ആയിരം നാവുള്ള മൗനം (കവിത)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
ആയിരം നാവുള്ള മൗനം
കർത്താവ്യൂസഫലി കേച്ചേരി
രാജ്യംഇന്ത്യ
ഭാഷമലയാളം

യൂസഫലി കേച്ചേരിയുടെ ആയിരം നാവുള്ള മൗനം എന്ന കവിതാ സമാഹാരത്തിനാണ് 1984-ൽ കവിതാസാഹിത്യത്തിനുള്ള കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചത് [1][2].

പ്രപഞ്ച ജീവിതത്തിന്റെ ആഴത്തിൽ അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള നിരവധി മഹാവൈരുദ്ധ്യങ്ങളെ ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളുെടെ രൂപത്തിൽ വരച്ചു കാണിക്കുന്ന കവിതകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഈ സമാഹാരം. ഹൈന്ദവ-മുസ്ലിം മിത്തുകൾ കവിതകൾക്ക് ഇതിവൃത്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബ്രഹ്മരാഗം എന്ന കവിതയിൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തി പ്രകടമാണ്. അഹൈന്ദവം തുളസിച്ചെടി, ഓണപ്പാട്ട്, ഉത്തര നളചരിതം തുടങ്ങിയ കവിതകളിലും െൈഹന്ദവ സംസ്കാരമാണ് ഇതിവൃത്തം. സ്നേഹഗീതം, ഹംസ ഗാനം , വിശ്വാചാര്യൻ, ഒരു പടക്കഥ എന്നീ കവിതകളിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ മഹത്യം ആവിഷ്ക്കുന്നുണ്ട്. കബോള കേരളം, അലറുവിൻ മക്കളെ തുടങ്ങിയവ വർത്തമാന കാല അവസ്ഥകളോടുള്ള കവിയുടെ രൂക്ഷമായ പ്രതികരണങ്ങളാണ്. വൈലോപ്പിള്ളി, വയലാർ, മുഹമ്മദ് റാഫി എന്നിവെരെ കുറിച്ചെഴുതിയ സ്മൃതി ബന്ധുരങ്ങളായ കവിതകളും ഈ സമാഹാരത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. "ആർക്കൈവ് പകർപ്പ്". Archived from the original on 2012-07-05. Retrieved 2012-07-23.
  2. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിച്ച കവിതകൾ.