ആദിതാളം

From വിക്കിപീഡിയ
Jump to navigation Jump to search

കർണ്ണാടക സംഗീതത്തിൽ ഇന്ന് പ്രചാരത്തിലിരിക്കുന്ന താളങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ആദിതാളം അഥവാ ചതുരശ്രജാതി ത്രിപുടതാളം. കർണ്ണാടക സംഗീതത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന താളമാണിത്.[1] കർണ്ണാടക സംഗീതം അഭ്യസിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ആദിതാളത്തിലാണ്.

ഘടന[edit]

എട്ട് അക്ഷരങ്ങളും നാല് അക്ഷരകാലവുമുള്ള താളമാണ് ആദിതാളം.[2]

അവലംബം[edit]

  1. Randel 2003, പുറങ്ങൾ. 816-817.
  2. എ.കെ. രവീന്ദ്രനാഥ് (2015 ജനുവരി 10). ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംഗീതം. കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. p. 87. ISBN 978-81-7638-944-0. |access-date= requires |url= (help)

പുറം കണ്ണികൾ[edit]