ഇന്ത്യയുടെ തലസ്ഥാനങ്ങളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഇന്ത്യയുടെ മുൻകാലതലസ്ഥാനങ്ങളുടെ പട്ടികയാണിത്.

ആദ്യകാല മദ്ധ്യ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ - സുവർണ്ണ കാലഘട്ടം[തിരുത്തുക]

നന്ദ സാമ്രാജ്യം
മൗര്യസാമ്രാജ്യം
ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യം
പാല സാമ്രാജ്യം

പിൽക്കാല മദ്ധ്യ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ - ഉദാത്ത കാലഘട്ടം[തിരുത്തുക]

2
The unnamed parameter 2= is no longer supported. Please see the documentation for {{columns-list}}.

ആധുനിക കാലഘട്ടം[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. Pletcher, Kenneth (August 15, 2010). The Geography of India: Sacred and Historic Places. The Rosen Publishing Group. പുറം. 128. ശേഖരിച്ചത് March 21, 2014.
  2. Ashutosh Joshi (1 Jan 2008). Town Planning Regeneration of Cities. New India Publishing. പുറം. 237. ISBN 8189422820.
  3. Hall, Peter (2002). Cities of tomorrow. Oxford, UK: Blackwell Publishing. പുറങ്ങൾ. 198–206. ISBN 0-631-23252-4.
  4. Charles Allen, Kipling Sahib, London, Little Brown, 2007