അശ്വതി (നക്ഷത്രം)

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
അശ്വതീ (अश्विनी) നക്ഷത്രം ഉൾ‍പ്പെടുന്ന മേടം (Aries) നക്ഷത്രരാശിയുടെ രേഖാചിത്രം.

മേടം നക്ഷത്രരാശിയിലെ ആൽഫ, ബീറ്റ, ഗാമ എന്നീ മൂന്നു നക്ഷത്രങ്ങളാണു് അശ്വതി. ഭാരതീയ ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിലും ജ്യോതിഷത്തിലും കുതിരയെപ്പോലെയുള്ളവൾ എന്ന അർ‌ഥത്തിൽ അശ്വിനി (സംസ്കൃതം: अश्विनी) എന്നാണു് ഇപ്പോൾ ഈ കൂട്ടം അറിയപ്പെടുന്നതു്.[1] അശ്വതി നക്ഷത്ര ദേവതയായ അശ്വിനി ദേവതകളുടെ കുതിരയുടെ ആകൃതിയാണ് നക്ഷത്ര സ്വരൂപം.[2]

അശ്വാരൂഢന്മാരായ രണ്ടുപേർ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അശ്വിനൗ അഥവാ അശ്വായുജൗ എന്ന ദ്വന്ദനാമങ്ങളായിരുന്നു ഈ നക്ഷത്രകൂട്ടങ്ങൾക്കു് പ്രാചീനമായി ഉണ്ടായിരുന്നതു്. എന്നാൽ സൂര്യസിദ്ധാന്തത്തിലും മദ്ധ്യകാലഘട്ടത്തിനുശേഷമുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഈ പേർ അശ്വിനി എന്നായി മാറി. ഗ്രീക്കു പുരാണത്തിലെ കാസ്റ്റർ, പോളക്സ് എന്നീ ദേവന്മാർക്കു സമാനമായി ഹിന്ദുപുരാണങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന അശ്വിനീദേവന്മാരെയാണു് ഈ പേർ പ്രതിനിധാനം ചെയ്തിരുന്നതു്. ശാകല്യസംഹിതയിലും ബ്രഹ്മഗുപ്തന്റെ ഖണ്ഡകാദ്യകത്തിലും മറ്റും രണ്ടു നക്ഷത്രങ്ങളെത്തന്നെയാണു് അശ്വതിയായി പരിഗണിച്ചിരുന്നതു്. എന്നാൽ സൂര്യസിദ്ധാന്തത്തിൽ ഇവയുടെ യോഗതാരകം (junction star) ആയി വടക്കുള്ള ആൽഫാ ഏരിയറ്റിസിനെക്കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കാണാനുണ്ടു്.[1][3]

അറബിരീതിയിൽ അശ്വതി നക്ഷത്രത്തിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നതു് ഏരിയറ്റിസിന്റെ ബീറ്റ, ഗാമ എന്നീ രണ്ടു നക്ഷത്രങ്ങളാണു്. ചിലർ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ ആൽഫയേയും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടു്.[1]

ചൈനീസ് ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിൽ ഒറ്റനക്ഷത്രങ്ങളെയാണു് പരിഗണിക്കുന്നതു്. അതിൽ 27-മത്തെ സ്യെയു (നക്ഷത്രസ്ഥാനം) ബീറ്റ ഏരിയറ്റിസിന്റേതാണു്.[1]


ഹിന്ദു ജ്യോതിഷത്തിലെ 27 നക്ഷത്രങ്ങൾ അഥവാ നാളുകളിൽ ആദ്യത്തേതാണിത്.[4] മേടക്കൂറിൽപ്പെടുന്ന ഈ നാളിന്റെ ദേവത കേതുവാണ്. കാഞ്ഞിരം ആണ് ഈ നക്ഷത്രത്തിന്റെ വൃക്ഷം.[1]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 Translation of the Sûrya-Siddhânta: A text-book of Hindu astronomy, with notes and an appendix by Ebenezer Burgess Originally published: Journal of the American Oriental Society 6 (1860) 141–498
  2. "അശ്വതി നക്ഷത്രക്കാരുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ". Archived from the original on 2018-01-05.
  3. "അശ്വതി വർഷഫലം".
  4. "അശ്വതി നക്ഷത്രക്കാരുടെ പൊതുസ്വഭാവം". Retrieved 2021-02-17.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അശ്വതി_(നക്ഷത്രം)&oldid=4022880" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്