അൾസർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ശരീരത്തിലെ ആവരണങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന തുടർച്ചയില്ലായ്മയെയാണ് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ അൾസർ എന്ന വാക്കുകൊണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് ഈ ആവരണം ഏത് അവയവത്തിന്റെ ഭാഗമാണോ ആ അവയവത്തിന്റെ സാധാരണപ്രവർത്തനങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നു. വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ സാധാരണഗതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന വിവിധതരം അൾസറുകൾ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്:

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അൾസർ&oldid=1878136" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്