അളയക്കാട്‌ നരസിംഹസ്വാമിക്ഷേത്രം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ അളയക്കാട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പുരാതനമായ ഒരു ക്ഷേത്രമാണ് ശ്രീ അളയക്കാട് നരസിംഹസ്വാമിക്ഷേത്രം. നരസിംഹമൂർത്തിയെയാണിവിടെ ആരാധിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഉപദൈവങ്ങളായി ഗണപതി, ശിവൻ,അയ്യപ്പൻ, ഭഗവതി, നാഗദൈവങ്ങളും എന്നീ പ്രതിഷ്ഠകളും ഇവിടെ ഉണ്ട്. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഇതിവൃത്തങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തെകുറിച്ച് നിലവിലുണ്ട്.