അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളുടെ സംസ്ഥാന പക്ഷികൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

ഐക്യനാടുകളുടെ സംസ്ഥാന നിയമസഭകൾ അംഗീകരിച്ച സംസ്ഥാന പക്ഷികളുടെ പട്ടിക. സംസ്ഥാന പക്ഷികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന രീതി ആരംഭിക്കുന്നത് 1927 ൽ അലബാമ, ഫ്ലോറിഡ, മൈനെ, മിസൌറി, ഒറിഗോൺ, ടെക്സാസ്‍, വ്യോമിങ്ങ് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങള‍്‍ അവരവരുടെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പക്ഷികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെയാണ്. സംസ്ഥാന പക്ഷിയെ അവസാനമായി തെരഞ്ഞെടുത്ത സംസ്ഥാനം 1973 ൽ അരിസോണയാണ്. അലാസ്ക, കാലിഫോർണിയ, സൌത്ത് ഡെക്കോട്ട, പെൻസിൽവാനിയ തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന പക്ഷികളെ വേട്ടയാടുന്നതിനു അനുവാദം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അലബാമ, ജോർജ്ജിയ, മസാച്ചുസെറ്റ്സ്, സൌത്ത് കരോലിന, ടെന്നസി തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വേട്ടയാടുന്നതിൽ പ്രത്യേകമായ നിഷ്കർകളൊന്നുമില്ലാതെ അധികമായി ഒരു സംസ്ഥാന വേട്ടപ്പക്ഷിയെക്കൂടി നിഷ്കർശിച്ചിരുന്നു. നോർത്തേൺ കാർഡിനൽ ഏഴു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സംസ്ഥാന പക്ഷിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ വെസ്റ്റേൺ മെഡോലാർക്ക് ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഒരു പോലെ സംസ്ഥാന പക്ഷിയാണ്. നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങള്ക്ക് സംസ്ഥാന പക്ഷികളെക്കൂടാതെ പ്രത്യേകമായ സംസ്ഥാന ഡിനോസുകളം അതുപോലെ സംസ്ഥാന ഷഡ്പദങ്ങൾ, സംസ്ഥാന സസ്തനി അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന കുതിര എന്നിവയൊക്കെ പ്രത്യേകമായിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ 50 സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും പൊതുവായിട്ട് ഒരു സംസ്ഥാനപക്ഷി വേറേയുമുണ്ട്.

Table[തിരുത്തുക]

സംസ്ഥാനം സംസ്ഥാന പക്ഷി
ശാസ്ത്രീയ നാമം
ചിത്രം വർഷം
അലബാമ Northern flicker(Yellowhammer)

(state bird)

Colaptes auratus Northern Flicker-27527.jpg 1927[1]
Wild turkey(state game bird) Meleagris gallopavo Wild turkey eastern us.jpg 1980[2]
അലാസ്ക Willow ptarmigan Lagopus lagopus Denali National Park Ptarmigan.jpg 1955[3]
അരിസോണ Cactus wren Campylorhynchus

brunneicapillus

Campylorhynchus brunneicapillus 20061226.jpg 1973[4]
അർക്കൻസാസ് Northern mockingbird Mimus polyglottos Mimus polyglottos adult 01 cropped.jpg 1929[5]
കാലിഫോർണിയ California quail Callipepla californica Callipepla californica1.jpg 1931[6]
കൊളറാഡോ Lark bunting Calamospiza melanocorys IMG 7043 lark bunting.jpg 1931[7]
കണക്റ്റിക്കട്ട് American robin Turdus migratorius American Robin at Beacon Hill Park.jpg 1943[8]
ഡിലാവെയർ Delaware Blue Hen Gallus gallus പ്രമാണം:BlueHenChicken.jpg 1939[9]
ഫ്ലോറിഡ Northern mockingbird Mimus polyglottos Mimus polyglottos adult 02 cropped.jpg 1927[10]
ജോർജ്ജിയ Brown thrasher (state bird) Toxostoma rufum Brown Thrasher-27527-2.jpg 1928[11]
Bobwhite quail (state game bird) Colinus virginianus Virginiawachtel 2007-06-16 065.jpg 1970[12]
ഹാവായി Nēnē

or Hawaiian goose

Branta sandvicensis Branta sandvicensis -WWT Slimbridge, Gloucestershire, England-8a.jpg 1957[13]
ഇടാഹോ Mountain bluebird Sialia currucoides Mountain Bluebird.jpg 1931[14]
ഇല്ലിനോയിസ് Northern cardinal Cardinalis cardinalis Cardinal.jpg 1929[15]
ഇന്ത്യാനാ Northern cardinal Cardinalis cardinalis Cardinal.jpg 1933[16]
ലോവ Eastern goldfinch

aka American goldfinch

Spinus tristis Carduelis-tristis-002.jpg 1933[17]
കൻസാസ് Western meadowlark Sturnella neglecta WesternMeadowlark23.jpg 1933[18]
കെന്റുക്കി Northern cardinal Cardinalis cardinalis Cardinal.jpg 1942[19]
ലൂസിയാന Brown pelican Pelecanus occidentalis Brown pelican - natures pics.jpg 1966[20]
മെയ്നെ Black-capped chickadee Poecile atricapilla Poecile-atricapilla-001.jpg 1927[21]
മേരിലാന്റ് Baltimore oriole Icterus galbula Icterus-galbula-002.jpg 1947[22]
മസാച്ച്യുസെറ്റ്സ് Black-capped chickadee

(state bird)

Poecile atricapilla Black capped chickadee cp.jpg 1941[23]
Wild turkey

(state game bird)

Meleagris gallopavo Wild turkey eastern us.jpg 1991[24]
മിച്ചിഗൺ American robin Turdus migratorius American Robin KSC01pp1005.jpg 1931[25]
മിന്നസോട്ട Common loon Gavia immer Common Loon head sideways.jpg 1961[26]
മിസിസ്സിപ്പി Northern mockingbird Mimus polyglottos Mimus polyglottos adult 01 cropped.jpg 1944[27]
Wood duck

(state waterfowl)

Aix sponsa Brautente Wood Duck Aix sponsa.jpg 1974[28]
മിസൌറി Eastern bluebird Sialia sialis EasternbluebirdB9.jpg 1927[29]
മൊണ്ടാനാ Western meadowlark Sturnella neglecta WesternMeadowlark23.jpg 1941[30]
നെബ്രാസ്ക Western meadowlark Sturnella neglecta WesternMeadowlark23.jpg 1929[31]
നിവാഡ Mountain bluebird Sialia currucoides Mountain Bluebird.jpg 1967[32]
ന്യൂ ഹാംപ്ഷെയർ Purple finch Carpodacus purpureus Purple Finch.jpg 1957[33]
ന്യൂ ജെർസി Eastern goldfinch Spinus tristis Goldfinch tgo.jpg 1935[34]
ന്യൂ മെക്സിക്കോ Roadrunner

aka greater roadrunner

Geococcyx californianus Geococcyx californianus.jpg 1949[35]
ന്യൂയോർക്ക് Eastern bluebird Sialia sialis EasternbluebirdB9.jpg 1970[36]
നോർത്ത് കരോലിന Northern cardinal Cardinalis cardinalis Cardinal.jpg 1943[37]
നോർത്ത് ഡെക്കോട്ട Western meadowlark Sturnella neglecta WesternMeadowlark23.jpg 1970[38]
ഒഹിയോ Northern cardinal Cardinalis cardinalis Cardinal.jpg 1933[39]
ഒക്ലാഹോമ Scissor-tailed flycatcher Tyrannus forficatus Scissortailedfly700.JPG 1951[40]
Wild turkey[41] (state game bird) Meleagris gallopavo Wild turkey eastern us.jpg ?
ഒറിഗോൺ Western meadowlark Sturnella neglecta WesternMeadowlark23.jpg 1927[42]
പെൻസിൽവാനിയ Ruffed grouse Bonasa umbellus Bonasa-umbellus-001edit1.jpg 1931[43]
റോഡ് ഐലന്റ് Rhode Island Red Gallus gallus Rhode Island Red.jpg 1954[44]
സൌത്ത് കരോലിന Northern mockingbird

(former state bird)

Mimus polyglottos Mimus polyglottos adult 02 cropped.jpg 1939 -

1948[45]

Carolina wren Thryothorus ludovicianus Carolina Wren 2.jpg 1948[45]
Wild turkey

(state wild game bird)

Meleagris gallopavo Wild turkey eastern us.jpg 1976[46]
സൌത്ത് ഡെക്കോട്ട Ring-necked pheasant Phasianus colchicus Phasianus colchicus 2 tom (Lukasz Lukasik).jpg 1943[47]
ടെന്നസി Northern mockingbird Mimus polyglottos Mimus polyglottos adult 01 cropped.jpg 1933[48]
Bobwhite quail

(state wild game bird)

Colinus virginianus Virginiawachtel 2007-06-16 065.jpg 1987[49]
ടെക്സാസ് Northern mockingbird Mimus polyglottos Mimus polyglottos adult 02 cropped.jpg 1927[50]
ഉട്ടാ California gull Larus californicus CaliforniaGull23.jpg 1955[51]
വെർമോണ്ട് Hermit thrush Catharus guttatus Hermitthrush63.jpg 1941[52]
വെർജീനിയ Northern cardinal Cardinalis cardinalis Cardinal.jpg 1950[53]
വാഷിംഗ്ടൺ Willow goldfinch

A.K.A American goldfinch

Spinus tristis Carduelis-tristis-001.jpg 1951[54]
വെസ്റ്റ് വെർജീനിയ Northern cardinal Cardinalis cardinalis Cardinal.jpg 1949[55]
വിസ്കോസിൻ American robin Turdus migratorius American Robin 2006.jpg 1949[56]
വ്യോമിങ്ങ് Western meadowlark Sturnella neglecta WesternMeadowlark23.jpg 1927[57]
D.C. & യു.എസ്. ടെറിറ്ററീസ് സംസ്ഥാന പക്ഷി ശാസ്ത്രീയ

നാമം

ചിത്രം വർഷം
District of Columbia Wood thrush Hylocichla mustelina Hylocichla mustelina (cropped).jpg 1938[58]
Guam Guam rail Gallirallus owstoni Guam rail.gif ?
Northern Mariana Islands Mariana fruit-dove Ptilinopus roseicapilla Stavenn Ptilinopus roseicapilla 01.jpg ?
Puerto Rico Puerto Rican spindalis Spindalis portoricensis പ്രമാണം:PuertoRicanSpindalis.jpg ?
U.S. വെർജിൻ ഐലന്റ്സ് Bananaquit Coereba flaveola Bananaquits.jpg 1970

References[തിരുത്തുക]

 1. "Alabama State Bird". Alabama Emblems, Symbols and Honors. Alabama Department of Archives and History. 2006-04-27. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2019-01-02-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2007-03-18.
 2. "Official Alabama Game Bird". Alabama Emblems, Symb and Honors. Alabama Department of Archives and History. 2003-11-17. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2018-12-24-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2007-03-18.
 3. "Alaska State Bird". Alaska History, Geography, Population and State Facts. Fact Monster.
 4. "Arizona State Bird". Arizona State Bird- Cactus Wren. 50 States.
 5. "Arkansas State Bird". Arkansas State Bird- Mockingbird. About. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2018-12-24-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2016-10-17.
 6. "California State Bird". California State Bird- California Quail. 50 States.
 7. "Colorado State Bird". Colorado State Bird- Lark Bunting. About. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2018-12-24-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2016-10-17.
 8. "Connecticut State Bird". The State Bird. State of Connecticut.
 9. "Delaware State Bird". California State Bird- Blue Hen Chicken. 50 States.
 10. "Florida State Bird". Florida State Bird: Mockingbird. SHG Resources. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2012-06-15-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2016-10-17.
 11. "Georgia State Bird". Georgia State Bird Brown Thrasher Toxostoma rufum. Netstate.
 12. "Georgia Secretary of State - State Game Bird". Georgia Secretary of State. State of Georgia. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2012-07-29-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2016-10-17.
 13. "Hawaii State Bird". The Nene Goose- Branta Sandvicensis-Hawaii's State Bird. Aloha-Hawaii.
 14. "Idaho State Bird". Georgia State Bird Mountain Bluebird Sialia currucoides. Netstate.
 15. "State Symbols". State of Illinois. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2016-11-15-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 25 April 2015.
 16. "Indiana State Bird". Indiana Historical Bureau. ശേഖരിച്ചത് 25 April 2015.
 17. "Iowa State Bird". Iowa State Bird Eastern Goldfinch Carduelis tristis. Netstate.
 18. "Kansas State Bird". Kansas State Bird Western Meadowlark Sturnella neglecta. Netstate.
 19. "Kentucky State Bird". Kentucky's State Bird: The Cardinal. Kentucky Department for Libraries and Archives. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2012-07-05-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2016-10-17.
 20. "Louisiana State Bird". Louisiana State Bird: Brown Pelican. SHG Resources. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2012-07-10-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2016-10-17.
 21. "Maine State Bird". Maine State Bird, the Chickadee. Wells Maine. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2018-12-24-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2016-10-17.
 22. "Maryland State Bird". Louisiana State Bird Baltimore Oriole Icterus galbula. Netstate.
 23. "Massachusetts State Bird". Massachusetts State Bird: Chickadee. SHG Resources. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2012-06-16-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2016-10-17.
 24. CIS: State Symbols
 25. "Michigan State Bird". Michigan State Bird American Robin Turdus migratorius. Netstate.
 26. "Minnesota State Bird". Minnesota State Bird Common Loon Gavia immer. Netstate.
 27. "Mississippi State Bird". Mississippi State Bird: Mockingbird. SHG Resources. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2012-07-10-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2016-10-17.
 28. "Mississippi State Symbols, Emblems, and Mascots". SHG Resources. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2012-06-16-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2016-10-17.
 29. "Missouri State Bird". Missouri State Bird: Bluebird. SHG Resources. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2012-06-16-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2016-10-17.
 30. "Montana State Bird". Michigan State Bird Western Meadowlark Sturnella neglecta. Netstate.
 31. "Nebraska State Bird". Nebraska State Bird: Bluebird. SHG Resources. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2012-07-10-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2016-10-17.
 32. "Nevada State Bird". Nevada State Bird, mountain bluebird. Val-U-Corp Services, Inc.
 33. "New Hampshire State Bird". New Hampshire State Bird: Purple Finch. SHG Resources. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2012-06-16-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2016-10-17.
 34. "New Jersey State Bird". NJ Senate No. 241. NJ Home.
 35. "New Mexico State Bird - Roadrunner". New Mexico State Bird - Roadrunner - Geococcyx californianus. 50states.com.
 36. "New York State Bird". New York State Bird Bluebird Sialia sialis. Netstate.
 37. "North Carolina State Bird". Cardinal- North Carolina State Bird. NC Department of State.
 38. "North Dakota State Bird". North Dakota State Bird Western Meadowlark Sturnella neglecta. Netstate.
 39. "Ohio State Bird". Ohio's State Bird- The Cardinal. Ohio History Central.
 40. "Oklahoma State Bird". Oklahoma State bird. Birds of Oklahoma.
 41. "ആർക്കൈവ് പകർപ്പ്". മൂലതാളിൽ നിന്നും 2016-06-03-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2016-10-17.
 42. "Oregon State Bird". Oregon State Bird Western Meadowlark Sturnella neglecta. Netstate.
 43. "Pennsylvania State Bird". Pennsylvania State Bird: Ruffed Grouse. SHG Resources. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2012-06-16-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2016-10-17.
 44. "Rhode Island State Bird". Rhode Island State Bird: Rhode Island Red. SHG Resources. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2012-06-16-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2016-10-17.
 45. 45.0 45.1 "SC Statehouse Student's web page, State Symbols and Emblems, State Bird". South Carolina General Assembly. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2007-07-02-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2007-07-19.
 46. "SC Statehouse Student's web page, State Symbols and Emblems, State Wild Game Bird". South Carolina General Assembly. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2007-07-06-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2007-07-19.
 47. "South Dakota State Bird". South Dakota State Bird Ring-necked Pheasant Phasianus colchicus. Netstate.
 48. "Tennessee State Bird". Tennessee State Bird: Mockingbird. SHG Resources. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2012-06-16-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2016-10-17.
 49. "Tennessee State Symbols". Tennessee State General Assembly. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2018-12-24-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2016-10-17.
 50. "Texas State Bird". The Texas State Bird: Mockingbird. Lone Star Junction.
 51. "Utah State Bird". Utah State Bird California Gull Larus californicus. Netstate.
 52. "Vermont State Bird". Vermont State Bird- Hermit Thrush. About. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2018-12-24-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2016-10-17.
 53. "Virginia State Bird". NetState. 2005-04-17. ശേഖരിച്ചത് 2007-04-06. External link in |work= (help)
 54. "Symbols of Washington State". Washington State Legislature. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2007-03-05-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2007-03-11.
 55. "West Virginia State Bird". Netstate.
 56. "Wisconsin State Bird". Wisconsin State Bird: Robin. SHG Resources. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2012-06-16-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്. ശേഖരിച്ചത് 2016-10-17.
 57. "Wyoming State Bird". Wyoming State Bird: Robin. State of Wyoming.
 58. "District of Columbia State Bird". Washington DC State Symbols. 50 States.

External links[തിരുത്തുക]