Jump to content

അൽമ മേറ്റർ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
അൽമ മേറ്റർ പ്രതിമ ഡാനിയൽ ചെസ്റ്റർ ഫ്രഞ്ച്, 1903–04, കൊളംബിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി

മുമ്പ് പഠിച്ച ഒരു സ്കൂൾ, കോളേജ് അല്ലെങ്കിൽ സർവ്വകലാശാലയെ തിരിച്ചറിയാൻ നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാങ്കൽപ്പിക ലാറ്റിൻ വാക്യമാണ് അൽമ മേറ്റർ (ലത്തീൻ: alma mater); [ബഹുവചനം almae matres എന്നും അപൂർവ്വമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു])[1]. "പോഷിപ്പിക്കുന്ന അമ്മ", "നഴ്സിംഗ് അമ്മ" അല്ലെങ്കിൽ "വളർത്തുന്ന അമ്മ" എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ വാക്യം ഒരു വിദ്യാലയം അവളുടെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബുദ്ധിപരമായ പോഷണം നൽകുന്നുവെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.[2]

നിലവിലെ ഉപയോഗത്തിന് മുമ്പ്, വിവിധ മാതൃദേവതകൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് സീറസ് അല്ലെങ്കിൽ സൈബലെ എന്നിവരുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തലക്കെട്ടായിരുന്നു അൽമ മേറ്റർ.[3] പിന്നീട്, കത്തോലിക്കാസഭയിൽ ഇത് കന്യാമറിയത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ ആയി മാറി.

പാശ്ചാത്യ ലോകത്തെ ഏറ്റവും തുടർച്ചയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സർവ്വകലാശാലയെന്ന നിലയിൽ സർവ്വകലാശാലയുടെ ചരിത്രപരമായ പദവി ആഘോഷിക്കുന്നതിനായി ബൊലോഗ്ന സർവകലാശാല അൽമ മെറ്റൽ സ്റ്റുഡിയോറം ("പഠനത്തിന്റെ അമ്മയെ പരിപോഷിപ്പിക്കുക") എന്ന ആപ്തവാക്യം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ഈ പദം അക്കാദമിക് ഉപയോഗത്തിലേക്കും പ്രവേശിച്ചു.[4]

ഈ പദം പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയുമായി (alumnus) ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ "നഴ്സിംഗ്" അല്ലെങ്കിൽ "പോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരാൾ" എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്, ഇത് ഒരു ബിരുദധാരിക്കായി പതിവായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.[5]

പദോൽപ്പത്തി[തിരുത്തുക]

ജോൺ ലെഗേറ്റിന്റെ അൽമ മേറ്റർ ഫോർ കേംബ്രിഡ്ജ് 1600 ൽ

സീറസ്, സൈബലെ, ശുക്രൻ, മറ്റ് മാതൃദേവതകൾ എന്നിവരുടെ പൊതുവായ ഒരു പേരാണ് അൽമ (പോഷിപ്പിക്കൽ) എങ്കിലും, ക്ലാസിക്കൽ ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലെ മെറ്ററുമായി ഇത് പതിവായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നില്ല.[6] ഓക്സ്ഫോർഡ് ലാറ്റിൻ നിഘണ്ടുവിൽ, ലൂക്രെഷ്യസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ, ഡി റെറം നാച്ചുറയിൽ ഈ വാക്ക് ആരോപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അവിടെ അദ്ദേഹം ഈ പദം ഒരു ഭൂമി ദേവതയെ വിവരിക്കുന്നതിന് ഒരു വിശേഷണമായി ഉപയോഗിച്ചു:

Denique caelesti sumus omnes semine oriundi
omnibus ille idem pater est, unde alma liquentis
umoris guttas mater cum terra recepit (2.991–93)

We are all sprung from that celestial seed,
all of us have same father, from whom earth,
the nourishing mother, receives drops of liquid moisture

നാമെല്ലാവരും ആ ഖഗോളത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവരാണ്,
നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരേ പിതാവുണ്ട്.
പോഷിപ്പിക്കുന്ന അമ്മയ്ക്ക് ദ്രാവക ഈർപ്പം ലഭിക്കുന്നു

റോമിന്റെ പതനത്തിനുശേഷം, ഈ പദം കന്യാമറിയവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കൃസ്ത്യൻ ആരാധനാക്രമത്തിൽ വന്നു. പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആന്റിഫോണാണ് "അൽമ റിഡംപ്റ്റോറിസ് മേറ്റർ".[6]

ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ ഒരു സർവ്വകലാശാലയെ പരാമർശിക്കാൻ ഈ പദം ആദ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് 1600 ൽ, കേംബ്രിഡ്ജ് സർവകലാശാലയുടെ പ്രിന്റർ ജോൺ ലെഗേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രസ്സിനായി ഒരു ചിഹ്നം ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ്.[7][8] ഉപകരണത്തിന്റെ ആദ്യ രൂപം വില്യം പെർകിൻസ്, എ ഗോൾഡൻ ചെയിൻ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ ശീർഷക പേജിലാണ്, അവിടെ ലാറ്റിൻ വാക്യമായ അൽമ മേറ്റർ കാന്റാബ്രിജിയ ("പോഷിപ്പിക്കുന്ന അമ്മ കേംബ്രിഡ്ജ്") നഗ്നയായ, മുലയൂട്ടുന്ന മ്യൂറൽ കിരീടം ധരിക്കുന്ന സ്ത്രീയെ വഹിക്കുന്ന ഒരു പീഠത്തിൽ ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.[9][10]

ഇംഗ്ലീഷ് പദോൽപ്പത്തി റഫറൻസ് കൃതികളിൽ, പലപ്പോഴും സർവ്വകലാശാലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ഉപയോഗം 1710 -ൽ റിച്ചാർഡ് വാർഡ് ഹെൻ‌റി മോറിനെ അനുസ്മരിച്ച് ഒരു അക്കാദമിക് അമ്മയുടെ ചിത്രം പരാമർശിക്കുമ്പോൾ. ആണെന്ന് കാണാവുന്നതാണ്.[11][12]

പ്രത്യേക ഉപയോഗം[തിരുത്തുക]

ചരിത്രപരമായ പല യൂറോപ്യൻ സർവകലാശാലകളും തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക നാമത്തിന്റെ ലാറ്റിൻ വിവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി അൽമ മെറ്ററിനെ സ്വീകരിച്ചു. ബൊലോഗ്ന സർവകലാശാലയുടെ ലാറ്റിൻ നാമം, Alma Mater Studiorum (പോഷിപ്പിക്കുന്ന അമ്മയുടെ പഠനം), ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന ഓപ്പറേറ്റിങ് സർവകലാശാലയെന്ന നിലയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അതു പോലുള്ള മറ്റ് യൂറോപ്യൻ സർവകലാശാലകൾ, അൽമ മേറ്റർ ലിപ്സിഎംസിസ് ലെയിസീഗ്, ജർമനി, അതുപോലെ ജാഗില്ലോണിയൻ സർവ്വകലാശാല, പോളണ്ട്, ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ അല്ലെങ്കിൽ അടിത്തറയും സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ സംയോജിച്ച് അതുപോലെ പദപ്രയോഗം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2010 ൽ യൂറോപ്യൻ അക്കാദമി ഓഫ് സയൻസസ് ആന്റ് ആർട്സ് സ്ഥാപിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര സർവ്വകലാശാലയായ ഓസ്ട്രിയയിലെ സാൽസ്‌ബർഗിലെ അൽമ മേറ്റർ യൂറോപിയ, ഈ പദം അതിന്റെ ഔദ്യോഗിക നാമമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളിൽ, വിർജീനിയയിലെ വില്യംസ്ബർഗിലെ കോളേജ് ഓഫ് വില്യം; മേരിയെ "അൽമ മേറ്റർ ഓഫ് ദി നേഷൻ" എന്ന് വിളിക്കുന്നു.[13]

ഒന്റാറിയോയിലെ കിംഗ്സ്റ്റണിലെ ക്വീൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയയിലെ വാൻകൂവറിലെ ബ്രിട്ടീഷ് കൊളംബിയ സർവകലാശാലയിലും പ്രധാനപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിസർക്കാരിനെ അൽമ മെറ്റർ സൊസൈറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

സ്മാരകങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

അൽമ മേറ്റർ (1929, ലോറാഡോ ടാഫ്റ്റ്), ഉർബാന-ചാമ്പെയ്‌നിലെ ഇല്ലിനോയിസ് സർവകലാശാല

പുരാതന റോമൻ ലോകത്ത് അൽമ മെറ്ററിന്റെ നിരവധി പ്രതിമകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ചിലത് ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട് (ഉദാ. റോമിലെ പാലറ്റൈൻ കുന്നിൽ).

നിരവധി അമേരിക്കൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാമ്പസുകളിലെ പ്രമുഖ സ്ഥലങ്ങളിൽ അൽമ മെറ്ററിന്റെ ആധുനിക ശിൽപങ്ങൾ കാണാം. ഉദാഹരണത്തിന്, കൊളംബിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ലോ ലൈബ്രറിയുടെ പടികളിൽ ഡാനിയൽ ചെസ്റ്റർ ഫ്രഞ്ച് എഴുതിയ അൽമ മെറ്ററിന്റെ വെങ്കല പ്രതിമയുണ്ട്; ഉർബാന-ചാംപെയ്‌നിലെ ഇല്ലിനോയിസ് സർവ്വകലാശാലയിൽ ലോറഡോ ടാഫ്റ്റ് സൃഷ്ടിച്ച അൽമ മെറ്റർ പ്രതിമയുണ്ട്. 1932 ൽ യൂജിൻ സാവേജ് വരച്ച യേൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ സ്റ്റെർലിംഗ് മെമ്മോറിയൽ ലൈബ്രറിയിലെ ഒരു ബലിപീഠം, അൽമ മെറ്ററിനെ വ്യക്തിഗത കലകൾക്കും ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രകാശവും സത്യവും വഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു,

ക്യൂബയിലെ ഹവാനയിൽ യൂണിവേഴ്സിഡാഡ് ഡി ലാ ഹബാനയിലേക്കുള്ള സ്മാരക കവാടത്തിന്റെ പടികളിൽ ഒരു അൽമ മേറ്റർ ശില്പം ഉണ്ട്. 1919 ൽ മരിയോ കോർബൽ ആണ് ഈ പ്രതിമ നിർമ്മിച്ചത്, അൽമ മെറ്ററിന്റെ പ്രചോദനമായി ഫെലിസിയാന വില്ലാലൻ വിൽസൺ. ആർക്കിടെക്റ്റ് റൗൾ ഒറ്റെറോയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം 1927 ൽ ശില്പം അതിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥലത്ത് സ്ഥാപിച്ചു. [14]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. "alma" Archived 2019-04-04 at the Wayback Machine., oxforddictionaries.com. Retrieved October 11, 2018.
 2. Ayto, John (2005). Word Origins (2nd ed.). London: A&C Black. ISBN 9781408101605. Retrieved 18 May 2015.
 3. Shorter Oxford English Dictionary, 3rd edition
 4. "Our history – University of Bologna". Unibo.it. Retrieved 8 November 2017.
 5. Cresswell, Julia (2010). Oxford Dictionary of Word Origins. Oxford University Press. p. 12. Retrieved 18 May 2015.
 6. 6.0 6.1 Sollors, Werner (1986). Beyond Ethnicity: Consent and Descent in American Culture. Oxford University Press. p. 78. ISBN 9780198020721.
 7. Stokes, Henry Paine (1919). Cambridge stationers, printers, bookbinders, &c. Cambridge: Bowes & Bowes. p. 12. Retrieved 18 May 2015.
 8. Roberts, S. C. (1921). A History of the Cambridge University Press 1521–1921. Cambridge: Cambridge University Press. Retrieved 18 May 2015.
 9. Stubbings, Frank H. (1995). Bedders, Bulldogs and Bedells: A Cambridge Glossary (2nd ed.). p. 39.
 10. Perkins, William (1600). A Golden Chaine: Or, the Description of Theologie, containing the order and causes of salvation and damnation, according to God's word. Cambridge: University of Cambridge. Retrieved 18 May 2015.
 11. Harper, Douglas. "Alma mater". Online Etymological Dictionary. Retrieved 18 May 2015.
 12. Ward, Richard (1710). The Life of the Learned and Pious Dr. Henry More, Late Fellow of Christ's College in Cambridge. London: Joseph Downing. p. 148. Retrieved 18 May 2015.
 13. "William & Mary – History & Traditions". wm.edu.
 14. Cremata Ferrán, Mario. "Dos rostros, dos estatuas habaneras". Opus Habana. Retrieved 21 January 2015.

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അൽമ_മേറ്റർ&oldid=3773484" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്