ഇംഗ്ലീഷ് പ്രതിരോധം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
ഇംഗ്ലീഷ് പ്രതിരോധം
Solid white.svga b c d e f g h Solid white.svg
8black rookblack knightblack bishopblack queenblack kingblack bishopblack knightblack rook8
7black pawnblack pawnblack pawnblack pawnblack pawnblack pawn7
6black pawnblack pawn6
55
4white pawnwhite pawn4
33
2white pawnwhite pawnwhite pawnwhite pawnwhite pawnwhite pawn2
1white rookwhite knightwhite bishopwhite queenwhite kingwhite bishopwhite knightwhite rook1
Solid white.svga b c d e f g h Solid white.svg
നീക്കങ്ങൾ 1.d4 e6 2.c4 b6
ഉത്ഭവം P. N. Wallis
Parent Queen's Pawn Game
Chessgames.com opening explorer

ചെസ്സിലെ പ്രാരംഭനീക്കത്തിൽ കറുപ്പ് സ്വീകരിക്കുന്ന പ്രതിരോധപരമായ ഒരു പ്രാരംഭനീക്കമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രതിരോധം. ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് കളിക്കുന്നത്:

1. d4 e6
2. c4 b6

വിശദീകരണം[തിരുത്തുക]

വെള്ള 3.e4 എന്ന നീക്കത്തിലൂടെ കാലാളുകളുടെ മധ്യനിര നേടുമ്പോൾ, കറുപ്പ് Bb7, ...Bb4,...Qh4,...f5, എന്നി നീക്കങ്ങളിലൂടെ മധ്യഭാഗത്തെ കാലാളുകൾക്ക് സമ്മർദ്ദമേൽപ്പിക്കുന്നു. ഈ നീക്കം ആവിഷ്ക്കരിച്ചത് പി.എൻ. വാല്ലിസ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് കളിക്കാരനാണ്. 1970 കളിലെ ഒട്ടുമിക്ക മുൻനിരയിലുള്ള ഇംഗ്ലണ്ട് കളിക്കാരും ഈ നീക്കം തുടർന്നതോടെ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രതിരോധം എന്ന പേര് പ്രചാരത്തിലായി. കറുപ്പിന്റെ ആന, കുതിര, മന്ത്രി എന്നിവ വെള്ളയ്ക്ക് മുമ്പേ ആക്രമിക്കാൻ മുൻനിരയിലെത്തുന്നു എന്നതാണ് ഈ നീക്കത്തിന്റെ സവിശേഷത.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഇംഗ്ലീഷ്_പ്രതിരോധം&oldid=2912279" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്