ഇന്ത്യയിലെ ഒച്ചുകളുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം

ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒച്ചിനങ്ങളുടെ പട്ടികയാണിത്. കടൽ ഒച്ചുകളെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഇന്ത്യയിൽ കടലിലും കരയിലുമായി 5070ഓളം ഒച്ച് ഇനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. [1] ഇവയിൽ 3371ഇനം കടലൊച്ചുകളാണ്.[2]

ശുദ്ധജലത്തിൽ കാണുന്ന ഒച്ചുകൾ[തിരുത്തുക]

Neritidae

Viviparidae

Ampullariidae

Valvatidae

Littorinidae

Pomatiopsidae

Hydrobiidae

Assimineidae

Thiaridae

Lymnaeidae

Planorbidae

കരയിലെ ഒച്ചുകൾ[തിരുത്തുക]

An unidentified snail from Nandi Hills, India.
A sinistral snail from Torna Fort, Pune District, Maharashtra, India
an unidentified gastropod from Kodachadri, southwestern India
an unidentified gastropod from India
closeup to an unidentified gastropod from India
an unidentified gastropod from India. This snail has the caudal mucous pit on its tail end.

Species of gastropods of India include:[2][7][8][9]

Hydrocenidae

Helicinidae

Achatinidae

Camaenidae

Cerastidae

Charopidae

Cyclophoridae

Diplommatinidae

Endodontidae

Enidae

Staffordiidae - this family lives only in India[11]

Helicarionidae

Indrella ampulla is a large tropical snail from the Western Ghats of India.

Ariophantidae

A slug from the Western Ghats of India. The species is tentatively identified as Mariaella dussumieri, family Ariophantidae

Pupillidae

Pyramidulidae

Streptaxidae

Diapheridae

Succineidae

Subulinidae

Valloniidae

Veronicellidae

Vertiginidae

Pleurodontidae

unsorted:

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. Alfred, J.R.B. (1998) Faunal Diversity in India: An Overview: In Faunal Diversity in India, i-viii, 1-495. (Editors. Alfred, JRB, et al., 1998). ENVIS Centre, Zoological Survey of India, Calcutta.
 2. 2.0 2.1 Aravind N. A., Rajshekhar K. P. & Madhaystha N. A. Patterns of Land Snail Distribution in the Western Ghats. last change 10 October 2006, accessed 1 March 2009.
 3. 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 (file created 29 July 2010) FRESH WATER MOLLUSCAN SPECIES IN INDIA. 11 pp. accessed 31 July 2010.
 4. Davis G. S. (1996). Tricula montana. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. Downloaded on 7 August 2007.
 5. Madhyastha A. (2010). Melanoides tuberculatus. In: IUCN 2010. IUCN Red List of Threatened Species. Version 2010.4. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 03 December 2010.
 6. Liu L. et al. (2010) "The phylogeography of Indoplanorbis exustus (Gastropoda: Planorbidae) in Asia". Parasites & Vectors 3: 57. doi:10.1186/1756-3305-3-57.
 7. Madhyastha N. A. & Kamalesh D. Mumbrekar The land snails of Sharavathi river basin, Karnataka, India.
 8. Mavinkurve R. G., Shanbhag S. P. & Madhyastha N. A. 2004. Checklist of terrestrial gastropods of Karnataka, India. Zoos' Print Journal 19(11):1684-1686.
 9. Terrestrial fauna of Tamil Nadu http://tnenvis.nic.in/terrestrial.doc accessed 1 March 2009.
 10. 10.00 10.01 10.02 10.03 10.04 10.05 10.06 10.07 10.08 10.09 10.10 10.11 10.12 Ramakrishna, Dey A. & Mitra S. C. (PDF created 6 April 2010). "Checklist of Indian Land Mollusca". Zoological Survey of India. accessed 30 June 2010. 65 pp.
 11. Hausdorf B. (2000). "Biogeography of the Limacoidea sensu lato (Gastropoda: Stylommatophora): Vicariance Events and Long-Distance Dispersal". Journal of Biogeography 27(2): 379-390. doi:10.1046/j.1365-2699.2000.00403.x, JSTOR.
 12. Sutcharit C., Naggs F., Wade C. M., Fontanilla I. & Panha S. (2010). "The new family Diapheridae, a new species of Diaphera Albers from Thailand, and the position of the Diapheridae within a molecular phylogeny of the Streptaxoidea (Pulmonata: Stylommatophora)". Zoological Journal of the Linnean Society 160: 1-16. doi:10.1111/j.1096-3642.2009.00598.x.

കൂടുതൽ വായനയ്ക്ക്[തിരുത്തുക]

(sorted chronologically)

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]