അമേരിക്കയിലെ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിമാരുടെ പട്ടിക

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

അമേരിക്കയിലെ (യുണെറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്) സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിമാരുടെ പട്ടിക.


വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറിമാർ (1781–1789)[തിരുത്തുക]

പ്രധാന ലേഖനം: United States Secretary of Foreign Affairs

സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിമാരുടെ പട്ടിക[തിരുത്തുക]

Parties
Status
  Denotes acting Secretary of State
No. ചിത്രം പേര് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസിഡൻസ് ചുമതലയേറ്റ തീയതിയും വർഷവും ചുമതലയൊഴിഞ്ഞ തീയതിയും വർഷവും പ്രസിഡന്റുമാർ
- John Jay ജോൺ ജേ[A](acting) ന്യൂയോർക്ക് സെപ്റ്റംബർ 26, 1789 മാർച്ച് 22, 1790 ജോർജ് വാഷിംഗടൺ
1 Thomas Jefferson തോമസ് ജെഫേഴ്സൺ[M] വിർജീനിയ മാർച്ച് 22, 1790 ഡിസംബർ 31, 1793
2 Edmund Randolph എഡ്മണ്ട് ജെ.റാൻഡോൾഫ് വിർജീനിയ ജനുവരി 2, 1794 ആഗസ്റ്റ് 20, 1795
3 Timothy Pickering തിമോത്തി പിക്കെറിംഗ് മസാച്ച്യുസെറ്റ്സ് ആഗസറ്റ് 20, 1795 ഡിസംബർ 10, 1795[B]
ഡിസംബർ 10, 1795 മാർച്ച് 4, 1797
മാർച്ച് 4, 1797 മെയ് 12, 1800 ജോൺ ആഡംസ്
- Charles Lee, AG.png ചാൾസ് ലീ[C](acting) വിർജീനിയ മെയ് 13, 1800 ജൂൺ 5, 1800
4 John Marshall ജോൺ മാർഷൽ വിർജീനിയ ജൂൺ 13, 1800 മാർച്ച് 4, 1801
- LeviLincoln.gif ലെവി ലിങ്കൺ, Sr.[C](acting) മസാച്ച്യുസെറ്റ്സ് മാർച്ച് 5, 1801 മെയ് 1, 1801 Thomas Jefferson
5 James Madison ജെയിംസ് മാഡിസൺ[M] വിർജീനിയ മെയ് 2, 1801 മാർച്ച് 3, 1809
6 Robert Smith റോബർട്ട് സ്മിത്ത് മേരിലാൻറ് മാർച്ച് 6, 1809 ഏപ്രിൽ 1, 1811 ജയിംസ് മാഡിസൺ
7 James Monroe ജയിംസ് മൺറോ[M] വിർജീനിയ ഏപ്രിൽ 2, 1811 മാർച്ച് 3, 1817
- ജോൺ ഗ്രഹാം(acting) കെൻറക്കി മാർച്ച് 4, 1817 മാർച്ച് 9, 1817 James Monroe
- Portrait of Richard Rush.jpg റിച്ചാർഡ് റഷ്[C](acting) പെൻസിൽവാനിയ മാർച്ച് 10, 1817 സെപ്റ്റംബർ 22, 1817
8 John Quincy Adams ജോൺ ക്വിൻസി ആഡംസ്[M] മസാച്ച്യുസെറ്റ്സ് September 22, 1817 മാർച്ച് 3, 1825
- ഡാനിയേൽ ബ്രെൻറ്(acting) മാർച്ച് 4, 1825 മാർച്ച് 7, 1825 ജോൺ ക്വിൻസി ആഡംസ്
9 Henry Clay ഹെന്റി ക്ലേ കെൻറക്കി മാർച്ച് 7, 1825 മാർച്ച് 3, 1829
- ജെയിംസ് ഹാമിൽട്ടൺ(acting) ന്യൂയോർക്ക് മാർച്ച് 4, 1829 മാർച്ച് 27, 1829 Andrew Jackson
10 Martin Van Buren മാർട്ടിൻ വാൻ ബ്യൂറൻ[M] ന്യൂയോർക്ക് മാർച്ച് 28, 1829 മെയ് 23, 1831
11 Edward Livingston എഡ്വാർഡ് ലിവിങ്സ്റ്റൺ ലൂയീസിയാന മെയ് 24, 1831 മെയ് 29, 1833
12 Louis McLane Louis McLane ഡെലവെയർ മെയ് 29, 1833 ജൂൺ 30, 1834
13 John Forsyth John Forsyth ജോർജിയ (സംസ്ഥാനം) July 1, 1834 മാർച്ച് 4, 1837
മാർച്ച് 4, 1837 മാർച്ച് 3, 1841 Martin Van Buren
- Jacob L. Martin(acting) മാർച്ച് 4, 1841 മാർച്ച് 5, 1841 William Harrison
14 Daniel Webster Daniel Webster മസാച്ച്യുസെറ്റ്സ് മാർച്ച് 6, 1841 ഏപ്രിൽ 4, 1841
ഏപ്രിൽ 4, 1841 മെയ് 8, 1843 John Tyler
- Hugh S. Legaré.jpg Hugh S. Legaré(acting) തെക്കൻ കരോലിന മെയ് 9, 1843 ജൂൺ 20, 1843
- William S. Derrick(acting) ജൂൺ 21, 1843 ജൂൺ 23, 1843
15 Abel P. Upshur Abel P. Upshur വിർജീനിയ ജൂൺ 24, 1843 ജൂലൈ 23, 1843[D]
ജൂലൈ 24, 1843 ഫെബ്രുവരി 28, 1844
- John Nelson John Nelson[C](acting) മേരിലാൻറ് February 29, 1844 മാർച്ച് 31, 1844
16 John C. Calhoun John C. Calhoun തെക്കൻ കരോലിന April 1, 1844 മാർച്ച് 10, 1845[E]
17 James Buchanan James Buchanan[M] പെൻസിൽവാനിയ മാർച്ച് 10, 1845 മാർച്ച് 7, 1849[E] James K. Polk[E]
18 John M. Clayton John M. Clayton ഡെലവെയർ മാർച്ച് 8, 1849 ജൂലൈ 9, 1850 Zachary Taylor
ജൂലൈ 9, 1850 ജൂലൈ 22, 1850 Millard Fillmore
19 Daniel Webster Daniel Webster മസാച്ച്യുസെറ്റ്സ് ജൂലൈ 23, 1850 October 24, 1852
- Charles Magill Conrad.jpg Charles M. Conrad[B](acting) ലുയീസിയാന October 25, 1852 നവംബർ 5, 1852
20 Edward Everett Edward Everett മസാച്ച്യുസെറ്റ്സ് നവംബർ 6, 1852 മാർച്ച് 3, 1853
- William Hunter (Asst. Sec. of State).jpg William Hunter[F](acting) റോഡ്ഐലൻഡ് മാർച്ച് 4, 1853 മാർച്ച് 7, 1853 Franklin Pierce
21 William L. Marcy William L. Marcy ന്യൂയോർക്ക് മാർച്ച് 7, 1853 മാർച്ച് 6, 1857[E]
22 Lewis Cass Lewis Cass മിഷിഗൺ മാർച്ച് 6, 1857 December 14, 1860 James Buchanan
- William Hunter (Asst. Sec. of State).jpg William Hunter(acting) റോഡ്ഐലൻഡ് ഡിസംബർ 15, 1860 ഡിസംബർ 16, 1860
23 Jermiah S. Black Jeremiah S. Black പെൻസിൽവാനിയ ഡിസംബർ 17, 1860 മാർച്ച് 5, 1861[E]
24 William H. Seward വില്ല്യം എച്ച് സിവാർഡ് ന്യൂയോർക്ക് മാർച്ച് 5, 1861 ഏപ്രിൽ15, 1865 അബ്രഹാം ലിങ്കൺ
ഏപ്രിൽ 15, 1865 മാർച്ച് 4, 1869 Andrew Johnson
25 Elihu B. Washburne Elihu B. Washburne ഇല്ലിനോയിസ് മാർച്ച് 5, 1869 മാർച്ച് 16, 1869 യുള്ളിസസ് എസ്. ഗ്രാന്റ്
26 Hamilton Fish Hamilton Fish ന്യൂയോർക്ക് മാർച്ച് 17, 1869 മാർച്ച് 4, 1877
മാർച്ച് 4, 1877 മാർച്ച് 12, 1877[E] Rutherford B. Hayes[E]
27 William M. Evarts William M. Evarts ന്യൂയോർക്ക് മാർച്ച് 12, 1877 മാർച്ച് 7, 1881
28 James G. Blaine James G. Blaine മെയ്ൻ മാർച്ച് 7, 1881 September 19, 1881 James A. Garfield
September 19, 1881 December 19, 1881 Chester A. Arthur
29 Frederick T. Frelinghuysen Frederick Theodore Frelinghuysen ന്യൂ ജെഴ്സി ഡിസംബർ 19, 1881 മാർച്ച് 6, 1885[E]
30 Thomas F. Bayard Thomas F. Bayard ഡെലവെയർ മാർച്ച് 7, 1885 March 6, 1889 Grover Cleveland[E]
31 James G. Blaine James G. Blaine മെയ്ൻ മാർച്ച് 7, 1889 ജൂൺ 4, 1892 Benjamin Harrison
- William F. Wharton.jpg William F. Wharton[G](acting) മസാച്ച്യുസെറ്റ്സ് ജൂൺ 4, 1892 ജൂൺ 29, 1892
32 John W. Foster John W. Foster ഇന്ത്യാന ജൂൺ 29, 1892 February 23, 1893
- William F. Wharton.jpg William F. Wharton[G](acting) മസാച്ച്യുസെറ്റ്സ് February 24, 1893 മാർച്ച് 6, 1893
Grover Cleveland
33 Walter Q. Gresham Walter Q. Gresham ഇന്ത്യാന മാർച്ച് 7, 1893 മെയ് 28, 1895
- Edwin F. Uhl Edwin F. Uhl[G](acting) മിഷിഗൺ May 28, 1895 ജൂൺ 9, 1895
34 Richard Olney Richard Olney മസാച്ച്യുസെറ്റ്സ് June 10, 1895 മാർച്ച് 5, 1897[E]
35 John Sherman John Sherman ഒഹിയോ മാർച്ച് 6, 1897 ഏപ്രിൽ 27, 1898 William McKinley
36 William R. Day William R. Day ഒഹിയോ April 28, 1898 September 16, 1898
- AAAoftheState.jpg Alvey A. Adee[H] (acting) ന്യൂയോർക്ക് September 17, 1898 September 29, 1898
37 John Hay John Hay ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഓഫ് കെളംബിയ September 30, 1898 September 14, 1901
September 14, 1901 ജൂലൈ 1, 1905 Theodore Roosevelt
- Francis B. Loomis (sketch).gif Francis B. Loomis[G](acting) ഒഹിയോ ജൂലൈ 1, 1905 ജൂലൈ 18, 1905
38 Elihu Root Elihu Root ന്യൂയോർക്ക് ജൂലൈ 19, 1905 ജനുവരി 27, 1909
39 Robert Bacon Robert Bacon ന്യൂയോർക്ക് ജനുവരി 27, 1909 മാർച്ച് 5, 1909[E]
40 Philander C. Knox Philander C. Knox പെൻസിൽവാനിയ മാർച്ച് 6, 1909 മാർച്ച് 5, 1913 William Howard Taft[E]
41 William Jennings Bryan William Jennings Bryan നെബ്രാസ്ക മാർച്ച് 5, 1913 June 9, 1915 Woodrow Wilson
42 Robert Lansing Robert Lansing ന്യൂയോർക്ക് June 9, 1915 June 23, 1915
June 24, 1915 February 13, 1920
- Frank Polk Frank Polk[I](acting) ന്യൂയോർക്ക് February 14, 1920 മാർച്ച് 12, 1920
43 Bainbridge Colby Bainbridge Colby ന്യൂയോർക്ക് മാർച്ച് 23, 1920 മാർച്ച് 4, 1921
44 Charles Evans Hughes Charles Evans Hughes ന്യൂയോർക്ക് മാർച്ച് 5, 1921 August 2, 1923 Warren G. Harding
August 2, 1923 മാർച്ച് 4, 1925 Calvin Coolidge
45 Frank B. Kellogg Frank B. Kellogg മിനസോട്ട മാർച്ച് 5, 1925 മാർച്ച് 4, 1929
മാർച്ച് 4, 1929 മാർച്ച് 28, 1929 Herbert Hoover
46 Henry L. Stimson Henry L. Stimson ന്യൂയോർക്ക് മാർച്ച് 28, 1929 മാർച്ച് 4, 1933
47 Cordell Hull Cordell Hull ടെന്നസി മാർച്ച് 4, 1933 നവംബർ 30, 1944 Franklin D. Roosevelt
48 Edward R. Stettinius, Jr. Edward Stettinius, Jr. വിർജീനിയ December 1, 1944 ഏപ്രിൽ 12, 1945
April 12, 1945 ജൂൺ 27, 1945 Harry S. Truman
- Ambassador Grew.jpg Joseph Grew[I](acting) ന്യൂ ഹാംഷെയർ June 28, 1945 ജൂലൈ 3, 1945
49 James F. Byrnes James F. Byrnes തെക്കൻ കരോലിന July 3, 1945 ജനുവരി 21, 1947
50 George C. Marshall George C. Marshall പെൻസിൽവാനിയ ജനുവരി 21, 1947 ജനുവരി 20, 1949
51 Dean G. Acheson Dean Acheson കണക്റ്റിക്കട്ട് ജനുവരി 21, 1949 ജനുവരി 20, 1953
- Harrison F. Matthews Harrison F. Matthews മേരിലാൻറ് ജനുവരി 20, 1953 ജനുവരി 21, 1953 Dwight D. Eisenhower
52 John Foster Dulles John Foster Dulles ന്യൂയോർക്ക് ജനുവരി 21, 1953 April 22, 1959
53 Christian A. Herter Christian Herter മസാച്ച്യുസെറ്റ്സ് ഏപ്രിൽ 22, 1959 ജനുവരി 20, 1961
- Livingston T. Merchant.jpg Livingston T. Merchant(acting) ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഓഫ് കെളംബിയ ജനുവരി 20, 1961 ജനുവരി 21, 1961 John F. Kennedy
54 Dean Rusk Dean Rusk ന്യൂയോർക്ക് ജനുവരി 21, 1961 നവംബർ 22, 1963
നവംബർ 22, 1963 ജനുവരി 20, 1969 Lyndon B. Johnson
- Charles Bohlen.png Charles E. Bohlen(acting) വാഷിങ്ടൺ ഡി.സി. ജനുവരി 20, 1969 ജനുവരി 22, 1969 Richard Nixon
55 William P. Rogers William P. Rogers മേരിലാൻറ് ജനുവരി 22, 1969 September 3, 1973
- Kenneth-Rush-1977.jpg കെന്നത്ത് റഷ്(acting) ഫ്ലോറിഡ സെപ്റ്റംബർ 3, 1973 സെപ്റ്റംബർ 22, 1973
56 Henry A. Kissinger ഹെന്റി കിസിംഗർ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഓഫ് കെളംബിയ സെപ്റ്റംബർ 22, 1973 August 9, 1974
ആഗസ്റ്റ് 9, 1974 ജനുവരി 20, 1977 Gerald Ford
- Philiphabib cropped.jpg ഫിലിപ്പ് ഹബീബ്(acting) കാലിഫോർണിയ ജനുവരി 20, 1977 ജനുവരി 23, 1977 Jimmy Carter
57 Cyrus R. Vance Cyrus Vance പടിഞ്ഞാറൻ വിർജീനിയ ജനുവരി 23, 1977 ഏപ്രിൽ 28, 1980
- Warren Christopher.jpg Warren Christopher[K][1](acting) കാലിഫോർണിയ ഏപ്രിൽ 28, 1980 മെയ് 2, 1980
- David D. Newsom[L][1](acting) മെയ് 2, 1980 മെയ് 3, 1980
- Richard N. Cooper[N][1](acting) മെയ് 3, 1980
- David D. Newsom[L][1](acting) മെയ് 3, 1980 മെയ് 4, 1980
- Warren Christopher.jpg വാറൻ ക്രിസ്റ്റഫർ[K][1](acting) കാലിഫോർണിയ മെയ് 4, 1980 മെയ് 8, 1980
58 Edmund Muskie എഡ്മണ്ട് മസ്കീ മെയ്ൻ മെയ് 8, 1980 ജനുവരി 20, 1981
59 Alexander Haig അലക്സാണ്ടർ ഹെയ്ഗ് കണക്റ്റിക്കട്ട് ജനുവരി 22, 1981 ജൂലൈ 5, 1982 റൊണാൾഡ് റീഗൻ
- Walter John Stoessel, Jr. Walter John Stoessel, Jr.[K](acting) കാലിഫോർണിയ ജൂലൈ 5, 1982 ജൂലൈ 16, 1982
60 George P. Shultz ജോർജ് പി. ഷുൾട്സ് കാലിഫോർണിയ ജൂലൈ 16, 1982 ജനുവരി 20, 1989
- Michael Armacost[L](acting) മേരിലാൻറ് ജനുവരി 20, 1989 ജനുവരി 25, 1989 ജോർജ്ജ് എച്ച്.ഡബ്ല്യു. ബുഷ്
61 James Baker ജെയിസ് ബേക്കർ ടെക്സസ് ജനുവരി 25, 1989 ആഗസ്റ്റ് 23, 1992
62 Lawrence Eagleburger ലോറൻസ് ഈഗിൾബർഗർ Wisconsin August 23, 1992 December 8, 1992[K]
December 8, 1992 ജനുവരി 20, 1993
- അർനോൾഡ് കാന്റർ[L][2](acting) വിർജീനിയ ജനുവരി 20, 1993 Bill Clinton
- Frank G. Wisner as Ambassador.png ഫ്രാങ്ക് ജി. വിൻസർ[O][2](acting) ജനുവരി 20, 1993
63 Warren Christopher വാറൻ ക്രിസ്റ്റഫർ കാലിഫോർണിയ ജനുവരി 20, 1993 ജനുവരി 17, 1997
64 Madeleine Albright മഡെലൈൻ ആൽബ്രൈറ്റ് Albright ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഓഫ് കെളംബിയ ജനുവരി 23, 1997 ജനുവരി 20, 2001
65 Colin Powell കോളിൻ പവൽ വിർജീനിയ ജനുവരി 20, 2001 ജനുവരി 26, 2005 ജോർജ്ജ് ഡബ്ല്യു. ബുഷ്
66 Condoleezza Rice കോൻടോലീസ്സ റൈസ് കാലിഫോർണിയ ജനുവരി 26, 2005 ജനുവരി 20, 2009
- AmbassadorBurns.jpg വില്ല്യം ജോസഫ് ബേൺസ്(acting) ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ഓഫ് കെളംബിയ ജനുവരി 20, 2009 ജനുവരി 21, 2009 ബറാക്ക് ഒബാമ
67 Hillary Clinton official Secretary of State portrait crop.jpg ഹിലാരി ക്ലിന്റൺ ന്യൂയോർക്ക് ജനുവരി 21, 2009 ഫെബ്രുവരി 1, 2013
68 John Kerry ജോൺ കെരി മസാച്ച്യുസെറ്റ്സ് ഫെബ്രുവരി 1, 2013 Incumbent

സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിമാർ ഓഫീസിലുണ്ടായിരുന്ന കാലം[തിരുത്തുക]

11 years, 271 days Cordell Hull from 1933 to 1944
7 years, 364 days Dean Rusk from 1961 to 1969
7 years, 364 days William H. Seward from 1861 to 1869
43 days Lawrence Eagleburger from 1992 to 1993
37 days Robert Bacon in 1909
11 days Elihu B. Washburne in 1869

This is a list of United States Secretaries of State by time in office. This is based on the difference between dates; if counted by number of calendar days all the figures would be one greater.Cordell Hull is the only person to have served as Secretary of State for more than eight years. Daniel Webster and James G. Blaine are the only Secretaries of State to have ever served non-consecutive terms. Elihu B. Washburne served as Secretary of State for less than two weeks before becoming Ambassador to France.

# in office Secretary Length of service

(days)

Rank
47 Hull, CordellCordell Hull 4289 1
54 Rusk, DeanDean Rusk 2921 2
24 Seward, William H.William H. Seward 2921
8 Adams, John QuincyJohn Quincy Adams 2920 4
26 Fish, HamiltonHamilton Fish 2917 5
5 Madison, JamesJames Madison 2862 6
37 Hay, JohnJohn Hay 2465 7
13 Forsyth, JohnJohn Forsyth 2437 8
60 Shultz, George P.George P. Shultz 2380 9
52 Dulles, John FosterJohn Foster Dulles 2282 10
7 Monroe, JamesJames Monroe 2011 11
42 Lansing, RobertRobert Lansing 1695 12
55 Rogers, William P.William P. Rogers 1685 13
14/19 Webster, DanielDaniel Webster 1617 14
3 Pickering, TimothyTimothy Pickering 1614 15
45 Kellogg, Frank B.Frank B. Kellogg 1484 16
28/31 Blaine, James G.James G. Blaine 1472 17
67 Clinton, HillaryHillary Clinton 1472
65 Powell, ColinColin Powell 1467 19
51 Acheson, DeanDean Acheson 1460 20
21 Marcy, William L.William L. Marcy 1460
30 Bayard, Sr., Thomas F.Thomas F. Bayard, Sr. 1460
40 Knox, Philander C.Philander C. Knox 1460
44 Hughes, Charles EvansCharles Evans Hughes 1460
63 Christopher, WarrenWarren Christopher 1458 25
64 Albright, MadeleineMadeleine Albright 1458
17 Buchanan, JamesJames Buchanan 1458
9 Clay, HenryHenry Clay 1457 28
27 Evarts, William M.William M. Evarts 1456 29
66 Rice, CondoleezzaCondoleezza Rice 1455 30
46 Stimson, Henry L.Henry L. Stimson 1437 31
1 Jefferson, ThomasThomas Jefferson 1380 32
22 Cass, LewisLewis Cass 1379 33
68 Kerry, JohnJohn Kerry 2852 34
61 Baker, JamesJames Baker 1306 35
38 Root, ElihuElihu Root 1288 36
56 Kissinger, HenryHenry Kissinger 1216 37
57 Vance, CyrusCyrus Vance 1191 38
29 Frelinghuysen, Frederick T.Frederick T. Frelinghuysen 1173 39
41 Bryan, William JenningsWilliam Jennings Bryan 826 40
33 Gresham, Walter Q.Walter Q. Gresham 812 41
10 Van Buren, MartinMartin Van Buren 786 42
6 Smith, RobertRobert Smith 756 43
11 Livingston, EdwardEdward Livingston 736 44
50 Marshall, GeorgeGeorge Marshall 730 45
53 Herter, ChristianChristian Herter 639 46
34 Olney, RichardRichard Olney 634 47
2 Randolph, EdmundEdmund Randolph 595 48
49 Byrnes, James F.James F. Byrnes 567 49
59 Haig, AlexanderAlexander Haig 529 50
18 Clayton, John M.John M. Clayton 501 51
35 Sherman, JohnJohn Sherman 417 52
12 Maclane, LouisLouis McLane 397 53
43 Colby, BainbridgeBainbridge Colby 346 54
16 Calhoun, John C.John C. Calhoun 343 55
4 Marshall, JohnJohn Marshall 264 56
58 Muskie, EdmundEdmund Muskie 257 57
32 Foster, John W.John W. Foster 239 58
15 Upshur, Abel P.Abel P. Upshur 219 59
48 Stettinus, EdwardEdward Stettinius, Jr. 208 60
36 Day, William R.William R. Day 141 61
20 Everett, EdwardEdward Everett 117 62
23 Black, Jeremiah S.Jeremiah S. Black 78 63
62 Eagleburger, LawrenceLawrence Eagleburger 43 64
39 Bacon, RobertRobert Bacon 37 65
25 Washburne, Elihu B.Elihu B. Washburne 11 66

ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മുൻ സെക്രട്ടറീസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ്.[തിരുത്തുക]

As of നവംബർ 2020, there are seven living former Secretaries of State, the oldest being George P. Shultz (served 1982–1989, born 1920). The most recent Secretary of State to die was Lawrence Eagleburger (served 1992–1993, born 1930), on June 4, 2011. The most recently serving Secretary of State to die was Warren Christopher (served 1993–1997, born 1925) on March 18, 2011.

ഇതുകൂടി കാണുക[തിരുത്തുക]

കുറിപ്പുകൾ[തിരുത്തുക]

References[തിരുത്തുക]