അന്താരാഷ്ട്ര വികസന സമിതി

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

അല്പവികസിതരാഷ്ട്രങ്ങൾക്കു സാമ്പത്തികസഹായം നൽകുന്നതിനുവേണ്ടി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു യു.എൻ.സംഘടനയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര വികസന സമിതി (International Development Association). അന്താരാഷ്ട്ര പുനർനിർമ്മാണ വികസന ബാങ്കിന്റെ (ലോകബാങ്ക്) ഒരു കൂട്ടുസ്ഥാപനമെന്ന നിലയിൽ 1960 സെപ്റ്റമ്പറിൽ ഈ സംഘടന രൂപംകൊണ്ടു. മൂലധനം ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിവുള്ള അല്പവികസിതരാഷ്ട്രങ്ങളെയാണ് ഈ സംഘടന സഹായിക്കുന്നത്. ലോകബാങ്കിന്റെ തത്ത്വങ്ങൾ അനുകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സംഘടനയും പ്രോജക്ടുകൾ വിലയിരുത്തുകയും വായ്പകൾക്കു വേണ്ട കൂടിയാലോചന നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനപരിധി ലോകബാങ്കിന്റേതിനെക്കാൾ വിപുലമാണ്. ഉദാ. വിദ്യാഭ്യാസസംബന്ധമായുള്ള പ്രോജക്ടുകൾക്കും ഇത് സാമ്പത്തികസഹായം നൽകുന്നുണ്ട്. ഈ വായ്പകൾക്ക് പലിശ അടയ്ക്കേണ്ടതില്ല. എന്നാൽ 0.75 ശ.മാ. നിരക്കിൽ ഒരു ഇടപാടുകൂലി വസൂലാക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സംഘടനയെ ലോകബാങ്കിന്റെ മൃദുവായ്പാ ജാലകം (Softloan window) എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ലോകബാങ്കിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങൾക്കും ഈ സംഘടനയിൽ അംഗത്വം നേടാവുന്നതാണ്. ഏഷ്യ, ആഫ്രിക്ക, മധ്യപൌരസ്ത്യദേശം, ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് ഈ സംഘടന സാമ്പത്തികസഹായം നൽകുന്നു. ഈ സംഘടനയുടെ ആസ്ഥാനം വാഷിങ്ടൺ ഡി.സി.യാണ്.

Heckert GNU white.svgകടപ്പാട്: കേരള സർക്കാർ ഗ്നൂ സ്വതന്ത്ര പ്രസിദ്ധീകരണാനുമതി പ്രകാരം ഓൺലൈനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മലയാളം സർ‌വ്വവിജ്ഞാനകോശത്തിലെ അന്താരാഷ്ട്ര വികസന സമിതി എന്ന ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഈ ലേഖനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. വിക്കിപീഡിയയിലേക്ക് പകർത്തിയതിന് ശേഷം പ്രസ്തുത ഉള്ളടക്കത്തിന് സാരമായ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടാകാം.