ഇരിഞ്ഞാലക്കുട വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഇരിഞ്ഞാലക്കുട വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ ഹൈസ്കൂളുകൾ [1]

ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്ക്കൂളുകൾ[തിരുത്തുക]

SLNo School Code School Name School page (മലയാളം)
1 23005 GVHSS CHALAKUDY ജി. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ചാലക്കുടി
2 23006 G.H.S. Vijayaragavapuram ജി. എച്ച്. എസ്സ്. വിജയരാഘവപുരം
3 23010 G G H S CHALAKUDY ജി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. ചാലക്കുടി
4 23035 G N B H S KODAKARA ജി. എൻ. ബി. എച്ച്. എസ്സ്. കൊടകര
5 23036 G H S S KODAKARA ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കൊടകര
6 23039 G H S S CHEMBUCHIRA ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ചെമ്പൂച്ചിറ
7 23073 G H S S VETTILPPARA ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. വെറ്റിലപ്പാറ
8 23074 G H S S CHAIPANKUZHY ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ചായ്പൻകുഴി
9 23079 G H S S MUPLIYAM ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. മുപ്ലിയം
10 23083 M R S CHALAKUDY എം. ആർ. എസ്സ്. ചാലക്കുടി
11 23021 G M B H S S IRINJALAKUDA ജി. എം. ബി. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട
12 23026 G G V H S S IRINJALAKUDA ജി. ജി. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട
13 23030 G H S S KATTOOR ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കാട്ടൂർ
14 23050 G M H S S NADAVARAMBA ജി. എം. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. നടവരമ്പ്
15 23054 G V H S S NANDIKKARA ജി. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. നന്തിക്കര
16 23059 G V H S S PUDUKKAD ജി. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. പുതുക്കാട്
17 23012 G H S S KODUNGALLUR ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കൊടുങ്ങല്ലൂർ
18 23013 G G H S S KODUNGALLUR ജി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കൊടുങ്ങല്ലൂർ
19 23014 G K V H S S ERIYAD ജി. കെ. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. എറിയാട്
20 23017 G H S S EDAVILANGU ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇടവിലങ്ങ്
21 23051 G H S S KARUPADANNA ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കരൂപ്പടന്ന
22 23078 G H S PULLUT ജി. എച്ച്. എസ്സ്. പുല്ലൂറ്റ്
23 23081 MARMGVHSS SANTHIPURAM എം. എ. ആർ. എം. ജി. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ശാന്തിപുരം
24 23501 TECHNICAL HS KODUNGALLUR ടി. എച്ച്. എസ്സ്. കൊടുങ്ങല്ലൂർ
25 23018 G H S S IRANIKULAM ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഐരാണിക്കുളം
26 23033 G H S KUZHUR ജി. എച്ച്. എസ്സ്. കുഴൂർ
27 23062 G V H S S PUTHENCHIRA ജി. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. പുത്തൻചിറ
28 23071 G S H S S MELADOOR ജി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. മേലടൂർ

എയ്ഡഡ് ഹൈസ്ക്കൂളുകൾ[തിരുത്തുക]

SLNo School Code School Name School page (മലയാളം)
1 23008 S H C G H S S CHALAKUDY എസ്സ്. എച്ച്. സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ചാലക്കുടി
2 23009 ST. ANTONY`S C G H S KOTTAT സെന്റ് ആന്റണീസ് സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. കോട്ടാറ്റ്
3 23011 ST. JOSEPH`S H S MELOOR സെന്റ് ജോസഫ്. എച്ച്. എസ്സ്. മേലൂർ
4 23037 DONBOSCO G H S KODAKARA ഡോൺബോസ്കോ ജി. എച്ച്. എസ്സ്. കൊടകര
5 23038 S K H S MATTATHUR എസ്സ്. കെ. എച്ച്. എസ്സ്. മറ്റത്തൂർ
6 23040 P C G H S VELLIKULANGARA പി. സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. വെള്ളിക്കുളങ്ങര
7 23042 M A M H S KORATTY എം. എ. എം. എച്ച്. എസ്സ്. കൊരട്ടി
8 23043 P S H S S THIRUMUDIKUNNU പി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. തിരുമുടിക്കുന്ന്
9 23044 L F C H S S KORATTY എൽ. എഫ്. സി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കൊരട്ടി
10 23055 ST. GEORGE`S H S PARIYARAM സെന്റ് ജോർജ് എച്ച്. എസ്സ്. പരിയാരം
11 23056 ST. SEBASTIAN`S H S S KUTTIKKAD സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻസ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കുറ്റിക്കാട്
12 23003 B V M H S KALLETTUMKARA ബി. വി. എം. എച്ച്. എസ്സ്. കല്ലേറ്റുംകര
13 23020 H D P S H S S EDATHIRINJI എച്ച്. ഡി. പി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. എടതിരിഞ്ഞി
14 23023 ST. MARY`S H S S IRINJALAKUDA സെന്റ് മേരീസ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട
15 23024 N H S S IRINJALAKUDA എൻ. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട
16 23025 S N H S S IRINJALAKUDA എസ്സ്. എൻ. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട
17 23027 L F C H S IRINJALAKUDA എൽ. എഫ്. സി. എച്ച്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട
18 23028 L B S M H S S AVITTATHUR എൽ. ബി. എസ്സ്. എം. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. അവിട്ടത്തൂർ
19 23029 B V M H S KALPARAMBA ബി. വി. എം. എച്ച്. എസ്സ്. കൽപ്പറമ്പ്
20 23031 P S M V H S S KATTOOR പി. എസ്സ്. എം. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കാട്ടൂർ
21 23032 ST. XAVIER`S H S KARANCHIRA സെന്റ് സേവിയേഴ്സ് എച്ച്. എസ്സ്. കരാഞ്ചിറ
22 23034 H C H S MAPRANAM എച്ച്. സി. എച്ച്. എസ്സ്. മാപ്രാണം
23 23047 ST. ANTONY`S H S MOORKANAD സെന്റ് ആന്റണീസ് എച്ച്. എസ്സ്. മൂർക്കനാട്
24 23048 ST. JOSEPH`S H S KARUVANNUR സെന്റ് ജോസഫ് എച്ച്. എസ്സ്. കരുവന്നൂർ
25 23049 V H S S KARALAM വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കാറളം
26 23052 P V S H S PARAPPUKKARA പി. വി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. പറപ്പൂക്കര
27 23053 S K H S S ANANDAPURAM എസ്സ്. കെ. എച്ച്. എസ്സ്. ആനന്ദപുരം
28 23058 ST. ANTONY`S H S S PUDUKKAD സെന്റ് ആന്റണീസ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. പുതുക്കാട്
29 23060 ST.MARY`S H S CHENGALOOR സെന്റ് മേരീസ് എച്ച്. എസ്സ്. ചെങ്ങാലൂർ
30 23015 ST. ANNE`S H S KOTTAPURAM സെന്റ് ആൻസ് എച്ച്. എസ്സ്. കോട്ടപ്പുറം
31 23016 S S M H S AZHICODE എസ്സ്. എസ്സ്. എം. എച്ച്. എസ്സ്. അഴീക്കോട്
32 23068 H S S PANANGAD എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. പനങ്ങാട്
33 23070 ST. JOSEPH`S H S MATHILAKAM സെന്റ് ജോസഫ്സ് എച്ച്. എസ്സ്. മതിലകം
34 23080 O L F G H S MATHILAKAM ഒ. എൽ. എഫ്. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. മതിലകം
35 23085 M E S H S S P. VEMBALLUR എം. ഇ. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. പി. വെമ്പല്ലൂർ
36 23001 R M Higher Secondary School, Aloor ആർ. എം. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ആളൂർ
37 23004 G S H S ASHTAMICHIRA ജി. എസ്സ്. എച്ച്. എസ്സ്. അഷ്ടമിച്ചിറ
38 23019 ST. ANTONY`S G H S S. THANISSERY സെന്റ് ആന്റണീസ് ജി. എച്ച്. എസ്സ്. സൌത്ത് താണിശ്ശേരി
39 23045 ST. MARY`S G H S S KUZHIKATTUSSERY സെന്റ് മേരീസ് ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കുഴിക്കാട്ടുശ്ശേരി
40 23046 ST. ANTONY`S H S S MALA സെന്റ് ആന്റണീസ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. മാള
41 23057 A K M H S POYYA എ. കെ. എം. എച്ച്. എസ്സ്. പൊയ്യ
42 23061 R H S THUMPUR ആർ. എച്ച്. എസ്സ്. തുമ്പൂർ
43 23063 T H S PUTHENCHIRA ടി. എച്ച്. എസ്സ്. പുത്തൻചിറ
44 23064 N S H S S VALOOR എൻ. എസ്സ്.എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. വാളൂർ
45 23065 U H S S MAMBRA യു. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. മാമ്പ്ര
46 23066 S N D P H S S PALISSERY എസ്സ്. എൻ. ഡി. പി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. പാലിശ്ശേരി
47 23067 ST. MARY`S H S VYNTHALA സെന്റ് മേരീസ് എച്ച്. എസ്സ്. വൈന്തല
48 23075 S N V H S S ALOOR എസ്സ്. എൻ. വി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ആളൂർ
49 23076 U H S ANNANAD യു. എച്ച്. എസ്സ്. അന്നനാട്
50 23077 S C G H S S KOTTAKKAL MALA എസ്സ്. സി. ജി. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. കോട്ടക്കൽ മാള

അൺഎയ്ഡഡ് ഹൈസ്ക്കുളുകൾ[തിരുത്തുക]

SLNo School Code School Name School page (മലയാളം)
1 23007 CARMEL H S S CHALAKUDY കാർമ്മൽ എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ചാലക്കടി
2 23041 VIMALA H S S VELLIKULANGARA വിമല എച്ച്. എസ്സ്. വെള്ളിക്കുളങ്ങര
3 23022 DONBOSCO H S S IRINJALAKUDA ഡോൺബോസ്കോ എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട
4 23082 Lisieux Convent English Medium High School ലിസീക്സ് കോൺവെന്റ് ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. കട്ടുങ്ങച്ചിറ
5 23084 SANGAMESWARA N S S E M H S IRINJALAKUDA സംഗമേശ്വര എൻ. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇ. എം. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട
6 23086 VIDYAJYOTHI E M H S ARIPALAM വിദ്യാജ്യോതി ഇ. എം. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. അരിപ്പാലം
7 23002 ST. JOSEPH`S E M H S S ALOOR സെന്റ് ജോസഫ് ഇ. എം. എച്ച്. എസ്സ്. ആളൂർ
8 23072 H C C E M H S S SNEHAGIRI MALA എച്ച്. സി. സി. ഇ. എം. എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്. സ്നേഹഗിരി, മാള

References[തിരുത്തുക]