ഇലപൊഴിക്കുന്ന ഈർപ്പമുള്ള വനങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
(ഇലപൊഴിയും ഈർപ്പവനം എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
Jump to navigation Jump to search

സ്വാഭാവിക ജലസ്രോതസ്സുകളുള്ളതും മഴ കുറവുള്ളതുമായ വനങ്ങളിലാണ് ഇത്തരം വനങ്ങൾ കാണുന്നത്.

പുഴയുടേയും തടാകത്തിന്റേയും മറ്റും കരകളിലാണ് ഇതു കാണപ്പെടുന്നത്.