ഇൻസൈഡർ ട്രേഡിംഗ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഒരു കബനിയുടെ വികസനത്തെ കുറിച്ചേ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങള്ളെ കുറിച്ചേ നേരെത്ത അറിഞ്ഞാൽ ആ കബനിയുടെ ഓഹരിവില കൂടുമേ കുറയുമേ എന്നറിയാനാവുമലേ .പൊതുജനങ്ങൾക്കു കിട്ടത്ത ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ ഉപയേഗിച്ച് കബനിയുടെ ഉന്നതസ്താനങ്ങള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നവർ ഓഹരികൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടൂന്നതിനെയാണ് ഇൻസെഡർ ട്രേഡിംഗ് എന്നു പറയുന്നത്.നിയമവിരുദ്ധ്മായ കാര്യമാണിത്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഇൻസൈഡർ_ട്രേഡിംഗ്&oldid=3050668" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്