ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:190.26.219.213

    വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

    വിക്കിപീഡിയ ഉപയോഗിച്ചതിനു നന്ദി. താങ്കളുടെ പരീക്ഷണം വിജയകരമായിരുന്നു, പക്ഷേ അവ നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്‌. താങ്കളുടെ കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കായി എഴുത്തുകളരി ഉപയോഗിക്കുക.വിക്കിപീഡിയ താങ്കളുടെ തുടർന്നുള്ള സഹകരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.താങ്കൾ സ്വാഗതം താൾ സന്ദർശിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി അവിടം ഒന്നു സന്ദർശിക്കുക. നന്ദി.


    Ruy Pugliesi 12:54, 9 ഫെബ്രുവരി 2015 (UTC)Reply[മറുപടി]


    ഇതുവരെ അംഗത്വം എടുക്കാതിരിക്കുകയോ, നിലവിലുള്ള അംഗത്വം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു അജ്ഞാത ഉപയോക്താവിന്റെ സം‌വാദം താളാണിത്. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചറിയുവാൻ അക്കരൂപത്തിലുള്ള ഐ.പി. വിലാസം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരം ഒരു ഐ.പി. വിലാസം പല ഉപയോക്താക്കൾ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ടാവാം. താങ്കൾ ഈ സന്ദേശം ലഭിച്ച ഒരു അജ്ഞാത ഉപയോക്താവാണെങ്കിൽ, ഭാവിയിൽ ഇതര ഉപയോക്താക്കളുമായി ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ആശയക്കുഴപ്പം ഒഴിവാക്കാൻ ദയവായി ഒരു അംഗത്വമെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രവേശിക്കുക.