ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ജില്ലകളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ജില്ലകൾ

ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് സർവീസിൽ പെട്ട ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഒരു ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റിന്റെ (നേരത്തെ ജില്ലാ കളക്ടർ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന) നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണപരമായ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ യൂണിറ്റാണ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു ജില്ല. ഉത്തരാഖണ്ഡ് സിവിൽ സർവീസിലെയും മറ്റ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് സംസ്ഥാന സേവനങ്ങളിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥർ (ഡെപ്യൂട്ടി കലക്ടർ, അസിസ്റ്റന്റ് കലക്ടർ, അഡീഷണൽ ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റ്, സബ് ഡിവിഷണൽ മജിസ്‌ട്രേറ്റ്, തഹസിൽദാർ, നായിബ് തഹസിൽദാർ എന്നിങ്ങനെ) ജില്ലാ മജിസ്‌ട്രേറ്റുകളെ സഹായിക്കുന്നു.

ഒരു ഇന്ത്യൻ പോലീസ് സർവീസിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വഹിക്കുന്ന പോലീസ് സൂപ്രണ്ട്,ആണ്, ജില്ലയിലെ പോലീസിന്റെ തലവൻ. ക്രമസമാധാനവും അനുബന്ധ പ്രശ്‌നങ്ങളും പരിപാലിക്കുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ഇദ്ദേഹത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ഉത്തരാഖണ്ഡ് പോലീസ് സർവീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഇയാളെ സഹായിക്കുന്നത്.

ഒരു ഡെപ്യൂട്ടി കൺസർവേറ്റർ ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന, ഇന്ത്യൻ ഫോറസ്റ്റ് സർവീസിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ജില്ലയിലെ വനങ്ങൾ, പരിസ്ഥിതി, വന്യജീവി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം. ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഫോറസ്റ്റ് സർവീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും മറ്റ് ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഫോറസ്റ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉത്തരാഖണ്ഡ് വന്യജീവി ഉദ്യോഗസ്ഥരും അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുന്നു.

പൊതുമരാമത്ത്, ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, കൃഷി, മൃഗസംരക്ഷണം തുടങ്ങി ഓരോ വികസന വകുപ്പിന്റെയും ജില്ലാ തലവനാണ് മേഖലാ വികസനം നോക്കുന്നത്. ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിവിധ ഉത്തരാഖണ്ഡ് സംസ്ഥാന സർവീസുകളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്.

ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ നാല് പുതിയ ജില്ലകൾ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നു: ദിദിഹത്ത്, കോട്ദ്വാർ, റാണിഖേത്, യമുനോത്രി . [1]

ജില്ലകളുടെ പട്ടിക[തിരുത്തുക]

കോഡ് ജില്ല ആസ്ഥാനം [2] ജനസംഖ്യ ( 2011 ലെ കണക്കനുസരിച്ച് ) [3] ഏരിയ (കി.മീ. 2 ) [4] സാന്ദ്രത (/കിമീ 2 ) ഡിവിഷൻ മാപ്പ്
അൽ അൽമോറ അൽമോറ 621,972 3,083 201 കുമയൂൺ </img>
ബി.എ ബാഗേശ്വർ ബാഗേശ്വർ 259,840 2,302 113 കുമയൂൺ </img>
CL ചമോലി ഗോപേശ്വർ 391,114 8,030 49 ഗർവാൾ </img>
സി.പി ചമ്പാവത്ത് ചമ്പാവത്ത് 259,315 1,781 146 കുമയൂൺ </img>
തീയതി ഡെറാഡൂൺ ഡെറാഡൂൺ 1,695,860 3,088 550 ഗർവാൾ </img>
എച്ച്.എ ഹരിദ്വാർ ഹരിദ്വാർ 1,927,029 2,360 817 ഗർവാൾ </img>
എൻ.എ നൈനിറ്റാൾ നൈനിറ്റാൾ 955,128 3,860 247 കുമയൂൺ </img>
പി.ജി പൗരി ഗർവാൾ പൗരി 686,572 5,399 127 ഗർവാൾ </img>
പി.ഐ പിത്തോരാഗഡ് പിത്തോരാഗഡ് 485,993 7,100 68 കുമയൂൺ </img>
ആർ.പി രുദ്രപ്രയാഗ് രുദ്രപ്രയാഗ് 236,857 1,890 125 ഗർവാൾ </img>
ടി.ജി തെഹ്രി ഗർവാൾ തെഹ്രി 616,409 4,080 151 ഗർവാൾ </img>
യു.എസ് ഉധം സിംഗ് നഗർ രുദ്രപൂർ 1,648,367 2,908 567 കുമയൂൺ </img>
യു.ടി ഉത്തരകാശി ഉത്തരകാശി 329,686 8,016 41 ഗർവാൾ </img>

നിർദ്ദിഷ്ട ജില്ലകൾ[തിരുത്തുക]

2000 നവംബറിൽ ഉത്തരാഖണ്ഡ് ഒരു പുതിയ സംസ്ഥാനമായി രൂപീകൃതമായപ്പോൾ അതിന് 13 ജില്ലകൾ പാരമ്പര്യമായി ലഭിച്ചു. 2022 നവംബറിലെ കണക്കനുസരിച്ച്, പുതുതായി സൃഷ്ടിച്ച മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വികസനത്തിനായി പുതിയ ജില്ലകളുടെ എണ്ണം ഇരട്ടിയാക്കിയെങ്കിലും ഉത്തരാഖണ്ടിൽ പുതിയ ജില്ലകളൊന്നും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. [5]

 • 5 പുതിയ ജില്ലകൾക്കായുള്ള 2011 ബിജെപി പദ്ധതി:

ഭരണമാറ്റം മൂലം അവസാനമായി കാര്യമില്ലാതിരുന്ന ജില്ലകൾക്കായി ബിജെപി താഴെപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തിരുന്നു. [5]

നിർദ്ദേശിച്ച ജില്ല നിർദ്ദിഷ്ട ആസ്ഥാനം നിലവിലെ ജില്ല ഡിവിഷൻ
ദിദിഹത് ദിദിഹത് പിത്തോരാഗഡ് കുമയൂൺ
കോട്ദ്വാർ കോട്ദ്വാർ പൗരി ഗർവാൾ ഗർവാൾ
റൂർക്കി റൂർക്കി ഹരിദ്വാർ ഗർവാൾ
റാണിഖേത് റാണിഖേത് അൽമോറ കുമയൂൺ
യമുനോത്രി യമുനോത്രി ഉത്തരകാശി ഗർവാൾ
 • 10 പുതിയ ജില്ലകൾക്കായുള്ള 2016 INC പദ്ധതി (മുമ്പത്തെ 2011 ബി.ജെ.പി പദ്ധതിയിൽ നിന്നുള്ള 4 ജില്ലകൾ ഉൾപ്പെടെ): [5]
 1. ഉധം സിംഗ് നഗർ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള കാശിപൂർ .
 2. ഹരിദ്വാർ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള റൂർക്കി .
 3. ചമോലി ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ഗൈർസൈൻ .
 4. ഋഷികേശ്, ഡെറാഡൂൺ ജില്ല, തെഹ്രി ഗർവാൾ ജില്ല, പൗരി ഗർവാൾ ജില്ല എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്.
 5. നരേന്ദ്ര നഗർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതാപ്‌നഗർ, ഉധം സിംഗ് നഗർ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ടിടങ്ങളിൽ ഒന്നിന്റെ ആസ്ഥാനം.
 6. നൈനിറ്റാൾ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള രാംനഗർ .
 • പുതിയ ജില്ലകൾക്കായുള്ള അധിക ആവശ്യങ്ങൾ:

കാലാകാലങ്ങളിൽ, നിരവധി മുഖ്യമന്ത്രിമാരും എംഎൽഎമാരും എംപിമാരും പോലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികളും ഇനിപ്പറയുന്ന പുതിയ ജില്ലകൾ നിർദ്ദേശിച്ചു: [5]

 1. ഡെറാഡൂൺ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ചക്രത .
 2. പിത്തോരാഗഡ് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ധാർചുല .
 3. ഉത്തരകാശി ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ഗംഗോത്രിയും പുരോലയും.
 4. നൈനിറ്റാൾ ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ഹൽദ്വാനി .
 5. ചമോലി ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള കർണപ്രയാഗും തരളിയും .
 6. ഘസ്തോലി, മീലം (മിലം), ദുഗ്തു, ഗുഞ്ചി, മുൻസിയാരി (മുൻസ്യരി), നിതി, ത്യുനി, താലിസൈൻ, സിയാൽഡെ/അതാലിയ തുടങ്ങിയവയാണ് മറ്റ് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]

 • ഉത്തരാഖണ്ഡിന്റെ ഭരണപരമായ ഡിവിഷനുകൾ
 • ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ പർഗാനകളുടെ പട്ടിക
 • ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ തഹസീലുകളുടെ പട്ടിക
 • ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി വികസന ബ്ലോക്കുകളുടെ പട്ടിക
 • ഇന്ത്യയിലെ ജില്ലകളുടെ പട്ടിക

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. Uttarakhand CM announces four new districts
 2. "Uttarakhand - Districts of India: Know India". National Portal of India. Archived from the original on 2009-02-19. Retrieved 2009-04-04.
 3. "District wise population in India as of 2011 census". Archived from the original on 28 June 2011.
 4. "National Portal of India". Archived from the original on 2009-02-19. Retrieved 2023-01-20.
 5. 5.0 5.1 5.2 5.3 उत्तराखंड का वो सपना जो 22 साल में कोई भी सरकार नहीं कर सकी पूरा.,Aaj Tak, 9 Nov 2022.

പുറംകണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]