അഷ്ടവിധ വിവാഹങ്ങൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.


ഹൈന്ദവശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന എട്ട് തരം വിവാഹങ്ങളാണ് ഇവ. ഇവയിൽ ചിലത് ശ്രേഷ്ഠവും മറ്റുചിലത് നിന്ദ്യവുമാണ്.[അവലംബം ആവശ്യമാണ്]

ബ്രഹ്മം[തിരുത്തുക]

പിതാവ് സർവാലംകൃതയായ കന്യകയെ സർവഗുണസമ്പന്നനായ വരന് പ്രതിഫലമൊന്നുമില്ലാതെ നൽകുന്നതാണ് ബ്രാഹ്മവിവാഹം.

ദൈവം[തിരുത്തുക]

യാഗത്തിനിടയ്ക്ക്, യാഗം ചെയ്യുന്ന വരന് കന്യകയെ നല്കുന്നതാണ് ദൈവം.

ആർഷം[തിരുത്തുക]

ആർഷത്തിൽ ഒരു പശുവിനെ സ്വീകരിച്ച് പിതാവ് പകരം പുത്രിയെ വരന് നല്കുന്നു.

പ്രാജപത്യം[തിരുത്തുക]

`ഇവളോടൊന്നിച്ച് ധർമം ആചരിച്ചാലും' എന്നു പറഞ്ഞ് വരന് കന്യകയെ നൽകുന്ന വിവാഹമാണ് പ്രാജാപത്യം

ഗാന്ധർവം[തിരുത്തുക]

പ്രേമബദ്ധരായ യുവമിഥുനങ്ങൾ സ്വേച്ഛയാ നടത്തുന്ന വിവാഹമാണ് ഗാന്ധർവം.

രാക്ഷസം[തിരുത്തുക]

വിവാഹത്തിനിഷ്ടമില്ലാതെ നിലവിളിക്കുന്ന കന്യകയെ ബലമുപയോഗിച്ചു തട്ടിക്കൊുപോകുന്നതാണ് രാക്ഷസം.

അസുരം[തിരുത്തുക]

കന്യകയുടെ പിതാവിനും ബന്ധുക്കൾക്കും ധനം കൊടുത്ത് വരൻ കന്യകയെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നതാണ് ആസുരം.

പൈശാചം[തിരുത്തുക]

കന്യക ഉറങ്ങിക്കിടക്കുമ്പോഴോ ബോധരഹിതയായിക്കിടക്കുമ്പോഴോ അവളെ പ്രാപിക്കുന്നതാണ് പൈശാചം.


രാക്ഷസവും പൈശാചവുമാണ് ഏറ്റവും ഹീനമായത്.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അഷ്ടവിധ_വിവാഹങ്ങൾ&oldid=3230913" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്