അസ്കാരിഡിഡേ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

Ascarididae
Toxocara cati
ശാസ്ത്രീയ വർഗ്ഗീകരണം e
Domain: Eukaryota
കിങ്ഡം: Animalia
Phylum: Nematoda
Class: Chromadorea
Order: Ascaridida
Family: Ascarididae
Baird, 1853
Ascarididae
Toxocara cati
Scientific classification e
Kingdom: Animalia
Phylum: Nematoda
Class: Chromadorea
Order: Ascaridida
Family: Ascarididae

Baird, 1853

നിമറ്റോഡ കുടുംബമാണ് അസ്കാരിഡിഡേ. കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ എല്ലാ തരം കശേരുകികളേയും ബാധിക്കുന്ന കുടൽ പരാന്നഭോജികളാണ്. [1] [2] ഇതിൽ നിരവധി വംശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു, [3] അവയിൽ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്നവ:

മനുഷ്യരിൽ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാന അസ്കാരിഡ് പരാന്നഭോജിയാണ് അസ്കാരിസ് ലംബ്രിക്കോയിഡുകൾ, ഇത് അസ്കാരിയാസിസിന് കാരണമാകുന്നു.

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. "New/old opinions on the systematics and phylogenesis of the nematodes, with the special regard to Ascaridida, Ascaridoidea". Wiad Parazytol. 47 (3): 263–268. 2001. PMID 16894732.
  2. "Molecular phylogeny of clade III nematodes reveals multiple origins of tissue parasitism". Parasitology. 134: 1421–1442. 2007. doi:10.1017/S0031182007002880.
  3. Anderson RC (2000). Nematode Parasites of Vertebrates. Their Development and Transmission, 2nd ed. CAB International, Wallingford, Oxon, UK, pp. 245-315. ISBN 0-85199-421-0
  4. Poinar Jr, G. and Boucot, A. J. (2006) Evidence of intestinal parasites of dinosaurs. Parasitology, 133: 245-249.
  5. Sprent, J. F. A. (1985). "Ascaridoid Nematodes of Amphibians and Reptiles: Seuratascaris n. g." Annales de Parasitologie Humaine et Comparée. 60 (3): 231–246. doi:10.1051/parasite/1985603231. ISSN 0003-4150. open access publication - free to read
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അസ്കാരിഡിഡേ&oldid=3304311" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്