ആനന്ദ സാഗര

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

ത്യാഗരാജസ്വാമികൾ ഗരുഡദ്ധ്വനിരാഗത്തിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ഒരു കൃതിയാണ് ആനന്ദ സാഗര. തെലുഗുഭാഷയിൽ രചിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ കൃതി ദേശാദിതാളത്തിലാണ് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

വരികൾ[തിരുത്തുക]

പല്ലവി[തിരുത്തുക]

ആനന്ദ സാഗര മീദനി ദേഹമു ഭൂമി ഭാരമു
രാമ! ബ്രഹ്മ!

ശ്രീനായകാഖില നൈഗമാശ്രിത സംഗീത
ജ്ഞാനമനു ബ്രഹ്മ!

ചരണം[തിരുത്തുക]

ശ്രീ വിശ്വനാഥാദി ശ്രീകാന്ത വിധുലു
പാവനമൂർത്തുലുപാസിൻ-ച ലേദാ?
ഭാവിൻ‌ചി രാഗ ലയാദുല ഭജിയിൻ‌ചു
ശ്രീ ത്യാഗരാജനുത

സാരാംശം[തിരുത്തുക]

ഹേ രാമ! സംഗീതത്തിന്റെ ഈ (ബ്രഹ്മാ+)ആനന്ദസാഗരത്തിൽ നീന്തിത്തുടിക്കാനാവാത്ത ഏതൊരു മനുഷ്യശരീരവും ഭൂമിക്കു ഭാരമാവുന്നു.
മഹാവിഷ്ണു മുതലുള്ള എല്ലാ മൂർത്തികളും ആശ്രയിക്കപ്പെടുന്നതു് (ആരാധിക്കപ്പെടുന്നതു്) സംഗീതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ അറിവു സ്വായത്തമാക്കിയവരാലല്ലോ.
ത്യാഗരാജനാൽ ആലാപനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ സംഗീത രാഗലയത്തിലൂടെയല്ലേ ബ്രഹ്മാവിഷ്ണുഗിരീശന്മാർ പോലും ഉപാസിക്കപ്പെടുന്നതു്?

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ആനന്ദ_സാഗര&oldid=3422287" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്