ഈ വസുധ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ത്യാഗരാജസ്വാമികൾ സഹാനരാഗത്തിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഒരു കൃതിയാണ് ഈ വസുധ .

വരികൾ[തിരുത്തുക]

പല്ലവി[തിരുത്തുക]

ഈ വസുധ നീവണ്ടി ദൈവമുനെന്ദു കാനരാ

അനുപല്ലവി[തിരുത്തുക]

ഭാവുകമു ഗൽഗി വർധില്ലു
കോവൂരി സുന്ദരേശ ഗിരീശ

ചരണം[തിരുത്തുക]

ആസചേയര നിമിഷമു നീ പുരവാസമൊനര ജേയു വാരി മദി
വേസടലെല്ലനു തൊലഗിഞ്ചിധന രാസുലനായുവുനു
ഭൂസുര ഭക്തിയു തേജമുനൊസഗിഭുവനമന്ദു കീർത്തി ഗൽഗജേസേ
ദാസവരദ ത്യാഗരാജഹൃദയനിവാസ ചിദ്‌വിലാസ സുന്ദരേശ

കുറിപ്പുകൾ[തിരുത്തുക]

ത്യാഗരാജസ്വാമികളുടെ കോവൂർ പഞ്ചരത്നകൃതികളിൽ ഒന്നാണിത്.

അർത്ഥം[തിരുത്തുക]

സൗഭാഗ്യം കൊണ്ട് അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കുന്ന കോവൂർ നഗരത്തിലെ സുന്ദരേശാ ഭഗവാനേ! പർവ്വതങ്ങളുടെ നാഥാ! ഭക്തർക്ക് വരദാനങ്ങൾ നൽകുന്ന ഈശ്വരാ അങ്ങ് ഈ ത്യാഗരാജന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നു! ദൈവമേ അങ്ങ് ത്യാഗരാജന്റെ ബുദ്ധിയിലും ബോധത്തിലും തിളങ്ങുന്നു! അങ്ങയെപ്പോലൊരു ദൈവത്തെ ഈ ഭൂമിയിൽ എവിടെയും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. അങ്ങയുടെ ഈ നഗരത്തിൽ അരനിമിഷമെങ്കിലും താമസിക്കുന്നവരെ അവരുടെ എല്ലാ മാനസിക ഉത്കണ്ഠകളും അകറ്റിക്കൊണ്ട് ധാരാളം സമ്പത്ത് നൽകിക്കൊണ്ട് ഒരു നീണ്ട ജീവിതം നൽകിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ ലോകത്ത് പ്രശസ്തി നേടാൻ അങ്ങ് സഹായിക്കുന്നു

അവലംബം[തിരുത്തുക]

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഈ_വസുധ&oldid=3298308" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്