ഇൻസൈഡർ ട്രേഡിംഗ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഒരു കമ്പനിയുടെ വികസനത്തെക്കുറിച്ചോ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചോ നേരത്തെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്പനിയുടെ ഓഹരിവില കൂടുമോ കുറയുമോ എന്നറിയാൻ സാധിക്കും. പൊതുജനങ്ങൾക്കു ലഭ്യമാകാത്ത ഇത്തരം വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു കമ്പനിയുടെ ഉന്നതസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഉള്ളവർ ഓഹരികൾ വാങ്ങികൂട്ടുന്നതിനെയാണ് ഇൻസൈഡർ ഡർ ട്രേഡിംഗ് എന്നു പറയുന്നത്. നിയമവിരുദ്ധമായ കാര്യമാണ്. സാധാരണക്കാരായ നിക്പഷേകരുടെ ക്ഷേമത്തെ മുൻനിർത്തി സെബി ഇൻസൈഡർ ട്രേഡിങ്ങ് ശക്തമായി എതിർക്കുന്നു.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഇൻസൈഡർ_ട്രേഡിംഗ്&oldid=3429793" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്