ഉപയോക്താവ്:Ajeeshkumar4u/100wikidays

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

#100wikidays (ലേഖനങ്ങളുടെ തിയ്യതി/സമയം CST അനുസരിച്ച് )

ദിവസം ക്രമം താൾ തീയതി (YYYY-MM-DD) സമയം
1 1 ചാർകോട്ട്–ബൗച്ചാർഡ് അന്യൂറിസം 2021-01-01 9.00
2 2 പ്യൂപ്പിലോമെട്രി 2021-01-02 9.33
3 3 പ്യൂപ്പിലോമീറ്റർ 2021-01-03 4.57
4 4 ടോണോമെട്രി 2021-01-04 7.11
5 5 സ്യൂഡോടെറിജിയം 2021-01-05 8.50
6 6 എക്സൊഫ്താൽമോമീറ്റർ 2021-01-06 5.03
7 7 ബ്ലഡ്–റെറ്റിനൽ ബാരിയർ 2021-01-07 5.49
8 8 സൺഗ്ലാസ് 2021-01-08 4.21
9 9 ഫിസിയോളജി 2021-01-09 8.42
10 10 ഹണിമൂൺ 2021-01-10 8.44
11 11 വൈൻ ടൂറിസം 2021-01-11 4.07
12 കുളിനറി ടൂറിസം 6.41
12 13 കാർഷിക ടൂറിസം 2021-01-12 4.59
14 സാഹസിക യാത്ര 7.00
13 15 യോഗ ടൂറിസം 2021-01-13 5.06
16 ചേരി ടൂറിസം 6.10
14 17 ബാക്ക്പാക്കിങ്ങ് (യാത്ര) 2021-01-14 10.02
15 18 അറ്റോമിക് ടൂറിസം 2021-01-15 6.35
16 19 ഗാർഡൻ ടൂറിസം 2021-01-16 12.33
17 20 ദുരന്ത ടൂറിസം 2021-01-17 6.51
18 21 ബിസിനസ് ടൂറിസം 2021-01-18 7.19
19 22 ബൃന്ദാവൻ ഗാർഡൻസ് 2021-01-19 5.46
20 23 മെഡിക്കൽ ടൂറിസം 2021-01-20 6.44
21 24 ഹെൻറി റീവ് ബ്രിഗേഡ് 2021-01-21 5.42
22 25 വെൽനസ് ടൂറിസം 2021-01-22 4.46
23 26 പുരാവസ്തു ടൂറിസം 2021-01-23 6.33
24 27 സാംസ്കാരിക വിനോദസഞ്ചാരം 2021-01-24 6.35
25 28 വന്യജീവി ടൂറിസം 2021-01-25 5.32
26 29 ആത്മഹത്യ ടൂറിസം 2021-01-26 4.23
27 30 എക്സ്കർഷൻ 2021-01-27 5.06
28 31 പഠനയാത്ര 2021-01-28 5.05
29 32 സലാം കാരശ്ശേരി 2021-01-29 5.27
33 കണ്ണൂർ ഷെരീഫ് 6.49
34 പക്കർ പന്നൂർ 7.43
30 35 ടൂർ ഗൈഡ് 2021-01-30 14.34
31 36 സാഹിത്യ വിനോദസഞ്ചാരം 2021-01-31 11.02
32 37 അന്താരാഷ്ട്ര വിനോദസഞ്ചാരം 2021-02-01 14.34
33 38 മാളികപ്പുറത്തമ്മ 2021-02-02 11.22
34 39 നാടോടി നൃത്തം 2021-02-03 5.19
35 40 ആഭ്യന്തര വിനോദസഞ്ചാരം 2021-02-04 10.08
36 41 ഹലാൽ ടൂറിസം 2021-02-05 4.52
37 42 നാളെ ബാ 2021-02-06 12.32
38 43 ലിസ എൽമലെ 2021-02-07 9.34
39 44 കിക്ക്ലീ 2021-02-08 4.20
40 45 മുഖപ്രസംഗം 2021-02-09 12.47
41 46 പീഡിയാട്രിക്സ് 2021-02-10 14.09
42 47 ഇൻഫിനിറ്റി ഫോക്കസ് 2021-02-11 12.48
43 48 ജെറിയാട്രിക്സ് 2021-02-12 4.58
44 49 അർദ 2021-02-13 6.05
50 ഗുലാബോ സപേര 7.16
45 51 ഫുഗ്ഡി 2021-02-14 6.31
46 52 ധാലോ 2021-02-15 5.06
47 53 ലാവണി 2021-02-16 4.56
48 54 നെഫ്രോളജി 2021-02-17 8.14
49 55 കാർഡിയോളജി 2021-02-18 7.25
50 56 ട്രാവൽ മെഡിസിൻ 2021-02-19 14.17
51 57 ആക്ടിനിസം 2021-02-20 12.27
58 ഡെക്കാൻ ക്രോണിക്കിൾ 13.42
52 59 നിയോനറ്റോളജി 2021-02-21 6.37
53 60 ശിശു 2021-02-22 5.31
54 61 ന്യൂറോളജി 2021-02-23 9.27
55 62 ഇന്ത്യയിലെ ഹരിതവിപ്ലവം 2021-02-24 4.29
63 കാർഷിക വിപ്ലവം 4.44
56 64 ഗ്യാസ്ട്രോഎൻട്രോളജി 2021-02-25 6.50
57 65 ബി.കെ. മിശ്ര 2021-02-26 4.43
58 66 വളം 2021-02-27 6.31
59 67 ഹെപ്പറ്റോളജി 2021-02-28 1.37
60 68 ആൻജിയോളജി 2021-03-01 13.31
61 69 ക്ലിനിക്ക് 2021-03-02 12.26
62 70 ലോക കേൾവി ദിനം 2021-03-03 15.51
63 71 ലോക വന്യജീവി ദിനം 2021-03-04 5.31
64 72 വിവേചന രഹിത ദിനം 2021-03-05 3.45
65 73 ഓട്ടോമേറ്റഡ് ലാമെല്ലാർ കെരാറ്റോപ്ലാസ്റ്റി 2021-03-06 12.31
66 74 ജെറാസ്കോഫോബിയ 2021-03-07 9.55
67 75 സ്പെസിഫിക് ഫോബിയ 2021-03-08 4.58
68 76 ഡയറ്റിങ്ങ് 2021-03-09 5.19
69 77 ബിബ്ലിയോഫോബിയ 2021-03-10 10.22
70 78 തിരുത്തൽ ലെൻസ് 2021-03-11 4.28
71 79 ബൈഫോക്കൽ ലെൻസ് 2021-03-12 4.28
72 80 ട്രൈഫോക്കൽ ലെൻസ് 2021-03-13 13.57
73 81 റുമറ്റോളജി 2021-03-14 9.54
74 82 ആൻഡ്രോളജി 2021-03-15 6.07
75 83 ഫോട്ടോഡിസ്റപ്ഷൻ 2021-03-16 6.43
76 84 പീഡിയാട്രിക് സർജറി 2021-03-17 6.02
77 85 പോഷണം 2021-03-18 6.41
78 86 പ്രോക്സിമെറ്റാകൈൻ 2021-03-19 7.54
79 87 അമിനോ എസ്റ്റർ 2021-03-20 14.57
80 88 വിൻസർ ഗ്ലാസ് 2021-03-21 13.19
81 89 ഭ്രമരി 2021-03-22 12.54
82 90 സുആ ഗീത് 2021-03-23 5.20
83 91 നക്ഷത്രപ്രകാശം 2021-03-24 7.25
84 92 ജൂൾസ് ഗോനിൻ 2021-03-25 10.44
85 93 ഹൈ എനർജി അസ്ട്രോണമി ഒബ്സർവേറ്ററി പ്രോഗ്രാം 2021-03-26 6.03
94 ഐൻ‌സ്റ്റൈൻ ഒബ്സർവേറ്ററി 6.13
86 95 നേത്ര ശസ്ത്രക്രിയ 2021-03-27 4.45
87 96 സോയിൽ ഗ്യാസ് 2021-03-28 4.45
88 97 സുജാത മോഹൻ (ഡോക്ടർ) 2021-03-29 5.54
89 98 ലൂസി മാത്തൻ 2021-03-30 4.30
99 വന്ദന ജെയിൻ 5.06
90 100 പ്രോഗ്രസീവ് ലെൻസ് 2021-03-31 4.34
91 101 മൾട്ടിഫോക്കൽ ഇൻട്രാഒക്യുലർ ലെൻസ് 2021-04-01 4.11
102 മൾട്ടിഫോക്കൽ ഡിഫ്രാക്റ്റീവ് ലെൻസ് 4.35
103 മൾട്ടിഫോക്കൽ ലെൻസ് 4.44
92 104 ഗ്യാസ് ലേസർ 2021-04-02 5.07
93 105 ഫൈക്കോളജി 2021-04-03 4.19
94 106 ഫോട്ടോബയോളജി 2021-04-04 2.16
95 107 കൗച്ചിംഗ് (നേത്ര ശസ്ത്രക്രിയ) 2021-04-05 3.59
96 108 ഫോട്ടോഗ്രാഫ് 51 (നാടകം) 2021-04-06 4.41
97 109 പ്യൂപ്പിലറി റെസ്പോൺസ് 2021-04-07 4.27
98 110 യൂറോളജി 2021-04-08 4.58
99 111 നടത്തം 2021-04-09 6.22
100 112 ഇന്ത്യ–ബൾഗേറിയ ബന്ധങ്ങൾ 2021-04-10 3.45
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Ajeeshkumar4u/100wikidays&oldid=3544727" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്