ആറ്റിങ്ങൽ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ആറ്റിങ്ങൽ വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ ഹൈസ്കൂളുകൾ[1]

ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്ക്കൂളുകൾ[തിരുത്തുക]

ക്രമസംഖ്യ DPI ഔദ്യോഗിക കോഡ് വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര് (മലയാളത്തിൽ) വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര് (ഇംഗ്ലീഷിൽ)
1 42018 ജി.എച്ച്.എസ്. കാപ്പിൽ Govt.HS Kappil
2 42020 ജി.എസ്.എൻ.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. കടയ്ക്കാവുർ Govt.S.N.V.H.S.S Kadakavur
3 42052 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വക്കം G H S S Vakkom
4 42054 ജി.എച്ച്.എസ്.എസ് പാളയംകുന്ന് G H S S Palayamkunnu
5 42057 ജി.എം.എച്ച്.എസ്. നടയറ G M H S Nadayara
6 42058 ഗവൺമെന്റ്. മോഡൽ.എച്ച്.എസ്.എസ്. വർക്കല G M H S S Varkala
7 42063 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് വെട്ടൂർ G H S S Vettoor
8 42068 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. ചെരുന്നിയൂർ G H S Cherunniyoor
9 42006 ജി.എം.എച്ച്.എസ്. എസ്. ഫോർ ബോയിസ്. ആറ്റിങ്ങൽ Govt. Model HSS For Boys Attingal
10 42007 ജി.വി.എച്ച്.എസ്. എസ്. ആലംകോട് Govt V H S S Alamcode
11 42008 ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്. ഫോർ ഗേൾസ് ആറ്റിങ്ങൽ Govt H S S For Girls Attingal
12 42011 ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്. എസ് ഇളമ്പ Govt. H S S Elampa
13 42015 പി.എൻ.എം.ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്. എസ് . കൂന്തല്ലൂർ P N M G H S S Koonthalloor
14 42021 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. അവനവൻചേരി Govt H S Avanavancheri
15 42023 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് കവലയൂർ Govt H S S Kavalayoor
16 42035 ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് ഞെക്കാട് Govt V H S S Njekkad
17 42051 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് വെഞ്ഞാറമൂട് Govt H S S Venjaramood
18 42072 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് അഴൂർ Govt. H S S Azhoor
19 42085 ജി.എച്ച്.എസ്. അയിലം Govt. H S Ayilam
20 42088 ജി.എച്ച്.എസ്. കുടവൂർക്കോണം Govt. H S Kudavoorkonam
21 42025 ഗവ. എച്ച്. എസ്സ് എസ്സ്. കിളിമാനൂർ Govt. HSS Kilimanoor
22 42034 ഗവ. എച്ച്. എസ്സ് എസ്സ്. നാവായിക്കുളം Govt. HSS Navaikulam
23 42047 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. പകൽക്കുറി Govt.V & HSS Pakalkuri
24 42049 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്.എസ് പള്ളിക്കൽ Govt. HSS Pallickal
25 42065 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. തട്ടത്തുമല Govt. HSS Thattathumala
26 42069 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്, നാഗരുർ-നെടുംമ്പറമ്പ് Govt. HS Nagaroor Nedumparampu
27 42075 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. കൊടുവഴന്നൂർ Govt. HS Koduvazhannoor
28 42084 ജി.എച്ച്.എസ്. പോങ്ങനാട് Govt. HS Ponganad
29 42003 ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്. അരുവിക്കര Govt. H S S Aruvikkara
30 42004 ഗവൺമെൻറ് . റ്റി. എച്ച്.എസ്. മീനാങ്കൽ Govt. T H S Meenankal
31 42005 ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്.എസ്. ആര്യനാട് Govt. V & H S S Aryanad
32 42037 ഗവൺമെൻറ് .വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഫോർ ബോയിസ്. നെടുമങ്ങാട് Govt. V H S S For Boys Nedumangad
33 42039 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. പൂവത്തൂർ Govt. H S S Poovathoor
34 42040 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. കരിപ്പൂർ Govt. H S Karippoor
35 42042 ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്.എസ് ഫോർ ഗേൾസ് നെടുമങ്ങാട് Govt. H S S For Girls Nedumangad
36 42044 ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് വെള്ളനാട് Govt. V & H S S Vellanad
37 42066 ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് കരകുളം Govt. V & H S S Karakulam
38 42501 ഗവൺമെൻറ്, ടെക്നിക്കൽ.എച്ച്.എസ്. നെടുമങ്ങാട് TECHNICAL HS NEDUMANGAD
39 42026 ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്.എസ്. ഫോർ ബോയിസ്. മിതൃമല Govt. Boys H.S.S. Mithirmala
40 42027 ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്. ഫോർ ഗേൾസ് മിതൃമല Govt. Girls H.S.S. Mithirmala
41 42028 ഗവൺമെൻറ് . എച്ച്.എസ്. എസ്. ഭരതന്നൂർ Govt. H.S.S. Bharathannoor
42 42030 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. മടത്തറകാണി Govt. H.S. Madatharakani
43 42059 ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് വിതുര Govt. V & H.S.S. Vithura
44 42060 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. ആനപ്പാറ Govt. H.S. Anappara
45 42061 ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് തൊളിക്കോട് Govt. H.S.S. Tholicode
46 42062 വി.കെ.കാണി ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. പനയ്ക്കോട് V.K.Kani Govt. H.S. Panacode
47 42071 ഗവൺമെൻറ്, വി.എച്ച്.എസ്.എസ് കല്ലറ Govt. V.H.S.S. Kallara
48 42076 ഗവൺമെൻറ്, റ്റി.എച്ച്.എസ്. ഇടിഞ്ഞാർ Govt. T.H.S. Idinjar
49 42086 ജി.എച്ച്.എസ്. ജവഹർകോളനി Govt. High School Jawahar Colony
50 42087 ജി.എച്ച്.എസ്. ചെറ്റച്ചൽ Govt. H.S. Chettachal

എയ്ഡഡ് ഹൈസ്ക്കൂളുകൾ[തിരുത്തുക]

ക്രമസംഖ്യ DPI

ഔദ്യോഗിക കോഡ്

വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്

(മലയാളത്തിൽ)

വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്

(ഇംഗ്ലീഷിൽ)

1 42016 എം.ആർ.എം.കെ.എം.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് . ഇടവ M R M K M M H S S Edava
2 42019 എസ്.എസ്.പി.ബി.എച്ച്.എസ്. കടയ്ക്കാവൂർ S S P B H S Kadakkavoor
3 42022 സെൻറ്. ജോസഫ് എച്ച്.എസ്.എസ് അഞ്ചുതെങ്ങ് St.Joseph`s Anchuthengu
4 42046 എസ്.എൻ.വി.എച്ച്..എസ്.എസ്. നെടുങ്ങണ്ട S N V H S S Nedunganda
5 42053 ശിവഗിരി എച്ച്.എസ്.എസ് വർക്കല Sivagiri H S S Varkala
6 42073 എസ്.എൻ.വി.എച്ച്.എസ്.പനയറ S N V H S Panayara
7 42013 എസ്.സി.വി.ബി.എച്ച്.എസ്. ചിറയിൻകീഴ് S C V B H S Chirayinkeezhu
8 42014 എസ്.എസ് .വി.ജി എച്ച്.എസ്.എസ്. ചിറയിൻകീഴ് S S V G H S S Chirayinkeezhu
9 42070 ജനത എച്ച് എസ് തേംമ്പാമൂട് Janatha H S S Thempammood
10 42024 ആർ.ആർ.വി.ബി.എച്ച്.എസ്. കിളിമാനൂർ RRV BVHSS Kilimanoor
11 42033 എസ്.കെ.വി.എച്ച്.എസ്. കടമ്പാട്ടുകോണം SKV HS Kadampattukonam
12 42048 എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്. മടവൂർ NSSHS Madavoor
13 42050 വി.എച്ച്.എസ്. കരവാരം VHSS Karavaram
14 42056 ഡി.ബി.എച്ച്.എസ്. വാമനപുരം DBHS Vamanapuram
15 42064 ആർ.ആർ.വി.ഗേൾസ് .എച്ച്.എസ്. കിളിമാനൂർ RRV GHSS Kilimanoor
16 42074 എ.കെ.എം.എച്ച്.എസ്. കുടവൂർ AKM HS Kudavoor
17 42001 എസ്.എൻ.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ആനാട് S N V H S S Anad
18 42002 പി.എച്ച്.എം.കെ.എച്ച്.എസ്. പനവൂർ P H M K M V H S S Panavoor
19 42036 എൽ.എം.എസ്.എച്ച്.എസ് വട്ടപ്പാറ L M S H S S Vattappara
20 42041 എസ്.എൻ.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഉഴമലയ്ക്കൽ S N H S S Uzhamalakkal
21 42029 എസ്.കെ.വി.എച്ച്.എസ്. നന്ദിയോട് S.K.V.H.S. Nanniyode
22 42031 ബി.ആർ.എം.എച്ച്.എസ്. ഇളവട്ടം B.R.M.H.S. Elavattom
23 42032 എൻ.എസ്.എസ്.എച്ച്.എസ്. പാലോട് N.S.S.H.S. Palode
24 42055 മുളമന വി.എച്ച്.എസ്. എസ് ആനാകുടി. Mulamana V.H.S.S. Anakudy
25 42067 ഇക്ബാൽ എച്ച്.എസ്.എസ് പെരിങ്ങമ്മല Iqbal H.S.S. Peringammala
26 42017 HS L F E M H S S Edava

അൺഎയ്ഡഡ് ഹൈസ്ക്കുളുകൾ[തിരുത്തുക]

ക്രമസംഖ്യ DPI

ഔദ്യോഗിക കോഡ്

വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്

(മലയാളത്തിൽ)

വിദ്യാലയത്തിന്റെ പേര്

(ഇംഗ്ലീഷിൽ)

1 42081 HS Gem Know Model H S S Melvettor
2 42082 HS S H C H S Anchuthengu
3 42083 HS S N E M H S Saradagiri Varkala
4 42010 നവഭാരത് ഇ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ്. ആറ്റിങ്ങൽ Navabharath E M H S S Attingal
5 42012 സി.എസ്.ഐ.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്.എസ് ആറ്റിങ്ങൽ Sr.Elizabeth Joel C S I E M H S S Attingal
6 42077 എസ്.എസ്.എം.ഇ.എം.എച്ച്.എസ്. മുടപുറം S S M E M H S Mudapuram
7 42078 വിദ്യാധിരാജ ഇ.എം.എച്ച്.എസ് ആറ്റിങ്ങൽ Vidhyadhiraja E M H S S Attingal
8 42099 HS LOVEDALE CBSE HSS ATTINGAL
9 42372 HS Sadanathil school Manamboor
10 42373 HS Salini Bhavan E M School Vamanapuram
11 42080 കെ.റ്റി.സി.റ്റി ഇ.എം.എച്ച്.എസ് കടുവയിൽ KTCT EM HSS Kaduvayil
12 42038 HS Manarulhuda E M H S Nedumangad
13 42043 HS Darsana H S S Nedumangad
14 42045 HS Vikas Bhavan H S Mithraniketan
15 42079 HS Crescent H S Nedumangad
16 42539 HS Amalagiri Bathany Vidyalaya Kulappada
17 42559 HS Daleview H S Punalal

References[തിരുത്തുക]

  1. "ആർക്കൈവ് പകർപ്പ്" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2017-10-13. Retrieved 2017-09-03.