ആര്യഭട്ട നോളജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ആര്യഭട്ട നോളജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി (എകെയു പട്ന) ഇന്ത്യയിലെ ബീഹാറിലെ പട്നയിലെ മിതാപൂരിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു കൊളീജിയറ്റ് പബ്ലിക് സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ്.[1] പ്രശസ്ത ഇന്ത്യൻ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്ന ആര്യഭട്ടയുടെ പേരാണ് ഇതിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

ശ്രദ്ധേയമായ ചില ഒഴിവാക്കലുകൾക്ക് പുറമെ, ബീഹാർ സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള സാങ്കേതിക, മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്മേൽ എകെയു വിന് അധികാരമുള്ളതോടൊപ്പം, ഇത് ബീഹാറിലെ സ്റ്റേറ്റ് ടെക്നോളജിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇതിനെ ആൾ ഇന്ത്യ കൗൺസിൽ ഫോർ ടെക്നിക്കൽ എജ്യൂക്കേഷൻ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് എൻജിനീയറിങ്, മെഡിക്കൽ, ടെക്‌നോളജി എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന കോളേജുകൾ സർവകലാശാലയുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നിയമപരമായ ഒരു ആവശ്യകതയാണ്. ഇതിൻറെ കീഴിൽ നാല് വിദ്യാലയങ്ങളും ഉണ്ട്:

 • സെന്റർ ഫോർ ജോഗ്രഫിക്കൽ സ്റ്റഡീസ്.
 • സെന്റർ ഫോർ റിവർ സ്റ്റഡീസ്
 • സെന്റർ ഫോർ ജേണലിസം ആൻഡ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ.
 • പട്ലിപുത്ര സ്കൂൾ ഓഫ് ഇക്കണോമിക്സ്.

കാമ്പസ്[തിരുത്തുക]

പട്‌നയിലെ മിതാപൂരിലുള്ള സ്വന്തം ഓഫീസിൽ നിന്നാണ് സർവകലാശാല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

ചരിത്രം[തിരുത്തുക]

2008-ലെ ആര്യഭട്ട നോളജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്ട് വഴി ബീഹാർ ഗവൺമെന്റ് 2010-ൽ സ്ഥാപിച്ചതാണ് ഈ സർവ്വകലാശാല.[2] ബീഹാറിലെ സാങ്കേതിക വിദ്യാഭ്യാസം, മെഡിക്കൽ, മാനേജ്മെന്റ്, അനുബന്ധ പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വികസനത്തിനും മാനേജ്മെന്റിനുമായാണഅ ഇത് സ്ഥാപിതമായത്.

അഫിലിയേറ്റഡ് കോളേജുകൾ[തിരുത്തുക]

2020-21 സെഷനിൽ, യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിൽ 56 എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഫാർമസി കോളേജുകൾ, 15 മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ, 33 വിദ്യാഭ്യാസ കോളേജുകൾ, 8 കമ്മ്യൂണിറ്റി കോളേജുകൾ, 36 നഴ്സിംഗ് കോളേജുകൾ, 11 തൊഴിലധിഷ്ഠിത കോളേജുകൾ എന്നിവയുണ്ട്.[3]

എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾ[തിരുത്തുക]

ആര്യഭട്ട നോളജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കീഴിലുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു. [4]

മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ[തിരുത്തുക]

ആര്യഭട്ട നോളജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കീഴിലുള്ള മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു. [5]

ഫാർമസി കോളേജുകൾ[തിരുത്തുക]

ആര്യഭട്ട നോളജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കീഴിലുള്ള ഫാർമസി കോളേജുകളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു. [5]

വിദ്യാഭ്യാസ കോളേജുകൾ[തിരുത്തുക]

 • സെന്റ്. സേവ്യേഴ്‌സ് കോളേജ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, പട്‌ന
 • അമൽറ്റാസ് കോളേജ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, റോഹ്താസ്
 • ട്രൈഡന്റ് ബിഎഡ് കോളേജ്, ഗിദ്ദ
 • ഹരി നരേൻ സിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടീച്ചേഴ്‌സ് എജ്യുക്കേഷൻ, സസാരം
 • കിംഗ്‌വേ ടെക്‌നിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, കൈമൂർ
 • രാധാകൃഷ്ണൻ കോളേജ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, പട്ന
 • മൈത്രേയ കോളേജ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ & മാനേജ്മെന്റ്, വൈശാലി
 • ഹരഖ്ദിയോ സിംഗ് കോളേജ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ രാമാനുജ് ബാഗ്, നളന്ദ
 • മാ ആരണ്യ ദേവി ബിഎഡ് കോളേജ്, ഭോജ്പൂർ
 • ആർ.എൽ. മഹ്തോ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, സമസ്തിപൂർ
 • മുണ്ഡേശ്വരി കോളേജ് ഫോർ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ, പട്ന
 • രാജ് മാതാ മാധുരി ദേവി ടീച്ചേഴ്‌സ് ട്രെയിനിംഗ് കോളേജ്, ഖഗാരിയ
 • ഗംഗ ഗ്ലോബൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടീച്ചർ എജ്യുക്കേഷൻ, ബെഗുസാരായി
 • എസ്. എസ്. കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ, പട്ന
 • സുരേന്ദ്ര ബിഎഡ് ടീച്ചർ ട്രെയിനിംഗ് കോളേജ്
 • ഹിമാലയ ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിംഗ് കോളേജ്, പട്ന
 • വീരയടൻ ബിഎഡ് കോളേജ്, നളന്ദ
 • മംമ്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എജ്യുക്കേഷൻ, സിവാൻ
 • ആചാര്യ സുദർശൻ ബിഎഡ് കോളേജ്, സീതാമർഹി
 • കെജിഐ സ്കൂൾ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, പട്ന
 • ജനാർദൻ പ്രസാദ് സിംഗ് ടീച്ചേഴ്‌സ് ട്രെയിനിംഗ് കോളേജ്, ശരൺ
 • കമല ഭുവനേശ്വർ ബിഎഡ് കോളേജ്, ബെഗുസാരായി
 • ദേശരത്ന രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ശിക്ഷക് പ്രശിക്ഷൻ മഹാവിദ്യാലയം, പട്ന
 • ഭഗവതി സിംഗ് മെമ്മോറിയൽ ബിഎഡ് മഹാവിദ്യാലയ, ഭാഭുവ
 • ആർ.എസ്. ശാരദാ ദേവി വിദ്യാഭ്യാസ കോളേജ്, വൈശാലി
 • ഗവൺമെന്റ് വിമൻസ് കോളേജ്, ഗാർഡനിബാഗ്
 • തർക്കേശ്വര് നാരായൺ അഗർവാൾ ടീച്ചേഴ്‌സ് ട്രെയിനിംഗ് കോളേജ്, ഹരിഗാവ്
 • ചാണക്യ ഫൗണ്ടേഷൻ, പട്ന
 • തപേശ്വർ സിംഗ് ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിംഗ് കോളേജ്, ഭോജ്പൂർ
 • മര്യാദ പുരുഷോത്തം കോളേജ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ബക്‌സർ
 • ഭുവൻ മാൾട്ടി ടീച്ചേഴ്‌സ് ട്രെയിനിംഗ് കോളേജ്, മോത്തിഹാരി
 • ഗ്യാൻ പ്രകാശ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദ് ടീച്ചേഴ്‌സ് ട്രെയിനിംഗ് കോളേജ്, ഖുശ്രുപൂർ
 • ഗൗതം കോളേജ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ചാപ്ര
 • ഇന്ദ്രകാളി രാംജീ സിംഗ് ബിഎഡ് കോളേജ്, ഗോപാൽഗഞ്ച്

വൊക്കേഷണൽ & പ്രൊഫഷണൽ കോളേജ്[തിരുത്തുക]

ആര്യഭട്ട നോളജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കീഴിലുള്ള വൊക്കേഷണൽ, പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു. [6]

 • വിദ്യാ വിഹാർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി, പൂർണിയ
 • അംബേദ്കർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ, ദനാപൂർ, പട്ന AKU വെബ്സൈറ്റ് Archived 2023-01-24 at the Wayback Machine.
 • സിമേജ് പ്രൊഫഷണൽ കോളേജ്, പട്ന
 • സിത്യോഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി, ഔറംഗബാദ്
 • അസ്മെത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി, കിഷൻഗഞ്ച്
 • അദ്വൈത മിഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി, ബങ്ക
 • മോട്ടി ബാബു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി, ഫോർബെസ്ഗഞ്ച്
 • മംമ്ത ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, സിവാൻ എകെയു ലിങ്ക് Archived 2023-01-24 at the Wayback Machine.
 • സിവാൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് & ടെക്നോളജി, സിവാൻ
 • ആർപി ശർമ്മ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി, പട്ന
 • സെന്റ് സേവ്യേഴ്‌സ് കോളേജ് ഓഫ് മാനേജ്‌മെന്റ് & ടെക്‌നോളജി, പട്‌ന
 • സിമേജ് പ്രൊഫഷണൽ കോളേജ്, പട്ന
 • ഇംപാക്റ്റ്, പട്ന
 • ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ്, പട്ന
 • ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ്, പട്ന
 • ഗംഗ ഗ്ലോബൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്‌മെന്റ് സ്റ്റഡീസ്, ബെഗുസാരായി
 • ലളിത് നാരായൺ മിശ്ര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്‌മെന്റ് & സോഷ്യൽ ചേഞ്ച്, പട്‌ന

ഇതും കാണുക[തിരുത്തുക]

 • ബിഹാറിൽ വിദ്യാഭ്യാസം
 • ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസം
 • പട്നയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പട്ടിക
 • ബീഹാറിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പട്ടിക

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. "List of State Universities as on 29.06.2017" (PDF). University Grants Commission. 29 June 2017. ശേഖരിച്ചത് 1 July 2017.
 2. "The Aryabhatta Knowledge University Act, 2008" (PDF). Government of Bihar. 2008. മൂലതാളിൽ (PDF) നിന്നും 2020-03-27-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 3 August 2017.
 3. ".:Official Website : Aryabhatta Knowledge University, Patna:". akubihar.ac.in. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2021-12-09-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2020-02-01.
 4. "List of Engineering Colleges under AKU". akubihar.ac.in. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2021-12-09-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2020-02-26.
 5. 5.0 5.1 "List of Govt. Medical Colleges under AKU". akubihar.ac.in. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2020-02-26-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2020-02-26.
 6. "List of Educational Colleges under AKU". akubihar.ac.in. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2020-02-26-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2020-02-26.

https://m.telegraphindia.com/states/bihar/talk-of-new-courses-at-aku-anniversary/cid/1438485

പുറം കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]