അസാവേരി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

എട്ടാമത്തെ മേളകർത്താരാഗമായ ഹനുമതോടി യുടെ ജന്യരാഗം ആണ് അസാവേരി .

  • ആരോഹണം - സരിമപധസ
  • അവരോഹണം - സനിസപധമപരിഗാരിസ

സനിസപധനിധപമഗരിസ, സനിധപരമരിഗാരിസ, സനിസപധപമരിഗാരിസ, എന്നീ ക്രമങ്ങളിലും അവരോഹണം പ്രയോഗിച്ചുകാണുന്നു. ശുദ്ധഋഷഭം, സാധാരണ ഗാന്ധാരം, ശുദ്ധമധ്യമം, ശുദ്ധധൈവതം, കൈശികിനിഷാദം എന്നിവയാണ് വികൃതിസ്വരങ്ങൾ. `രിഗധ' എന്നിവ ജീവസ്വരങ്ങളും രിമപ എന്നതിലും രിഗാരിസ എന്ന പ്രയോഗത്തിൽ ആദ്യവും ചതുരശ്രതിഋഷഭം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഭാഷാങ്ഗരാഗമെന്നു പറയുന്നു.

ക്യതികൾ[തിരുത്തുക]

മുത്തുസ്വാമിദീക്ഷിതരുടെ നവഗ്രഹകൃതികളിൽ പെട്ട ചന്ദ്രാഭജമാനസ് അസാവേരിയിൽ വിരചിതമായ പ്രസിദ്ധ കീർത്തനമാണ്.

ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അസാവേരി&oldid=2485047" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്