ആനന്ദ സാഗര

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

കർണ്ണാടകസംഗീതകൃതി

രാഗം; ഗരുഡദ്ധ്വനി താളം: ദേശാദി വാഗ്ഗേയകാരൻ: ത്യാഗരാജ സ്വാമികൾ ഭാഷ: തെലുങ്കു്


പല്ലവി

ആനന്ദ സാഗര മീദനി ദേഹമു ഭൂമി ഭാരമു
രാമ! ബ്രഹ്മ!
(ആനന്ദ...)

അനുപല്ലവി

ശ്രീനായകാഖില നൈഗമാശ്രിത സംഗീത
ജ്ഞാനമനു ബ്രഹ്മ!
(ആനന്ദ...)

ചരണം

ശ്രീ വിശ്വനാഥാദി ശ്രീകാന്ത വിധുലു
പാവനമൂർത്തുലുപാസിൻ-ച ലേദാ?
ഭാവിൻ‌ചി രാഗ ലയാദുല ഭജിയിൻ‌ചു
ശ്രീ ത്യാഗരാജനുത
(ആനന്ദ....)

സാരാംശം

ഹേ രാമ! സംഗീതത്തിന്റെ ഈ (ബ്രഹ്മാ+)ആനന്ദസാഗരത്തിൽ നീന്തിത്തുടിക്കാനാവാത്ത ഏതൊരു മനുഷ്യശരീരവും ഭൂമിക്കു ഭാരമാവുന്നു.
മഹാവിഷ്ണു മുതലുള്ള എല്ലാ മൂർത്തികളും ആശ്രയിക്കപ്പെടുന്നതു് (ആരാധിക്കപ്പെടുന്നതു്) സംഗീതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ അറിവു സ്വായത്തമാക്കിയവരാലല്ലോ.
ത്യാഗരാജനാൽ ആലാപനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ സംഗീത രാഗലയത്തിലൂടെയല്ലേ ബ്രഹ്മാവിഷ്ണുഗിരീശന്മാർ പോലും ഉപാസിക്കപ്പെടുന്നതു്?
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ആനന്ദ_സാഗര&oldid=3124859" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്