ഇരുപ്പത്തിനാല്‌വൃത്തം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഒരു മലയാള ഭാഷാ വൃത്തമാണ് ഇരുപ്പത്തിനാല് വൃത്തം

ലക്ഷണം[തിരുത്തുക]

ഇതെല്ലാം നാലു പാദങ്ങളിലുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ്‌; എന്നാൽ പൂർവാർദ്ധം ഉത്തരാർദ്ധമെന്നു രണ്ടായി മുറിയണമെന്നില്ല. ചിലേടത്ത്‌ അർദ്ധം രണ്ടും ചേർന്നു സമാസിച്ചും കാണും[1]. എങ്ങനെ എന്നാൽ,

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. വൃത്തമഞ്ജരി,ഏ.ആർ.രാജരാജവർമ്മ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഇരുപ്പത്തിനാല്‌വൃത്തം&oldid=2908429" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്