ഇൻസാറ്റ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
ഇൻസാറ്റ്-1B

ഭാരതത്തിന്റെ ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾക്കും, കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണത്തിനും മറ്റുമായി ഇസ്രോ വിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള വിവിധോദ്ദേശ ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ പരമ്പരയാണ് ഇൻസാറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. Indian National Satellite System (ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ഉപഗ്രഹ സംവിധാനം) എന്നതിന്റെ ചുരുക്കപ്പേരാണ് ഇൻസാറ്റ് (ആംഗലേയം:INSAT). 1983ൽ കമ്മീഷൻ ചെയ്യപ്പെട്ട ഇൻസാറ്റ് പരമ്പരയാണ് ഏഷ്യാ-പസിഫിക് മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വദേശീയ വാർത്താവിനിമയ ശൃംഖല. ഈ പരമ്പരയിലെ ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഇൻസാറ്റ്-2E, ഇൻസാറ്റ്-3A, ഇൻസാറ്റ്-3B, ഇൻസാറ്റ്-3C, ഇൻസാറ്റ്-3E, കല്പന-1 (മെറ്റ്സാറ്റ്), ജിസാറ്റ്-2, എഡ്യൂസാറ്റ് (ജിസാറ്റ്-3) ഇൻസാറ്റ്-4A എന്നിവയാണ്. ഇൻസാറ്റ് പരമ്പരയിലെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ടെലിവിഷൻ ചാനലുകൾക്കും മറ്റു വാർത്താവിനിമയ ഉപാധികൾക്കുമായി അനവധി ട്രാൻസ്പോണ്ടറുകൾ(Transponder) (ഏകദേശം 150-ഓളം) വിവിധ ബാൻഡുകളിലായി(സി, കെ.യു, എക്സ്റ്റൻഡഡ് സി, എസ്) നൽകുന്നുണ്ട്. ഈ പരമ്പരയിലെ ചില ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ കാലാവസ്ഥാ പഠനങ്ങൾക്കായി ഹൈ റെസല്യൂഷൻ റേഡിയോമീറ്റർ, സിസിഡി കാമറകൾ തുടങ്ങിയ ആധുനിക ഉപകരണങ്ങളും ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ ദക്ഷിണേഷ്യാ-ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര മേഖലയിൽ അപകടത്തിൽ പെടുന്ന കപ്പലുകളിൽനിന്നും മറ്റുമുള്ള സിഗ്നലുകൾ സ്വീകരിക്കാനായുള്ള ട്രാൻസ്പോണ്ടറുകളുമുണ്ട്. കോസ്പാസ്-സർസാറ്റ് പദ്ധതിയിലെ അംഗമായ ഇസ്രോ ഈ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ സഹായത്താൽ അപകടത്തിൽ പെട്ട കപ്പലുകളെയും മറ്റും കണ്ടുപിടിക്കാനും രക്ഷാനടപടികൾ കൈക്കൊള്ളാനും സഹായിക്കാറുണ്ട്.

ഇൻസാറ്റ് നാഴികക്കല്ലുകൾ[തിരുത്തുക]

കൃത്രിമോപഗ്രഹം വിക്ഷേപണ തീയതി വിക്ഷേപണ വാഹനം
ഇൻസാറ്റ് 1A ഏപ്രിൽ 10, 1982 Delta
ഇൻസാറ്റ് 1B ഓഗസ്റ്റ് 30, 1983 Shuttle [PAM-D]
ഇൻസാറ്റ് 1C ജൂലൈ 21, 1988 Ariane-3
ഇൻസാറ്റ്1D ജൂൺ 12, 1990 Delta 4925
ഇൻസാറ്റ് 2A ജൂലൈ 10, 1992 Ariane-44L H10
ഇൻസാറ്റ് 2B ജൂലൈ 23, 1993 Ariane-44L H10+
ഇൻസാറ്റ് 2C ഡിസംബർ 7, 1995 Ariane-44L H10-3
ഇൻസാറ്റ് 2D ജൂൺ 4, 1997 Ariane-44L H10-3
ഇൻസാറ്റ് 2DT Jan 01, 1998 Ariane-44L H10
ഇൻസാറ്റ് 2E ഏപ്രിൽ 3, 1999 Ariane-42P H10-3
ഇൻസാറ്റ് 3B മാർച്ച് 22, 2000 Ariane-5G
GSAT-1 Apr 18, 2001 GSLV-D1
ഇൻസാറ്റ് 3C ജനുവരി 24, 2002 Ariane5-V147
KALPANA-1 Sep 12, 2002 PSLV-C4
ഇൻസാറ്റ് 3A Apr 10, 2003 Ariane5-V160
GSAT-2 May 08, 2003 GSLV-D2
INSAT-3E സെപ്റ്റംബർ 28, 2003 Ariane5-V162
EDUSAT Sep 20, 2004 GSLV-F01
HAMSAT May 05, 2005 PSLV-C6
ഇൻസാറ്റ് 4A ഡിസംബർ 22, 2005 ARIANE5-V169
ഇൻസാറ്റ്4B മാർച്ച് 12, 2007 Ariane5
ഇൻസാറ്റ്-4CR Sep 02, 2007 GSLV-F04
GSAT-4 Apr 15, 2010 GSLV-D3
GSAT-5P Dec 25, 2010 GSLV-F06
GSAT-8 May 21, 2011 Ariane-5 VA-202
GSAT-12 Jul 15, 2011 PSLV-C17
GSAT-10 Sep 29, 2012 Ariane-5 VA-209
INSAT-3D Jul 26, 2013 Ariane-5 VA-214
GSAT-7 Aug 30, 2013 Ariane-5 VA-215
GSAT-14 Jan 05, 2014 GSLV-D5
GSAT-16 Dec 07, 2014 Ariane-5 VA-221
GSAT-6 Aug 27, 2015 GSLV D6 Mk.II
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഇൻസാറ്റ്&oldid=2217347" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്