അന്താരാഷ്ട്ര സന്തോഷ ദിനം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.

എല്ലാ വർഷവും മാർച്ച് 20 നാണ് ലോക സന്തോഷ ദിനം അല്ലെങ്കിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സന്തോഷ ദിനം ലോകമെമ്പാടും ആഘോഷിക്കുന്നത്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ജനറൽ അസംബ്ലി 2012 ജൂലൈ 12 ലെ 66/281 നമ്പർ പ്രമേയത്തിൽ, സന്തോഷത്തിന്റെ പ്രസക്തി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് മാർച്ച് 20 അന്താരാഷ്ട്ര സന്തോഷ ദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.[1]

വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയും പൊതുജന ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും ഉൾപ്പെടെ, ഉചിതമായ രീതിയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സന്തോഷ ദിനം ആചരിക്കാൻ അംഗരാജ്യങ്ങളെയും, അന്താരാഷ്ട്ര, പ്രാദേശിക സംഘടനകളെയും, സർക്കാരിതര സംഘടനകളും വ്യക്തികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സിവിൽ സമൂഹത്തെയും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ക്ഷണിക്കുന്നു.[1]

ചരിത്രം[തിരുത്തുക]

2011-ൽ, യുഎൻ ജനറൽ അസംബ്ലി സാമ്പത്തിക അവസരങ്ങൾ പോലെ തന്നെ സന്തോഷത്തിനും മുൻഗണന നൽകുകയെന്നത് "മനുഷ്യന്റെ അടിസ്ഥാന ലക്ഷ്യം" ആക്കി ഒരു പ്രമേയം അംഗീകരിച്ചു.[2] 2012 ജൂലൈ 12 ലെ 66/281 നമ്പർ പ്രമേയത്തിൽ സന്തോഷത്തിന്റെ പ്രസക്തി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് മാർച്ച് 20 അന്താരാഷ്ട്ര സന്തോഷ ദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. സന്തോഷത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന പ്രമേയം ഭൂട്ടാൻ ആണ് അവതരിപ്പിച്ചത്.[3] 2013 ൽ, യുഎന്നിലെ എല്ലാ 193 അംഗരാജ്യങ്ങളും ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര സന്തോഷ ദിനം ആഘോഷിച്ചു.[2]

സന്തോഷദിനത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

2021-ൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ആഗോള സന്തോഷത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള പത്ത് ചുവടുകൾ:[4][തിരുത്തുക]

 1. നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക
 2. എല്ലാവരോടും പറയുക
 3. വേൾഡ് ഹാപ്പിനസ് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുക
 4. മറ്റുള്ളവർക്ക് സന്തോഷം നൽകുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക
 5. ആഘോഷിക്കുക
 6. നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പങ്കിടുക
 7. പ്രമേയം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക
 8. സുസ്ഥിര വികസനത്തിനായുള്ള ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ആഗോള ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും എന്ന് തീരുമാനിക്കുക
 9. പ്രകൃതി ആസ്വദിക്കുക
 10. ഹെഡോണിസം സ്വീകരിക്കുക

2021-ലെ ഏഴ് പ്രധാന ദൗത്യങ്ങൾ:[5][തിരുത്തുക]

 1. സന്തോഷം, എല്ലാവരുടെയും അടിസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശവും ലക്ഷ്യവും എന്ന നിലയിൽ സന്തോഷത്തെ
 2. സന്തോഷം, എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു സാർവത്രിക അഭിലാഷമായി
 3. സന്തോഷം, സമൂഹത്തെയും സമൂഹത്തെയും ജീവിക്കുന്നതിനും ജീവിക്കുന്നതിനും സേവിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു മാർഗമെന്ന നിലയിൽ
 4. സന്തോഷം, വ്യക്തികൾക്കും സമൂഹങ്ങൾക്കും സർക്കാരുകൾക്കും സമൂഹത്തിനും ഒരു ഉത്തര നക്ഷത്രമായി
 5. സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള സന്തോഷ പാത
 6. സന്തോഷം, മനുഷ്യവികസനത്തിനുള്ള ഒരു "പുതിയ മാതൃക" എന്ന നിലയിൽ
 7. ജനാധിപത്യപരവും വൈവിധ്യപൂർണ്ണവും ജൈവപരവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ അന്താരാഷ്ട്ര സന്തോഷ ദിനത്തിന്റെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആഘോഷം

അവലംബം[തിരുത്തുക]

 1. 1.0 1.1 "International Day of Happiness, 20 March | DISD". ശേഖരിച്ചത് 2022-03-19.
 2. 2.0 2.1 "International Day of Happiness - March 20" (ഭാഷ: അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ്). 2020-03-20. ശേഖരിച്ചത് 2022-03-19.
 3. "International Day of Happiness 2022: Date, Theme, History and Significance" (ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്). 2022-03-19. ശേഖരിച്ചത് 2022-03-19.
 4. "The International Day of Happiness". International Day of Happiness (ഭാഷ: അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 2021-04-29.
 5. "The International Day of Happiness". International Day സന്തോഷത്തിന്റെ (ഭാഷ: അമേരിക്കൻ ഇംഗ്ലീഷ്). ശേഖരിച്ചത് 2021-04-29.