അസാധുവാകുന്ന വിവാഹം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

വളരെ ഗുരുതരമായ ന്യൂനതകളുള്ള വിവാഹങ്ങളെയാണ് തുടക്കത്തിലെ അസാധുവായി കണക്കാക്കുന്നത്. ഭാര്യയോ, ഭർത്താവോ ജീവിച്ചിരിക്കെ നടക്കുന്ന രണ്ടാം വിവാഹം, നിരോധിക്കപ്പെട്ട ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ടവരോ സപിണ്ഡകളോ തമ്മിലുള്ള വിവാഹം എന്നിവ അസാധുവായിരിക്കുന്നതും പങ്കാളികൾക്ക് ഭാര്യ ഭർത്താക്കൻമാരുടെ പദവി നിയമ പ്രകാരം ഇല്ലാതാക്കുന്നതമാക്കുന്നു. വിവാഹത്തിന് വധു വരൻമാരുടെ സ്വതന്ത്രമായ മന:സമ്മതം നിർബന്ധമായിരിക്കെ തികഞ്ഞ മാനസികാരോഗ്യം ഇല്ലാത്തവരോ വിവാഹജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചശേഷം മന:സമ്മതം നൽകുവാനുള്ള മാനസികാരോഗ്യം ഇല്ലാത്തവരോ, വിവാഹബന്ധത്തിൽ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ശരിയായ രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വിധം മാനസികാരോഗ്യം ഇല്ലാത്തവരോ, ചിത്തഭ്രമം, അപസ്മാരം, ബുദ്ധിമാദ്ധ്യം,തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങൾക്ക് വിധേയരായിട്ടുള്ളവരോ പങ്കാളികളുമായി നടത്തുന്ന വിവാഹം അസാധുവാണ്. ലൈംഗികശേഷി ഇല്ലാത്തത് മൂലം ലൈംഗിക ബന്ധം പൂർത്തികരിക്കപ്പെടാത്ത ദമ്പതികൾ അസാധുവായ വിവാഹബന്ധത്തിലുള്ളവരാണെന്ന് കോടതിക്ക് തീരുമാനിക്കാം. ഭർത്താവല്ലാതെ മറ്റൊരാളിൽ നിന്നും ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണന്ന്,ഭർത്താവു തന്നെ കോടതിയിൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാൽ ആ വിവാഹം കോടതി തന്നെ അസാധുവായി പ്രഖ്യാപിക്കും. ബലം പ്രയോഗിച്ചോ, ചതിയിലൂടെയോ, ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയോ , തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചോ ഒരാളെ സമ്മതിപ്പിച്ച് വിവാഹം നടത്തിയാൽ അയാളുടെ സമ്മതം സ്വതന്ത്രമായ മനസ്സോടെയല്ലാ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതെന്ന കാരണത്താൽ ആ വിവാഹം അസാധുവാക്കുന്നതാണ്. വിവാഹ പങ്കാളി വഞ്ചനയിലൂടെയാണ് തന്റെ സമ്മതം വാങ്ങിയതെന്ന് ആക്ഷേപമുള്ളവർ വഞ്ചന കണ്ടു പിടിച്ച തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ പരിഹാരം തേടി കോടതിയെ സമീപിക്കണം. മേൽ പരാമർശിക്കപ്പെട്ട ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും അസാധുവാക്കാവുന്ന വിവാഹങ്ങൾ കോടതിയിൽ നിന്നും അസാധുവാക്കി കൊണ്ടുള്ള വിധി ഉണ്ടാകാത്തിടത്തോളം കാലം സാധുവായിരിക്കുന്നതും നിയമപരമായി അംഗീകാരമുള്ളതുമാണ്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അസാധുവാകുന്ന_വിവാഹം&oldid=2806507" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്