ഉക്രേനിയൻ നാടോടിക്കഥകൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Traditional Ukrainian clothes, salt and bread and rushnyk.

ഉക്രെയ്നിലും വംശീയ ഉക്രേനിയക്കാർക്കിടയിലും വികസിച്ച നാടോടി പാരമ്പര്യമാണ് ഉക്രേനിയൻ നാടോടിക്കഥകൾ. കിഴക്കൻ സ്ലാവുകളുടെ പുരാതന Slavic paganismസ്ലാവിക് പുരാണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പാൻ-സ്ലാവിക് നാടോടിക്കഥകളുടെ പാളിയാണ് ഉക്രെയ്നിൽ കാണപ്പെടുന്ന നാടോടിക്കഥകളുടെ ആദ്യകാല ഉദാഹരണങ്ങൾ. ക്രമേണ, ഉക്രേനിയക്കാർ അവരുടെ സ്വന്തം നാടോടി സംസ്കാരത്തിന്റെ ഒരു പാളി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു.[1] അയൽരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ശക്തമായ സ്വാംശീകരണ സമ്മർദങ്ങൾക്കിടയിലും ഉക്രെയ്നിലെ സാംസ്കാരിക വ്യതിരിക്തത നിർവചിക്കുന്നതിനും നിലനിർത്തുന്നതിനുമുള്ള ഒരു പ്രധാന ഉപകരണമാണ് നാടോടിക്കഥകൾ.[2]

വ്യതിരിക്തത[തിരുത്തുക]

ഉക്രേനിയൻ നാടോടി ആചാരങ്ങൾക്ക് ആ വശം വികസിച്ച കാലഘട്ടവും അത് ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെട്ട മേഖലയും നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന നിരവധി പാളികൾ ഉണ്ട്. പൊതുവെ സ്ലാവിക് ജനതയ്ക്ക് പൊതുവായുള്ള നിരവധി ഘടകങ്ങളുള്ള നാടോടി സംസ്കാരത്തിന്റെ പാൻ-സ്ലാവിക് പാളിയാണ് ഏറ്റവും താഴ്ന്നതും പഴയതുമായ തലം. അതിനു മുകളിൽ കിഴക്കൻ സ്ലാവുകൾക്ക് പൊതുവായുള്ള മൂലകങ്ങളും അതിനുമുകളിൽ ഉക്രെയ്നിൽ മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന മൂലകങ്ങളുമാണ്. ഇതിന് മുകളിലുള്ള പാളിയിൽ ബോയ്‌കോസ്, ഹുത്‌സുൾസ്, ലെംകോസ്, ലിഷാക്കുകൾ, പോഡോലിയൻസ്, റുസിൻസ് തുടങ്ങിയ ഉക്രേനിയൻ ധാർമ്മികതയുടെ വിവിധ സൂക്ഷ്മ ഗ്രൂപ്പുകളെ നിർവചിക്കുന്ന സാംസ്‌കാരികവും നാടോടി ഘടകങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ഉക്രേനിയൻ നാടോടിക്കഥകളുടെ ചില സവിശേഷതകൾ അയൽവാസികളായ സ്ലാവിക് ജനതയിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇവാന കുപാലയുടെയും (സെന്റ് ജോൺസ് ഫെസ്റ്റ്) കോലിയാഡയുടെയും പാട്ടുകളും ആഘോഷങ്ങളും സാധാരണയായി നാടോടിക്കഥകളുടെ ഏറ്റവും ആഴമേറിയതും പുരാതനവുമായ തലങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അയൽരാജ്യമായ റഷ്യൻ സംസ്കാരത്തിൽ കാണാത്ത സവിശേഷതകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. അവ വ്യതിരിക്തമായി ഉക്രേനിയൻ ആണ്. വംശീയ റഷ്യൻ, ഉക്രേനിയൻ ജനത ഒരു സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്ന ധാരണയെ ഈ ഘടകങ്ങൾ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി.

നാടോടി വിശ്വാസങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

നാടൻ ആചാരങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ഉക്രേനിയൻ നാടോടി ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും കലണ്ടറുമായും മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ ഗതിയുമായും ബന്ധപ്പെട്ട ആചാരങ്ങളായിരുന്നു. പലപ്പോഴും മതപരമായ ചടങ്ങുകൾ, മന്ത്രങ്ങൾ, നാടൻ പാട്ടുകൾ, നൃത്തങ്ങൾ, നാടകങ്ങൾ എന്നിവ അവർക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. ജീവിത ചക്രം ആചാരങ്ങൾ ജനനം, വിവാഹം, മരണം എന്നിവ ഇവ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.[3][4] ഈ ആചാരങ്ങളിൽ പലതും പുരാതനവും പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ക്രിസ്ത്യൻ ആചാരങ്ങളുമായി കൂടിച്ചേർന്നതുമാണ്. അവയെ മൂന്ന് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കാം:[5]

  • കുടുംബപരമായ ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും - ജനനം, വിവാഹം, ശവസംസ്കാരം എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു
  • സീസണൽ-സമൃദ്ധമായ രീതികളും ആചാരങ്ങളും - കൃഷി, കന്നുകാലി വളർത്തൽ, വേട്ടയാടൽ ജോലികൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു
  • സാമുദായിക ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും - സമൂഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ചില സംഭവങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു

ആധുനിക സംസ്കാരം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതോടെ ഉക്രെയ്നിൽ നാടോടി ആചാരങ്ങൾ നിരവധി മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായി. സോവിയറ്റുകളുടെ കീഴിൽ, നാടോടി ആചാരങ്ങൾ വിജയകരമായി അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടു. എങ്കിലും വിശ്വാസികൾ ക്രിസ്ത്യൻ ആചാരങ്ങൾ ആചരിച്ചു. രാജ്യത്തെ ചില ആളുകൾ പുരാതന ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചു. 1991-ന് ശേഷം സോവിയറ്റിനു ശേഷമുള്ള ഉക്രെയ്നിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് പടിഞ്ഞാറൻ ഒബ്ലാസ്റ്റുകളിൽ പല ക്രിസ്ത്യൻ ആചാരങ്ങളും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.[5]

നാടോടി നൃത്തങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ഹോപാക്

പുരാതന കാലം മുതൽ ഉക്രെയ്നിൽ നൃത്തം ഒരു ആചാരമായി നിലവിലുണ്ട്. എന്നാൽ അത് കൂടുതലും ക്രിസ്തുമതം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ക്രിസ്ത്യൻ ആചാരങ്ങളുമായി ലയിക്കുകയും ചെയ്തു.[6] കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്താകൃതിയിലുള്ള നൃത്തങ്ങളായിരുന്നു ആദ്യകാല നൃത്തങ്ങൾ. ഇവാൻ കുപാല ദിവസം, സെന്റ് ജോർജ്ജ് ദിവസം, പെന്തക്കോസ്ത്, വിളവെടുപ്പ് ദിവസങ്ങൾ, വിവാഹങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ഈ നൃത്തങ്ങൾ നടന്നു. ആചാരപരമായ നൃത്തങ്ങൾ വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ സംഗീതത്തോടൊപ്പമുള്ളൂ. സാധാരണയായി ഒരു മന്ത്രത്തിൽ. സംഗീതത്തോടുകൂടിയോ അല്ലാതെയോ നാടോടി നൃത്തങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. ഉക്രേനിയൻ നാടോടി നൃത്തങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും വൃത്താകൃതിയിലാണ്. അർക്കൻ, ഹോപക് എന്നിവയാണ് ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ നൃത്തങ്ങൾ. പരമ്പരാഗത നാടോടി വസ്ത്രങ്ങളാൽ നൃത്തവും സമ്പന്നമായിരുന്നു.[7]ഇന്ന് നിരവധി ഉക്രേനിയൻ നൃത്ത സംഘങ്ങൾ ഉക്രെയ്‌നിലും ഉക്രേനിയൻ ഡയസ്‌പോറയിലും, പ്രത്യേകിച്ച് കാനഡയിലും നിലവിലുണ്ട്. കൂടാതെ നാടോടി നൃത്തത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം സജീവമായി നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

നാടൻ പാട്ടുകൾ[തിരുത്തുക]

ഉക്രേനിയൻ നാടോടി ഗാനങ്ങളെ നാല് അടിസ്ഥാന ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിക്കാം:[8]

  • അനുഷ്ഠാന ഗാനങ്ങൾ - കരോളുകൾ (കോലിയാഡ്കി, ഷ്ചെഡ്രിവ്കി), സ്പ്രിംഗ് ഗാനങ്ങൾ, നിംഫുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഗാനങ്ങൾ (റുസാൽക്ക ഗാനങ്ങൾ), കുപാല ഉത്സവ ഗാനങ്ങൾ
  • കൊയ്ത്തുപാട്ടുകളും കല്യാണപ്പാട്ടുകളും
  • ചരിത്രഗാനങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ ഗാനങ്ങളും - ഡുമകളും ബല്ലാഡുകളും പോലുള്ളവ
  • ഗാനരചയിതാ ഗാനങ്ങൾ - കുടുംബ ഗാനങ്ങൾ, സോഷ്യൽ ക്ലാസ് ഗാനങ്ങൾ, പ്രണയ ഗാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ

ഉക്രേനിയൻ നാടോടി ഗാനങ്ങളിൽ പ്രതീകാത്മകതയുടെ സമൃദ്ധി അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷി പ്രതീകാത്മകത ജനപ്രിയമാണ്. പുരുഷത്വം, ശക്തി, സൗന്ദര്യം, ധൈര്യം, സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിവയുടെ പ്രതീകമാണ് കഴുകൻ അല്ലെങ്കിൽ പരുന്ത്. പ്രാവ് സ്ത്രീത്വത്തെ പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്നു. കഷ്ടപ്പെടുന്ന അമ്മയുടെ പ്രതീകമാണ് കടൽകാക്ക. മറ്റ് ചിഹ്നങ്ങളിൽ വൈബർണം ഒപുലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗുൽഡർ-റോസ് (കലിന) ഉൾപ്പെടുന്നു. അത് പ്രിയപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഉക്രെയ്നെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഒപ്പം ഓക്ക് ആൺകുട്ടിയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. പാട്ടുകളിൽ സാമ്യങ്ങൾ പ്രബലമാണ്: ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഒരു നക്ഷത്രം, ഒരു ചുവന്ന ഗുൽഡർ-റോസ് മരം, ഒരു പൈൻ മരം, ഒരു പോപ്പി എന്നിവയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. ഒരു ആൺകുട്ടിയെ ഒരു ഓക്ക്, ഒരു മേപ്പിൾ, ഒരു പ്രാവ് എന്നിവയോട് ഉപമിക്കുന്നു. ചില പാട്ടുകൾ ആവർത്തനം, വിരുദ്ധത, അതിഭാവുകത്വം, രൂപകം എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ലിറിക്കൽ ഗാനങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാങ്കേതികതയാണ് നാടകീയമായ സംഭാഷണം. ചില നാടോടി ഗാനങ്ങളിൽ അനുകരണം, ശബ്ദാവർത്തനം, ഓനോമാറ്റോപ്പിയ എന്നിവയും ഉപയോഗിക്കുന്നു.[8]

മൈക്കോള ലൈസെങ്കോ, മൈക്കോള ലിയോൺടോവിച്ച്, കൈറിലോ സ്റ്റെറ്റ്സെങ്കോ തുടങ്ങിയ നിരവധി ഉക്രേനിയൻ സംഗീതസംവിധായകർക്ക് നാടൻ പാട്ടുകൾ പ്രചോദനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രശസ്ത റഷ്യൻ സംഗീതസംവിധായകരായ പീറ്റർ ചൈക്കോവ്സ്കി, നിക്കോളായ് റിംസ്കി-കോർസകോവ്, സെർജ് റാച്ച്മാനിനിനോഫ് എന്നിവരും തങ്ങളുടെ കൃതികളിൽ ഉക്രേനിയൻ നാടോടി ഈണങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന് പല നാടൻ പാട്ടുകളും ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നു. സമകാലിക കലാകാരന്മാർ പോലും അവ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

പുറംകണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്[തിരുത്തുക]

  • Andrejev, Nikolai P. "A Characterization of the Ukrainian Tale Corpus". In: Fabula 1, no. 2 (1958): 228-238. https://doi.org/10.1515/fabl.1958.1.2.228
  • Lintur, Petro. A Survey of Ukrainian Folk Tales. Volume 56 - Canadian Institute of Ukrainian Studies Edmonton, Alberta: Research report. Translated by Bohdan Medwidsky. Canada: Canadian Institute of Ukrainian Studies Press, University of Alberta, 1994. ISBN 9781894301565.