അൻവിത അബ്ബി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Anvita Abbi
ഇന്ത്യൻ തദ്ദേശീയ ഭാഷകളിലെ ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞനും പണ്ഡിതനുമാണെങ്കിൽ അൻവിത അബ്ബി. ഫോട്ടോ എടുത്തത് സുഭാഷിഷ് പാനിഗ്രാഹി, 2019
ജനനം (1949-01-09) 9 ജനുവരി 1949  (75 വയസ്സ്)
Agra, India
തൊഴിൽScholar and linguist
പുരസ്കാരങ്ങൾPadma Shri
Rashtriya Lok Bhasha Sammaan
All India Institute of Advanced Study Fellowship
Gold Medal - Delhi University
SOAS Leverhume Professor
Max Planck Institute Visiting Scientist/> Kenneth Hale Award - Linguistic Society of America (2015)
വെബ്സൈറ്റ്www.andamanese.net

ഇന്ത്യക്കാരിയായ ഒരു ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞയും തെക്കേ എഷ്യയിലെ ന്യൂനസംഖ്യാഭാഷാകളെപ്പറ്റിയുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിൽ വിദഗ്ദ്ധയുമാണ് പ്രൊഫസർ അൻവിത അബ്ബി (Professor Anvita Abbi). (ജനനം 9 ജനുവരി 1949).[1] 2013 - ൽ ഇവർക്ക് പദ്മശ്രീ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു.[2]

വഹിച്ച സ്ഥാനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

നിരവധി പ്രമുഖസ്ഥാങ്ങൾ അലങ്കരിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് അൻവിത. അവയിൽ ചിലത്:

 • Director, Center of Oral and Tribal Literature Sahtiya Akademi,New Delhi India.
 • Adjunct Professor, Simon Fraser University, British Columbia, Vancouver, Canada and the President of the Linguistic society of India. [3] She has served as an advisor to institutions such as UNESCO (since 2002) and Sahitya Akademi. She is also a life member of the Linguistic Society of India at their Dravidian Linguistics Association wing and has also sat on the editorial board of two journals, Indian Linguistics (1991–95) and the International Journal of Dravidian Linguistics[4] (1992–96).[5][6][3]

മറ്റു സ്ഥാനങ്ങളിൽ ചിലത്:[5][6][3]

 • Chairperson, Centre of Linguistics and English, Jawaharlal Nehru University, New Delhi - 1995-97 and since 2007
 • Proctor - Jawaharlal Nehru University
 • Member of the University Grants Commission (UGC) Review Committee- 1996
 • Member - Advisory Committee - Central Institute of Indian Languages, Mysore - Ministry of Human Resource Development, India - 1996 & 1999
 • Member - Advisory Board - Sahitya Akademi for Bhasha Samman awards in Tribal and Lesser known languages - since 2002
 • Advisor - Linguapax Institute, UNESCO, since 2000
 • Member - Board of Directors - Terralingua, Washington DC, USA - 1998, 2001-2004 and 2004-2006.
 • Member - Review Committee - Dravidian University, Kuppam, Andhra Pradesh - 2006
 • External member - Centre of German Studies - Jawaharlal Nehru University - 1990-2002
 • External member - Centre of East Asian Studies - Jawaharlal Nehru University - 1990-2002
 • External member - Centre of French studies - Jawaharlal Nehru University - 1990-2002
 • Member - Governing body - Daulat Ram College - 1995-2001
 • Member - Advisory Board - International University of Hindi, Wardha - 1998-2000
 • External Member - Faculty of Arts, University of Delhi, Delhi - 1995-2000
 • Member - Bifurcation Committee - Centre of Afro-Asian Studies
 • Member - Academic Council - Jawaharlal Nehru University - 1995-1997
 • Member - Telecommunication Committee - Jawaharlal Nehru University - 1995-1996
 • Member - Equivalence Committee - Jawaharlal Nehru University - 1986-1988
 • President - Music Society - Jawaharlal Nehru University - 1982-1986
 • Advisor - Konkani Survey - Konkani Academy, Goa - 1991-1992
 • Advisor - Post Graduate Hindi Linguistics Courses - University of Delhi - 1991-1992
 • Director - South Asia Media Centre - Kansas State University, Kansas - 1975-76
 • Member - Advisory Board - Sahitya Akademi for (Classical Language selection)

മറ്റു സ്ഥാനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ലോകത്തെ പല സർവ്വകലാശാലകളിലും സന്ദർശകപദവി ഇവർ വഹിക്കുന്നുണ്ട്.[7] താഴെയുള്ള സർവ്വകലാശാലകളിൽ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്:[5][6][7]

Anvita Abbi, an honorary life member of the Linguistic Society of America[8] and the Dravidian Linguistics Association,[5][6][3] sits on the Advisory Board of Terralingua and the UNESCO.[8][9] She has also served as a Director Board member of Terralingua during 1998-2008.[8]

പ്രഭാഷണങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

Anvita Abbi has presented papers and delivered keynote addresses at various platforms and at many institutions of repute.[5][6][9] A random selection of her lectures are:

Venue Date Topic Country
Cairns Institute, James Cook University 8 November 2010 The endangered languages of the Andaman Islands: Reconstructing the knowledge-base of the Pre Neolithic tribes of India[5][6][9] Australia
Cairns Institute, James Cook University 11 January 2011 Semantics of inalienability and grammaticalization of body part terms in Great Andamanese[5][6][9] Australia
Max Planck Institute of Evolutionary Anthropology 18 September 2010 In search of language contact between Jarawa and Aka-Bea: the languages of South Andaman[5][6][9] Germany
University of Würzburg 1 July 2010 Contact language in Northeast India[5][6][9] Germany
University of Oslo 23 September 2010 Hindi as a contact language of India[5][6][9] Norway

പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

Anvita Abbi is credited with 19 books, authored, coauthored and edited.[5][6][10][11][12] Her writings cover the typology, structures and ethno linguistic aspects of languages and their documentation.[9] Her work spanned the entire Indian subcontinent[13] and the most known among her works is her project, Vanishing Voices of the Great Andamanese.[5][6][10][14]

 • Endangered Languages of the Andaman Islands[15]
 • A Manual of Linguistic Fieldwork and Structures of Indian Languages[16]
 • Language Structure and Language Dynamics in South Asia (Select papers from the SALA XVIII)[17]
 • Languages of Tribal and Indigenous Peoples of India. The Ethnic Space[18]
 • Language and The State. Perspectives on the Eighth Schedule[19]
 • Semantic Universals in Indian Languages[20]
 • India as a Linguistic Area Revisited[21]
 • Reduplication in South Asian Languages. An Areal, Topological and Historical Study[22]
 • Studies in Bilingualism[23]
 • Semantic Theories and Language Teaching[24]
 • Semantic Grammar of Hindi. A Study of Reduplication[25]
 • A Dictionary of the Great Andamanese Language: English-Great Andamanese-Hindi[26]
 • A Grammar of the Great Andamanese Language. An Ethnolinguistic Study. 2013. Brill Publications. Leiden. ISBN 978-90-04-23527-4 (hardback); 978-90-04-24612-6
 • Unwritten Languages of India (edited) 2017. Sahitya Akademi Publications, Delhi. ISBN 978-81-260-5266-0

Her Hindi short story anthology, Mutthhi Bhar Pahcaan, was published in 1969.[27]

 • Mutthhi Bhar Pahcaan (A Handful of Recognition). A collection of short stories 1969. Radhakrishan Prakashan, Delhi.

Anvita Abbi has also published over 80 articles in national and international peer reviewed journals.[5][6][10] Some of her notable articles are:

 • Vanishing Voices of the Great Andamanese (VOGA)[14]
 • Universal Grammar, Language Evolution, and Documenting an Ancient Language. Language Documentation and Linguistic Theory[28]
 • Is Great Andamanese genealogically and typologically distinct from Onge and Jarawa?[29]

അവാർഡുകളും പുരസ്കാരങ്ങളും[തിരുത്തുക]

Anvita Abbi has been honoured by several institutions and establishments.[9][30] She has held the position of the Visiting Scientist at the Max Planck Institute of Evolutionary Anthropology, Leipzig, Germany for three years, 200, 2003 and 2010.[8][9] She was a Leverhume Professor at the SOAS, University of London in 2011[8] and a fellow of Humanities and Social Sciences at the Cornell University, New York, USA in 1990 and a visiting fellow of the La Trobe University, Melbourne in 2003.[5][6][8][9][30] Abbi was a visiting professor at the Cairns Institute, James Cook University, Australia during 2010-2011.[8][9] Some of the other honours she has received are:

 • Rashtriya Lok Bhasha Sammaan - Gandhi Hindustani Sahitya Sabha - 2003[5][6][8][9][30]
 • Fellowship - All India Institute of Advanced Study, Shimla - 2001[5][6][30]
 • Gold Medal - Delhi University - 1970[5][6][30]

In 2013, the Government of India honoured Anvita Abbi by awarding her the civilian award of Padma Shri.[2][8]

ഇവയും കാണുക[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. "Lsi" (PDF). Lsi. 2013. Retrieved 27 October 2014.
 2. 2.0 2.1 "Padma 2013". Press Information Bureau, Government of India. 25 January 2013. Retrieved 10 October 2014.
 3. 3.0 3.1 3.2 3.3 "JNU Positions". JNU. 2014. Retrieved 27 October 2014.
 4. "International Journal of Dravidian Linguistics". International Journal of Dravidian Linguistics. ISSN 0378-2484. Archived from the original on 2019-07-10. Retrieved 2019-03-28.
 5. 5.00 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 5.20 5.21 5.22 5.23 5.24 5.25 5.26 5.27 5.28 5.29 5.30 5.31 5.32 5.33 5.34 5.35 ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; JNU CV എന്ന പേരിലെ അവലംബങ്ങൾക്ക് എഴുത്തൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
 6. 6.00 6.01 6.02 6.03 6.04 6.05 6.06 6.07 6.08 6.09 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18 6.19 6.20 6.21 6.22 6.23 6.24 6.25 6.26 6.27 6.28 6.29 6.30 6.31 6.32 6.33 6.34 6.35 ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; Andamanese CV എന്ന പേരിലെ അവലംബങ്ങൾക്ക് എഴുത്തൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
 7. 7.00 7.01 7.02 7.03 7.04 7.05 7.06 7.07 7.08 7.09 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 7.18 7.19 7.20 "JNU Memberships". JNU. 2014. Archived from the original on 2014-10-28. Retrieved 27 October 2014.
 8. 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; Faculty Profile എന്ന പേരിലെ അവലംബങ്ങൾക്ക് എഴുത്തൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
 9. 9.00 9.01 9.02 9.03 9.04 9.05 9.06 9.07 9.08 9.09 9.10 9.11 9.12 ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; HRELP എന്ന പേരിലെ അവലംബങ്ങൾക്ക് എഴുത്തൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
 10. 10.0 10.1 10.2 ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; JNU Profile എന്ന പേരിലെ അവലംബങ്ങൾക്ക് എഴുത്തൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
 11. "Academia". Academia. 2014. Retrieved 27 October 2014.
 12. "Amazon". Amazon. 2014. Retrieved 27 October 2014.
 13. "JNU Publications". JNU. 2014. Retrieved 27 October 2014.
 14. 14.0 14.1 ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: അസാധുവായ <ref> ടാഗ്; Vanishing Voices of the Great Andamanese എന്ന പേരിലെ അവലംബങ്ങൾക്ക് എഴുത്തൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല.
 15. Anvita Abbi (1 January 2006). "Endangered Languages of the Andaman Islands". Lincom Europa. p. 117. ISBN 978-3895868665. Retrieved 28 October 2014.
 16. Anvita Abbi (1 January 2001). "A Manual of Linguistic Fieldwork and Structures of Indian Languages". Lincom Europa. ISBN 978-3895864018. Retrieved 28 October 2014.
 17. Anvita Abbi; R.S. Gupta; Ayesha Kidwai; R. S. Gupta; Ayesha Kidwai (1 January 2001). "Language Structure and Language Dynamics in South Asia". p. 432. ISBN 978-8120817654. Retrieved 28 October 2014.
 18. Anvita Abbi (1 July 1997). "Languages of Tribal and Indigenous Peoples of India. The Ethnic Space". Motilal Banarsidass. p. 508. ISBN 978-8120813748. Retrieved 28 October 2014.
 19. R.S. Gupta; Anvita Abbi; Kailash S. Aggarwal (1995). "Language and The State. Perspectives on the Eighth Schedule". Creative Books. p. 225. ISBN 8186318208. Retrieved 28 October 2014.
 20. Anvita Abbi (1994). Semantic Universals in Indian Languages. Indian Institute of Advanced Study. p. 113. Retrieved 28 October 2014.
 21. Anvita Abbi (1991). "India as a Linguistic Area Revisited". Pergamon Press. OCLC 470322193. Retrieved 28 October 2014.
 22. Anvita Abbi (1991). Reduplication in South Asian Languages. An Areal, Topological and Historical Study. New Delhi: Allied. Archived from the original on 2016-03-04. Retrieved 2019-03-28.
 23. Anvita Abbi (1986). Studies in Bilingualism. Bahri Publications. ASIN B002A9P3A6.
 24. Anvita Abbi (1986). "Semantic Theories and Language Teaching". Allied. ISBN 9788170230809. Retrieved 28 October 2014.
 25. Anvita Abbi (1980). "Semantic Grammar of Hindi. A Study of Reduplication". Bahri Publications. ISBN 978-8170340201. Retrieved 28 October 2014.
 26. Anvita Abbi (30 October 2011). A Dictionary of the Great Andamanese Language: English-Great Andamanese-Hindi. Ratna Sagar. p. 480. ISBN 978-9350361252.
 27. "Short Story". EDU Libs. 2014. Archived from the original on 2014-10-28. Retrieved 28 October 2014.
 28. Anvita Abbi (2011). "Universal Grammar, Language Evolution, and Documenting an Ancient Language". SOAS. 3. Archived from the original on 2014-11-10. Retrieved 2019-03-28.
 29. Anvita Abbi (2009). "Is Great Andamanese genealogically and typologically distinct from Onge and Jarawa?". Language Sciences. 31 (6): 791–812. doi:10.1016/j.langsci.2008.02.002.
 30. 30.0 30.1 30.2 30.3 30.4 "JNU awards". JNU. 2014. Retrieved 27 October 2014.

അധികവായനയ്ക്ക്[തിരുത്തുക]

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾ[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അൻവിത_അബ്ബി&oldid=3971359" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്