ഇക്വഡോറിലെ വിദ്യാഭ്യാസം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ഇക്വഡോറിയൻ വിദ്യാഭ്യാസം ഇക്വഡോർ സർക്കാറിന്റെ ഭരണഘടനയനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതനുസരിച്ച്, എല്ലാ കുട്ടികളും അടിസ്ഥാനപരമായ കഴിവ് ആർജ്ജിക്കുന്നതുവരെ സ്കൂളിൽ പോകണം എന്നു നിഷ്കർഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 9 വർഷമാണ് ഇത്തരത്തിൽ അടിസ്ഥാനവിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി കുട്ടികൾക്കു ലഭിക്കുന്നത്. 

പ്രാഥമികവിദ്യാഭ്യാസവും സെക്കണ്ടറി വിദ്യാഭ്യാസവും[തിരുത്തുക]

2006 മുതൽ ജി ഡി പിയുടെ വലിയ ഒരു ഭാഗം പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ഇക്വഡോർ ചിലവിട്ടുവരുന്നുണ്ട്.

Ministry of Education Information System (SIME)[1] in 2015

1996 ൽ 96.9 % ആണ് പ്രാഥമിക തലത്തിലെ സ്കൂളിൽ ചേരുന്നതിന്റെ നിരക്ക്. 71.8% കുട്ടികൾ അഞ്ചാം ഗ്രേഡ് വരെ സ്കൂളിൽ തങ്ങുന്നു.

തൃതീയ തലം[തിരുത്തുക]

(SIME) Ministry of Education Information System Ecuador [2]¿What is it?
The Oldest Observatory in South America is the Quito Astronomical Observatory, founded in 1873 and located in Quito, Ecuador. The Quito Astronomical Observatory is managed by EPN.

ഇക്വഡോറിലെ 2008ലെ  ഭരണഘടന[തിരുത്തുക]

2008ലെ ഭരണഘടനാഭേദഗതിയനുസരിച്ച്, പൊതുസർവ്വകലാശാലകളിൽ ട്യൂഷൻ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.[3][4] 2012 മുതൽ രാജ്യത്തിന്റെ 29 സർവ്വകലാശാലകളിൽ ഒരു യോഗ്യതാപരീക്ഷ നടത്തി വേണം അർഹരായ കുട്ടികൾക്ക് പ്രവേശനം നൽകാൻ.[5]

ഇതും കാണൂ[തിരുത്തുക]

  • List of universities in Ecuador

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. Ministry of Education Information System (SIME) ecuadorconsultas.com
  2. (SIME) Ministry of Education Information System adictoec.com
  3. Ponce, Juan; Loayza, Yessenia (2012). "Elimination of User-fees in Tertiary Education: A Distributive Analysis for Ecuador". International Journal of Higher Education. 1 (1). doi:10.5430/ijhe.v1n1p138.
  4. Neuman, William (19 March 2012). "'Garage Universities' Are Bracing for School Reform". The New York Times. p. A7.
  5. [1] The largest mega-diversity on the planet makes it home in Ecuador, the center of the world. With a privileged climate and the most breathtaking landscapes, the essence of Latin America merged to create a unique and unforgettable destination. Islands, rainforest, Andes and seas, 4 worlds are waiting for you.