഫെബ്രുവരി 20
ടി.എച്ച്. മുസ്തഫ   0 ഫെബ്രുവരി 20
പി.എ. മാധവൻ   0 ഫെബ്രുവരി 20
ബാർട്ടർ സമ്പ്രദായം   0 ഫെബ്രുവരി 20
കുഞ്ചിത്തണ്ണി   0 ഫെബ്രുവരി 20
എമിരിറ്റസ്   0 ഫെബ്രുവരി 20
കാനോൻ നിയമം   0 ഫെബ്രുവരി 20
സെമിനാരി   0 ഫെബ്രുവരി 20
നയോമി ക്ലൈൻ   0 ഫെബ്രുവരി 20
മണ്ണത്തൂർ   0 ഫെബ്രുവരി 20
പുൽപ്പള്ളി സീതാദേവി ക്ഷേത്രം   0 ഫെബ്രുവരി 20
ബി. ഭദ്ര   0 ഫെബ്രുവരി 20
ഗ്രസനി വീക്കം   0 ഫെബ്രുവരി 20
മങ്ക മഹേഷ്   0 ഫെബ്രുവരി 20
തീരസമുദ്രം   0 ഫെബ്രുവരി 20
കടൽ അടിവാരം   0 ഫെബ്രുവരി 20
തണുത്ത കടൽ ഉറവകൾ   0 ഫെബ്രുവരി 20
ജലതാപ വിള്ളലുകൾ   0 ഫെബ്രുവരി 20
മണങ്ങ്   0 ഫെബ്രുവരി 20
ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ സർവീസ്   0 ഫെബ്രുവരി 20
മേക്കപ്പാല   0 ഫെബ്രുവരി 20
മാങ്ങാപ്പഴക്കറി   0 ഫെബ്രുവരി 20
വീശിപ്പാള   0 ഫെബ്രുവരി 20
ശ്രുതസോമൻ   0 ഫെബ്രുവരി 20
ലാവ   0 ഫെബ്രുവരി 20
മണിയറ ഉണ്ണാങ്ങ   0 ഫെബ്രുവരി 20
നൂൽമഴ   0 ഫെബ്രുവരി 20
ചേരി   0 ഫെബ്രുവരി 20
ചരിത്രകാരൻ   0 ഫെബ്രുവരി 20
എസ്. രാമചന്ദ്രൻ   0 ഫെബ്രുവരി 20
പെരുമ്പയർ   0 ഫെബ്രുവരി 20
കാളംപാറ   0 ഫെബ്രുവരി 20
ധാന്യം   0 ഫെബ്രുവരി 20
വിമലഗിരി പള്ളി, കോട്ടയം   0 ഫെബ്രുവരി 20
മുളങ്കുന്നത്തുകാവ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്   0 ഫെബ്രുവരി 20
ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ടെലിവിഷൻ   0 ഫെബ്രുവരി 20
അടക്കംകൊല്ലിവല   0 ഫെബ്രുവരി 20
പെരുവല   0 ഫെബ്രുവരി 20
ഒഴുക്കുവല   0 ഫെബ്രുവരി 20
ആലപ്പുഴ ബോട്ടുജെട്ടി   0 ഫെബ്രുവരി 20
മുണ്ടപ്പള്ളി   0 ഫെബ്രുവരി 20
അശ്വമേധം (ചലച്ചിത്രം)   0 ഫെബ്രുവരി 20
അരസിന ഗുണ്ടി വെള്ളച്ചാട്ടം   0 ഫെബ്രുവരി 20
വാഴപ്പള്ളി ചങ്ങഴിമുറ്റം ഭഗവതിക്ഷേത്രം   0 ഫെബ്രുവരി 20
ഫത്ത മുഹമ്മദ്‌   0 ഫെബ്രുവരി 20
പള്ളം   0 ഫെബ്രുവരി 20
പ്രജാ സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി   0 ഫെബ്രുവരി 20
നെല്ലിക്കുന്ന് കൈവേലി   0 ഫെബ്രുവരി 20
ടി.പി. നന്ദകുമാർ   0 ഫെബ്രുവരി 20
തഴുത്തല മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രം   0 ഫെബ്രുവരി 20
ബീജീയ സംഖ്യാ ഗണിതം   0 ഫെബ്രുവരി 20
വേരിയബിൾ ജോമെട്രി ടർബോചാർജർ   0 ഫെബ്രുവരി 20
തോട്   0 ഫെബ്രുവരി 20
സ്കൂബ ഡൈവിംഗ്   0 ഫെബ്രുവരി 20
വ്യക്തി നിയമം   0 ഫെബ്രുവരി 20
വില്ലോ   0 ഫെബ്രുവരി 20
മൊഹമ്മദ് മൊസാഡെഗ്   0 ഫെബ്രുവരി 20
ചെറുവറ്റ   0 ഫെബ്രുവരി 20
പറമ്പിൽ ബസാർ   0 ഫെബ്രുവരി 20
കണക്കൻ   0 ഫെബ്രുവരി 20
റസ്സൽപുരം   0 ഫെബ്രുവരി 20
വനദുർഗ്ഗ   0 ഫെബ്രുവരി 20
തൃച്ചക്രപുരം ക്ഷേത്രം   0 ഫെബ്രുവരി 20
ലൈൻ മാട്രിക്സ് പ്രിന്റർ   0 ഫെബ്രുവരി 20
മുച്ചട്ടിഅരിപ്പ   0 ഫെബ്രുവരി 20
സ്ക്യൂവിങ്ങ് ചെസ്സ്   0 ഫെബ്രുവരി 20
ഇസ്മാഷ്   0 ഫെബ്രുവരി 20
കൊറ്റമ്പള്ളി   0 ഫെബ്രുവരി 20
ശതാവരിക്കിഴങ്ങ് അച്ചാർ   0 ഫെബ്രുവരി 20
പട്ടിക്കാട്, പെരിന്തൽമണ്ണ   0 ഫെബ്രുവരി 20
നല്ലപാഠം   0 ഫെബ്രുവരി 20
വിസിഗോത്ത്   0 ഫെബ്രുവരി 20
വ്യാകരണമിത്രം   0 ഫെബ്രുവരി 20
സ്പിൻ ബൗളിങ്ങ്   0 ഫെബ്രുവരി 20
ബൗളിങ്ങ്   0 ഫെബ്രുവരി 20
ചുവന്ന തിരമാലകൾ   0 ഫെബ്രുവരി 20
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Gnoeee/test0&oldid=3237197" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്