ആർത്തവചക്രവും സുരക്ഷിതകാലവും

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

മനുഷ്യസ്ത്രീകളിൽ ആർ‌ത്തവ രക്തസ്രാവം കണ്ടുതുടങ്ങുന്ന ദിവസം മുതൽ‌ അടുത്ത തവണ വീണ്ടും രക്തസ്രാവം കണ്ടുതുടങ്ങുന്നതു വരെയുള്ള സമയമാണ് ഒരു ആർ‌ത്തവചക്രം എന്നു പറയുന്നത്. 28, 30 ദിവസമുള്ള ആർ‌ത്തവചക്രമാണ് മിക്ക സ്ത്രീകൾ‌ക്കുമുള്ളത്. 28 ദിവസങ്ങളുള്ള ആർ‌ത്തവചക്രത്തിൽ‌ 14-മതു ദിവസമാണ് അണ്ഡവിസർ‌ജനം(ഓവുലേഷൻ‌) നടക്കുന്നത്. ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ‌ വന്നാലും 12 - 16 ദിവസങ്ങൾ‌ക്കിടയിൽ‌ അണ്ഡവിസർ‌ജനം നടന്നിരിക്കും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അണ്ഡവിസർ‌ജനം നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഈ ദിവസങ്ങളിൽ‌ നിരോധനമാർ‌ഗങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ലൈം‌ഗികബന്ധത്തിൽ‌ ഏർ‌പ്പെട്ടാൽ‌ ഗർ‌ഭമുണ്ടാകാം. അണ്ഡവിസർ‌ജനം നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഈ ദിനങ്ങളെ ഒഴിവാക്കിയാൽ മറ്റു ദിവസങ്ങളെ സുരക്ഷിതകാലമെന്നു പറയാം. ഒരു ആർത്തവചക്രത്തിൽ സുരക്ഷിതകാലമാണു കൂടുതലുള്ളത്.

സുരക്ഷിതകാലം[തിരുത്തുക]

സ്വാഭാവിക ഗർ‌ഭനിരോധനമാർ‌ഗങ്ങളിൽ‌ വളരെ വ്യാപകമായി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നൊരു മാർ‌ഗമാണിത്. ഒരു ആർ‌ത്തവ ചക്രത്തിൽ‌ ഒരു അണ്ഡം മാത്രമേ പക്വതയെത്തി പുറത്തു വരികയുള്ളൂ. ഈ അണ്ഡവും പും‌ബീജവും തമ്മിൽ‌ സം‌യോജിച്ചാൽ‌ മാത്രമേ ഗർ‌ഭധാരണം നടക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ‌ ആ ദിവസങ്ങളിലെ സം‌യോഗമാണ് ഗർ‌ഭധാരണത്തിനുള്ള ഏറ്റവും ഉയർ‌ന്ന സാധ്യത നൽ‌കുന്നത്. അണ്ഡവിസർ‌ജനത്തിനു തൊട്ടുമുമ്പുള്ള രണ്ടുദിവസവും ശേഷമുള്ള ഒരു ദിവസവും നടക്കുന്ന സം‌യോഗത്തിലും ഗർ‌ഭധാരണത്തിൻ ഉയർ‌ന്ന സാധ്യതയുണ്ട്. അണ്ഡാഗമന കാലങ്ങൾ‌ ഒഴികെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം സുരക്ഷിതമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. മാസമുറ തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പുള്ള ഏതാണ്ട് പത്തു ദിവസവും ആർ‌ത്തദിനങ്ങളും തുടർ‌ന്നുവരുന്ന മൂന്നുനാലു ദിവസങ്ങളും ഗർ‌ഭസാധ്യതയില്ലാത്ത ദിവസങ്ങളാണ്. ഈ കാലം സുരക്ഷിതകാലം' എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

എന്നാൽ‌ എല്ലാവരിലും 28 ദിവസമെന്ന ആർ‌ത്തവ ചക്രം വളരെ കൃത്യമായി സം‌ഭവിക്കാറില്ല. രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം മുന്നോട്ടോ പിന്നോട്ടോ ആർ‌ത്തവം മാറിപ്പോയെന്നു വരാം. അണ്ഡവിസർ‌ജനം നടന്ന് 14-ആം നാൾ‌ ആയിരിക്കും സാധാരണ നിലയിൽ‌ ആർ‌ത്തവാരം‌ഭം. ആർ‌ത്തവചക്ര ദൈർ‌ഘ്യത്തിൽ‌ മാറ്റം വർ‌ന്നവർ‌ ഏതാനും മാസത്തെ കലണ്ടറിൽ‌ ആർ‌ത്തവദിനാരംഭം കുറിച്ചുവെക്കുന്നത് അണ്ഡവിസർ‌ജനത്തിനു സാധ്യതയുള്ള ദിവസങ്ങൾ‌ ഏറെക്കുറെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്.

ആർ‌ത്തവചക്രത്തിന്റെ ചാർ‌ട്ട്[തിരുത്തുക]

ആർ‌ത്തവചക്രത്തിന്റെ ചാർ‌ട്ട്.png

ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രം നോക്കി ആർ‌ത്തവ ചക്രത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. ഒന്നാം തീയതിയാണ് ആർ‌ത്തവം തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് സങ്കൽ‌പിച്ചാൽ‌ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിധത്തിൽ‌ സുരക്ഷിതകാലം കണക്കാക്കാം. 29, 30, 31 ദിവസങ്ങളിൽ‌ ആർ‌ത്തവചക്രമുള്ളവർ‌ക്കും അണ്ഡാഗമനം നടക്കുന്നത് 14 - ആം ദിവസം തന്നെ ആയിരിക്കാം. എങ്കിലും അണ്ഡാഗമനദിനമായി 14, 15 തീയതികളെ കണക്കാക്കി ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞ് സുരക്ഷിതകാലം തുടങ്ങുന്ന ക്രമം സ്വീകരിച്ചാൽ‌ മതി.

തയ്യാറെടുപ്പ്[തിരുത്തുക]

ഒരു കലണ്ടറിലോ ഡയറിയിലോ കുറച്ചുമാസത്തെ ആർ‌ത്തവദിനങ്ങൾ‌ കുറിച്ചുവെച്ചിട്ട് സുരക്ഷിതകാലം കൃത്യമായി കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ്. അണ്ഡാഗമനം ഏതുദിവസമാണ് എന്നു കണ്ടുപിടിക്കാൻ‌ ചില സൂചനകൾ‌ നിർ‌ദേശിക്കാറുണ്ട്. ശരീരത്തിന്റെ ചൂടുനോക്കിയും യോനീനാളത്തിനുള്ളിൽ‌ ഗർ‌ഭാശയഗളത്തിലെ വഴുവഴുപ്പുനോക്കിയുമൊക്കെ അണ്ഡാഗമനം മനസ്സിലാക്കാനാവും. എന്നാൽ‌ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ‌ ഇത്തരം നിഗമനങ്ങൾ‌ അത്രയെളുപ്പമാവാറില്ല. കൃത്യമായി ആർ‌ത്തവചക്രമുള്ളവർ‌ക്ക് കലണ്ടറിൽ‌ നോക്കി സുരക്ഷിതകാലം കണ്ടെത്തുന്നതാണ് എളുപ്പം.

ബീജാണുവിന്റെ ജീവിതകാലം[തിരുത്തുക]

ജനനേന്ദ്രിയത്തിലെത്തുന്ന പും‌ബീജം മൂന്നുദിവസം വരെ അവിടെ സജീവമായി കഴിയാൻ‌ ഇടയുണ്ട്. അതുകഴിഞ്ഞു മാത്രമേ അവ നശിച്ചുപോവുകയുള്ളു. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ‌ അണ്ഡവിസർ‌ജനത്തിനു മൂന്നുദിവസം മുമ്പുമുതലുള്ള ലൈം‌ഗികബന്ധം ഗർ‌ഭകാരണമായേക്കാം. അണ്ഡം പുറത്തേക്കുവന്നാൽ‌ (ഓവുലേഷൻ‌ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ) 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ബീജവുമായി ചേർ‌ന്നിരിക്കണം. അണ്ഡത്തിന്റെ പരമാവധി ജീവിതപരിധി ഒരു ദിവസം മാത്രമാണ്. ഒരു ദിവസത്തിലധികം അണ്ഡത്തിനു സജീവമായി നിൽ‌ക്കാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് അണ്ഡവിസർ‌ജനം കഴിഞ്ഞ് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിനു ശേഷം അടുത്ത ആർ‌ത്തവം വരെ ഗർ‌ഭഭീതിയില്ലാതെ ലൈം‌ഗികബന്ധത്തിലേർ‌പ്പെടാവുന്നതാണ്.

മതവീക്ഷണം[തിരുത്തുക]

കൃത്രിമമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ജനനനിയന്ത്രണോപാധികളെ തള്ളിക്കളയുന്ന റോമൻ കത്തോലിക്കാ സഭ സുരക്ഷിതകാലത്തെ ആശ്രയിച്ചുള്ള രീതിയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. 1968-ൽ പോൾ ആറാമാൻ മാർപ്പാപ്പ പുറപ്പെടുവിച്ച മനുഷ്യജീവൻ(Humanae Vitae) എന്ന ചാക്രികലേഖനം, ഇതര ഗർഭനിരോധന മാർഗ്ഗങ്ങളെ തള്ളിക്കളയുന്നെങ്കിലും ഈ രീതിയെ അനുകൂലിക്കുന്നു. "വൈദ്യശാസ്ത്രം സ്വാഭാവിക ഋതങ്ങളുടെ പഠനത്തിലൂടെ സന്താനങ്ങളുടെ എണ്ണം പരിമിതപ്പെടുത്താനുള്ള വിശ്വസനീയവും വൃതനിഷ്ഠവുമായ വഴി കണ്ടെത്തുകയെന്നത് അങ്ങേയറ്റം അഭികാമ്യമായിരിക്കും" എന്ന് ആ രേഖ പറയുന്നു.[1] എന്നാൽ ക്രിസ്തീയ ദൈവശാസ്ത്രത്തിലെ അതികായനായിരുന്ന അഗസ്റ്റിൻ ഈ മാർഗ്ഗത്തെ അനുകൂലിച്ചിരുന്നില്ല. "നിഷ്‌ഫലകാലരീതിയെ" ആശ്രയിച്ച് സന്താനങ്ങളുടെ ജനനത്തെ ഒഴിവാക്കുന്നതിന്, അദ്ദേഹം ആശയലോകത്തിലെ തന്റെ എതിരാളികളായിരുന്ന മനിക്കേയന്മാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.[2]

ക്രമമില്ലായ്‌മ[തിരുത്തുക]

ആർ‌ത്തവം കൃത്യമായി നടക്കുന്നവർ‌ക്കും ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ മാറുന്നവർ‌ക്കും മാത്രമുള്ള ഒരു ഗർ‌ഭനിരോധനമാർ‌ഗമാണിത്. ഓരോ മാസവും ക്രമം തെറ്റി ആർ‌ത്തവം ഉണ്ടാവുന്നവർ‌ക്ക് ആർ‌ത്തവചക്രം നോക്കൽ‌ എളുപ്പമാവില്ല.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. പോൾ ആറാമൻ മാർപ്പാപ്പ 1968-ൽ പുറപ്പെടുവിച്ച "മനുഷ്യജീവൻ" എന്ന ചാക്രികലേഖനം
  2. Saint, Bishop of Hippo Augustine (1887). A Select Library of the Nicene and Post-Nicene Fathers of the Christian Church, Volume IV. Grand Rapids, MI: WM. B. Eerdmans Publishing Co. pp. On the Morals of the Manichæans, Chapter 18.  Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)
  • മാതൃഭൂമി ആരോഗ്യമാസിക ആഗസ്‌ത് 2009
  • മനോരമ ആരോഗ്യം ജൂൺ‌ 2009