ഇന്തോ-സസ്സാനിഡുകൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
ഹോർമിസിഡ് ഒന്നാമന്റെ നാണയം, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ വാർത്തത്, മുൻ‌കാല കുശാന മാതൃകകളിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞത്.
ഇന്തോ-സസ്സാനിഡ് കുഷാൻഷാ വർഹ്രൻ ഒന്നാമന്റെ നാണയം (ക്രി.വ. നാലാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യപാദം).
മുൻ‌വശം: ശിരോവസ്ത്രവുമായി വർഹ്രൻ ഒന്നാമൻ രാജാവ്.
പിൻ‌വശം: ശിവനും കാളയും.

ക്രി.വ. മൂന്നും നാലും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ കുഷാണരുടെ ശക്തി ക്ഷയിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്ത് അധികാരം സ്ഥാപിച്ചവരായിരുന്നു ഇന്തോ-സസ്സാനിഡുകൾ. കുഷാനോ-സസ്സാനിഡുകൾ എന്നും കുഷാൻഷർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന ഇവർ സസ്സാനിഡ് പേർഷ്യരുടെ ഒരു ശാഖയായിരുന്നു. ക്രി.വ. 410-ൽ ഇന്തോ-ഹെഫലൈറ്റുകളുടെ ആക്രമണത്തിൽ ഇവർ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടരായി. സസ്സാനിഡുകൾ ഹെഫലൈറ്റുകളെ ക്രി.വ. 565-ൽ തോല്പ്പിച്ചപ്പോൾ ഇവർക്ക് അല്പം ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനായി എങ്കിലും ഇവരുടെ ഭരണം ക്രി.വ. 600-കളിലെ അറബ് ആക്രമണങ്ങളിൽ തകർന്നു.ഇന്ത്യയിലെ മദ്ധ്യകാല സാമ്രാജ്യങ്ങൾ
സമയരേഖ: വടക്കൻ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ തെക്കൻ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ

 ക്രി.മു. 6-ആം നൂറ്റാണ്ട്
 ക്രി.മു. 5-ആം നൂറ്റാണ്ട്
 ക്രി.മു. 4-ആം നൂറ്റാണ്ട്

 ക്രി.മു. 3-ആം നൂറ്റാണ്ട്
 ക്രി.മു. 2-ആം നൂറ്റാണ്ട്

 ക്രി.മു. 1-ആം നൂറ്റാണ്ട്
 ക്രി.വ. 1-ആം നൂറ്റാണ്ട്


 ക്രി.വ. 2-ആം നൂറ്റാണ്ട്
 ക്രി.വ. 3-ആം നൂറ്റാണ്ട്
 ക്രി.വ. 4-ആം നൂറ്റാണ്ട്
 ക്രി.വ. 5-ആം നൂറ്റാണ്ട്
 ക്രി.വ. 6-ആം നൂറ്റാണ്ട്
 ക്രി.വ. 7-ആം നൂറ്റാണ്ട്
 ക്രി.വ. 8-ആം നൂറ്റാണ്ട്
 ക്രി.വ. 9-ആം നൂറ്റാണ്ട്
ക്രി.വ. 10-ആം നൂറ്റാണ്ട്
ക്രി.വ. 11-ആം നൂറ്റാണ്ട്


(പേർഷ്യൻ ഭരണം)
(ഗ്രീക്ക് ആക്രമണങ്ങൾ)

(ഇന്ത്യയിലെ ഇസ്ലാമിക ആക്രമണങ്ങൾ‍)

(ഇസ്ലാമിക സാമ്രാജ്യങ്ങൾ)


"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഇന്തോ-സസ്സാനിഡുകൾ&oldid=1688837" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്