ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:111.92.7.233

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

താളുകളിൽ നശീകരണപ്രവർത്തനം നടത്താതിരിക്കുക. അല്ലാത്തപക്ഷം താങ്കളെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് -- റസിമാൻ ടി വി 06:12, 1 ജനുവരി 2013 (UTC)

മുന്ന റിയിപ്പ് അവഗണിച്ച് നശീകരണപ്രവർത്തനം തുടർന്നതിനാൽ താങ്കളെ വിക്കിപീഡിയയിൽ നിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു -- റസിമാൻ ടി വി 06:24, 1 ജനുവരി 2013 (UTC)

ഇതുവരെ അംഗത്വം എടുക്കാതിരിക്കുകയോ, നിലവിലുള്ള അംഗത്വം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഒരു അജ്ഞാത ഉപയോക്താവിന്റെ സം‌വാദം താളാണിത്. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചറിയുവാൻ അക്കരൂപത്തിലുള്ള ഐ.പി. വിലാസം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരം ഒരു ഐ.പി. വിലാസം പല ഉപയോക്താക്കൾ പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ടാവാം. താങ്കൾ ഈ സന്ദേശം ലഭിച്ച ഒരു അജ്ഞാത ഉപയോക്താവാണെങ്കിൽ, ഭാവിയിൽ ഇതര ഉപയോക്താക്കളുമായി ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ആശയക്കുഴപ്പം ഒഴിവാക്കാൻ ദയവായി ഒരു അംഗത്വമെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രവേശിക്കുക.