ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Manjithkaini/Archive 2

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

മൻ‌ജിത്, ചില്ലക്ഷരങ്ങളിൽ “ർ” എന്നും “ൻ” എന്നും ഇപ്പോഴും പല ലേഖനങ്ങളിലും തെറ്റായി കാണുന്നു, അതു് ഉടനടി തിരുത്തുമെന്നു് കരുതട്ടെ. നമുക്ക് പ്രധാന പേജ് എന്ന പദത്തിനു് പകരം “പ്രധാന താൾ” എന്ന് ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ? : പെരിങ്ങോടൻ 09:57, ൧൯ ഡിസംബർ ൨൦൦൫ (UTC)

മൻ‌ജിത്, ഡിസംബർ template ലെ തെറ്റുകൾ ചില്ലക്ഷരം എഴുതിയതിൽ വന്നതു് മാറ്റുവാൻ എന്താണു് ഉപാദി.template ൽ തിരുത്തലുകൾ വരുത്തിയിട്ടു് പഴയ ലിങ്കുകൾ റീഡയറക്റ്റ് ചെയ്താൽ പോരേ? template ൽ ഉള്ള അക്ഷരതെറ്റുകൾ പെട്ടെന്നു് തിരുത്തുന്നതല്ലേ നല്ലതു്? പെരിങ്ങോടൻ 06:50, ൨൨ ഡിസംബർ ൨൦൦൫ (UTC)


Dear manjith,


I created mine as Admin due to the mails from Yann Fogret and two other admins in Wikipedia. If u want to remove, remove that. Otherwise let me know


Regards

Ginu George Technical Editor Ernst & Young

Malayalam numbers issue[തിരുത്തുക]

Hi, I just came back from a vacation. I'll look into this and try to solve this problem. In the meanwhile, you can try filing a request at http://bugzilla.wikimedia.org. -- Sundar 10:45, 4 ജനുവരി 2006 (UTC)

Hi. Sorry for the delay. It looks like they added it because of a request here. But, this page is no longer active. You should file a bug at http://bugzilla.wikimedia.org or edit m:LanguageMl.php. You can take a look at m:LanguageTa.php for guidance. -- Sundar 05:56, 10 ജനുവരി 2006 (UTC)

ജനസാന്ദ്രത[തിരുത്തുക]

Hai Manjith I made a wrong entry for the above topic accidently in ml wikipedia instead of ml wiktionary. You can delete that. Regards --Raghu.kuttan 12:17, 6 ജനുവരി 2006 (UTC)

Kurów[തിരുത്തുക]

Could you please write a stub http://ml.wikipedia.org/wiki/Kur%C3%B3w - just a few sentences based on http://en.wikipedia.org/wiki/Kur%C3%B3w ? Only 2 -5 sentences enough. Please. Pietras1988 16:07, 2 ഫെബ്രുവരി 2006 (UTC)

Very thx for excellent article. Pietras1988 17:37, 2 ഫെബ്രുവരി 2006 (UTC)

Article request[തിരുത്തുക]

Greetings Manjith Kainickara!, Could you please help me write a stub for this article? - which is based on the English article just several lines would be sufficient enough. Please. Your help would be gratefully appreciated (I do not know what the correct title for Malayalam should be)--Jason, 6 March 2006

Thankyou very much Manjith Kainickara! I would like to express my grattitude. May God bless you and may you prosper! --Jason, 19:21 ശനി 25 ജനുവരി 2020 (UTC)

Translation Request[തിരുത്തുക]

Hai, Manjith. I Vaikunda Raja the creator of the article അയ്യാവഴി was not a native of malayalam. I was also not fluent in the language. So there may be so many (alphabetical) errors. So if you don't feel difficult please clear them by make use of the en:Ayyavazhi (english wikipedia) and ta:அய்யாவழி (tamil wikipedia) articles. Also feel free to contact me for any doubts. Thank You. Vaikunda Raja