ഇന്റർനാഷണൽ പ്ലാന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൺവെൻഷൻ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
International Plant Protection Convention
Type of treaty agricultural; environmental
Signed
Location
6 December 1951
Rome, Italy
Effective
Condition
3 April 1952
three ratifications
Signatories 29
Parties 183
Depositary Director-General of the Food and Agriculture Organization
Languages Arabic, Chinese, English, French, Russian, and Spanish

1951 ലെ ഭക്ഷ്യ-കാർഷിക ഓർഗനൈസേഷന്റെ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള ബഹുമുഖ ഉടമ്പടിയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ പ്ലാന്റ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൺവെൻഷൻ ( ഐപിപിസി ). സസ്യങ്ങളുടെയും സസ്യ ഉൽ‌പന്നങ്ങളുടെയും കീടങ്ങളുടെ ആവിർഭാവവും വ്യാപനവും തടയുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും ഏകോപിതവും ഫലപ്രദവുമായ നടപടി സുരക്ഷിതമാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള ഭക്ഷ്യ-കാർഷിക സംഘടനയുടെ മേൽനോട്ടം നടത്തുന്നു. കൃഷി ചെയ്ത സസ്യങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനപ്പുറം പ്രകൃതി സസ്യങ്ങളുടെയും സസ്യ ഉൽ‌പന്നങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണത്തിലേക്ക് കൺവെൻഷൻ വ്യാപിക്കുന്നു. കീടങ്ങളുടെ പ്രത്യക്ഷവും പരോക്ഷവുമായ നാശനഷ്ടങ്ങളും ഇത് കണക്കിലെടുക്കുന്നു. അതിനാൽ, അതിൽ കളകളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

കൺവെൻഷൻ നടപ്പാക്കുന്നതിന് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന ഫൈറ്റോസാനിറ്ററി നടപടികളുടെ കമ്മീഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഓരോ ഭരണ സമിതി കൺവെൻഷൻ സൃഷ്ടിച്ചു. 2017 ഓഗസ്റ്റ് വരെ, കൺവെൻഷനിൽ 183 അംഗങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ 180 ഐക്യരാഷ്ട്ര അംഗരാജ്യങ്ങൾ, കുക്ക് ദ്വീപുകൾ, നിയു, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു [1] . സസ്യ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഏക അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള ബോഡിയായി സാനിറ്ററി, ഫൈറ്റോസാനിറ്ററി നടപടികൾ (എസ്പിഎസ് കരാർ) പ്രയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ (ഡബ്ല്യുടിഒ) കരാർ കൺവെൻഷനെ അംഗീകരിച്ചു.

സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രഥമശ്രദ്ധ സസ്യങ്ങളും സസ്യഉൽപ്പന്നങ്ങളും തന്നെ.

ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഭക്ഷ്യ-കാർഷിക ഓർഗനൈസേഷന്റെ അംഗരാജ്യങ്ങളാണ് ഐപിപിസി സൃഷ്ടിച്ചത്. അന്തർ‌ദ്ദേശീയ സ്റ്റാൻ‌ഡേർഡ് ക്രമീകരണം, വിവര കൈമാറ്റം, ഐ‌പി‌പി‌സി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ശേഷി വികസനം, അനുബന്ധ അന്തർ‌ദ്ദേശീയ ഫൈറ്റോസാനിറ്ററി മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഐ‌പി‌പി‌സി (IPPC) പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. ഇറ്റലിയിലെ റോമിൽ, എഫ്‌എ‌ഒ (FAO) ആസ്ഥാനത്താണ് ഐ‌പി‌പി‌സിയുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്.

സമീപ വർഷങ്ങളിൽ, ഐ‌പി‌പി‌സിയുടെ ഫൈറ്റോസാനിറ്ററി നടപടികളുടെ കമ്മീഷൻ ഇനിപ്പറയുന്നവയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളുമായി ഒരു തന്ത്രപരമായ ചട്ടക്കൂട് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്:

 • കീടബാധ തടയുന്നതിലൂടെ സുസ്ഥിര കൃഷി സംരക്ഷിക്കുകയും ആഗോള ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക;
 • സസ്യങ്ങളെയും കീടങ്ങളിൽ നിന്നും പരിസ്ഥിതി, വനങ്ങൾ, ജൈവവൈവിധ്യങ്ങൾ എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുക;
 • ശാസ്ത്രീയമായി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഫൈറ്റോസാനിറ്ററി നടപടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ സാമ്പത്തിക, വാണിജ്യ വികസനത്തിന് സഹായിക്കുക കൂടാതെ:
 • മുമ്പത്തെ മൂന്ന് ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി അംഗങ്ങൾക്ക് ഫൈറ്റോസാനിറ്ററി ശേഷി വികസിപ്പിക്കുക.

ഈ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ കൺവെൻഷന്റെ ശ്രമങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിലൂടെ, ഐ‌പി‌പി‌സിയുടെ ഫൈറ്റോസാനിറ്ററി നടപടികളെക്കുറിച്ചുള്ള കമ്മീഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്:

 • സാമ്പത്തികമായി വിനാശകരമായ കീടങ്ങളിൽ നിന്നും രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും കർഷകരെ സംരക്ഷിക്കുക.
 • ജീവിവർഗങ്ങളുടെ നാശത്തിൽ നിന്ന് പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കുക.
 • കീടങ്ങളുടെ ആക്രമണത്തിന്റെ ഫലമായി പ്രവർത്തനക്ഷമത നഷ്ടപ്പെടുന്നതിൽ നിന്ന് പരിസ്ഥിതി വ്യവസ്ഥകളെ സംരക്ഷിക്കുക.
 • കീടങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനോ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നതിനോ ഉള്ള ചെലവുകളിൽ നിന്ന് വ്യവസായങ്ങളെയും ഉപഭോക്താക്കളെയും സംരക്ഷിക്കുക.
 • സസ്യങ്ങളുടെയും സസ്യ ഉൽ‌പന്നങ്ങളുടെയും സുരക്ഷിതമായ ചലനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര മാനദണ്ഡങ്ങളിലൂടെ വ്യാപാരം സുഗമമാക്കുക.
 • ഒരു രാജ്യത്തേക്ക് പുതിയ കീടങ്ങളെ കടത്തിവിടുന്നത് തടയുന്നതിലൂടെ ഉപജീവനവും ഭക്ഷ്യസുരക്ഷയും സംരക്ഷിക്കുക.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. https://www.ippc.int/en/countries/all/list-countries/

ബാഹ്യ ലിങ്കുകൾ[തിരുത്തുക]