ഇബ്‌നു ഇസ്‌ഹാഖ്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Muḥammad ibn Isḥāq ibn Yasār
محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار
മതംIslam
Personal
ജനനംAD 704
AH 85[1]
Medina, Umayyad Caliphate
മരണംAD 767
AH 150[1][2][3][4]
Baghdad, Abbasid Caliphate

എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു അറബ് മുസ്‌ലിം ചരിത്രകാരനായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ഇബ്‌നു ഇസ്‌ഹാഖ് ഇബ്‌നു യസാർ ഇബ്‌നു ഖിയാർ ((അറബി: محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار) അഥവാ ഇബ്‌നു ഇസ്‌ഹാഖ്. പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദിന്റെ ജീവിതചരിത്രമെഴുതിയതിലൂടെ ഇബ്‌നു ഇസ്‌ഹാഖ് വിശ്രുതനായി മാറി

ജീവിതരേഖ[തിരുത്തുക]

704-ൽ (ഹിജ്റ 85) മദീനയിലാണ് ഇബ്‌നു ഇസ്‌ഹാഖിന്റെ ജനനം. കൂഫയിൽ നിന്നുള്ള അറബിയായ ഇബ്‌നു ഇ‌സ്ഹാഖിന്റെ മുത്തച്ഛൻ[5] യുദ്ധത്തടവുകാരനായി മദീനയിലെത്തുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായിരുന്ന ഇസ്‌ഹാഖിന്റെ മകനായാണ് മുഹമ്മദ് ഇബ്‌നു ഇസ്‌ഹാഖ് എന്ന ഇബ്‌നു ഇസ്‌ഹാഖ് ജനിക്കുന്നത്.[6]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. 1.0 1.1 Mustafa al-Saqqa, Ibrahim al-Ibyari and Abdu l-Hafidh Shalabi, Tahqiq Kitab Sirah an-Nabawiyyah, Dar Ihya al-Turath, p. 20.
 2. Robinson 2003, p. xv.
 3. Encyclopaedia Britannica. "Ibn Ishaq". ശേഖരിച്ചത് 13 November 2019.
 4. Oxford Dictionary of Islam. "Ibn Ishaq, Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar ibn Khiyar". ശേഖരിച്ചത് 13 November 2019.
 5. https://www.britannica.com/biography/Ibn-Ishaq
 6. Gordon D. Newby, The Making of the Last Prophet (University of South Carolina 1989) at 5.

സ്രോതസ്സുകൾ[തിരുത്തുക]

 • Michael V McDonald and William Montgomery Watt (trans.) The history of al-Tabari Volume 6: Muhammad at Mecca (Albany, New York, 1987) ISBN 0-88706-707-7
 • Michael V McDonald (trans.), William Montgomery Watt (annot.) The history of al-Tabari Volume 7: The foundation of the community: Muhammad at al-Madina (Albany, New York, 1987) ISBN 0-88706-345-4
 • Michael Fishbein (trans.) The history of al-Tabari Volume 8: The victory of Islam (Albany, New York, 1997) ISBN 0-7914-3150-9
 • Ismail K Poonawalla (trans.) The history of al-Tabari Volume 9: The last years of the Prophet (Albany, New York, 1985) ISBN 0-88706-692-5
 • Alfred Guillaume, The Life of Muhammad. A Translation of Isḥaq's "Sirat Rasul Allah", with introduction [pp. xiii–xliii] and notes (Oxford University, 1955), xlvii + 815 pages. The Arabic text used by Guillaume was the Cairo edition of 1355/1937 by Mustafa al-Saqqa, Ibrahim al-Abyari and Abdul-Hafiz Shalabi, as well as another, that of F. Wustenfeld (Göttingen, 1858–1860). Ibn Hasham's "notes" are given at pages 691–798. digital scan
 • Ishaq, Ibn; Guillaume, A. (18 July 2002). The Life of Muhammad (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). United States: Oxford University Press. പുറം. 860. ISBN 978-0196360331. OCLC 911693736.
 • Gustav Weil, Das Leben Mohammed's nach Mohammed Ibn Ishak, bearbeitet von Abd el-Malik Ibn Hischam (Stuttgart: J.B. Metzler'schen Buchhandlung, 1864), 2 volumes. The Sirah Rasul Allah translated into German with annotations. digital edition
 • Ibn Isḥaq, The Life of Muhammad. Apostle of Allah (London: The Folio Society, 1964), 177 pages. From a translation by Edward Rehatsek (Hungary 1819 – Mumbai [Bombay] 1891), abridged and introduced [at pp. 5–13] by Michael Edwards. Rehatsek completed his translation; in 1898 it was given to the Royal Asiatic Society of London by F.F. Arbuthnot.
 • Ibn Isḥaq (2004). Al-Mazīdī, Aḥmad Farīd (സംശോധാവ്.). Al-Sīrah al-Nabawiyah li-ibn Isḥāq (السيرة النبوية لابن إسحاق) (ഭാഷ: അറബിക്). Bayrūt: Dār al-kutub al-ʻilmiyah. ISBN 978-2-7451-3982-5.
 • Ibn Isḥaq (1976). Hamidullah, Muhammad (സംശോധാവ്.). Sīrat ibn Isḥāq al-musammāh bi-kitāb al-Mubtadaʼ wa-al-Mabʻath wa-al-maghāzī (سيرة ابن اسحاق، المسماة بكتاب المبتدأ والمبعث والمغازي ) (ഭാഷ: അറബിക്). Al-Rabāṭ al-Maghrib: Maʻhad al-Dirāsāt wa-al-Abḥāth lil-Taʻrīb.
 • Ibn Sayyid al-Nās, ʿUyūn al-athar fī funūn al-maghāzī wa al-shamāʾil wa al-siyar.
 • Al-Khaṭīb al-Baghdādī, Tārīkh Baghdād.
 • Al-Dhahabī, Mīzān al-iʿtidāl fī naqd al-rijāl.
 • Yāqūt al-Ḥamawī, Irshād al-arīb fī mʿrefat al-adīb.
 • Donner, Fred McGraw (1998). Narratives of Islamic origins: the beginnings of Islamic historical writing. Darwin Press. ISBN 978-0-87850-127-4.
 • Holland, Tom (2012). In the Shadow of the Sword. UK: Doubleday. ISBN 978-0-385-53135-1. ശേഖരിച്ചത് 29 August 2019.
 • Robinson, Chase, Islamic Historiography, Cambridge University Press, 2003, ISBN 0-521-58813-8
 • Wansbrough, John, Quranic Studies, 1977, as reprinted in 2004, ISBN 0-19-713588-9
 • Wansbrough, John, The Sectarian Milieu, 1978, as reprinted in 2005. ISBN 0-19-713596-XISBN 0-19-713596-X.
 • 'Arafat, W. (1958-01-01). "Early Critics of the Authenticity of the Poetry of the "Sīra"". Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London. 21 (1/3): 453–463. doi:10.1017/s0041977x00060110. ISSN 0041-977X. JSTOR 610611.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഇബ്‌നു_ഇസ്‌ഹാഖ്&oldid=3593229" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്