അന്തരഗാന്ധാരം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search

സപ്തസ്വരങ്ങളിൽ ഗാന്ധാരത്തിനുള്ള രണ്ടു വകഭേദങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അന്തരഗാന്ധാരം. സപ്തസ്വരങ്ങൾക്കു നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള 12 സ്വരസ്ഥാനങ്ങൾ ഷഡ്ജം, ശുദ്ധരിഷഭം, ചതുശ്രുതിരിഷഭം, സാധാരണഗാന്ധാരം, അന്തരഗാന്ധാരം, ശുദ്ധമധ്യമം, പ്രതിമധ്യമം, പഞ്ചമം, ശുദ്ധധൈവതം, ചതുശ്രുതി ധൈവതം, കൈശികനിഷാദം, കാകളിനിഷാദം എന്നിവയാണ്. അന്തരഗാന്ധാരത്തിന്റെ ആവൃത്തി അനുപാതം (frequency) 5/4 ആണ്. ഷഡ്ജത്തിന്റെയും പഞ്ചമത്തിന്റെയും ഒത്തനടുവിലാണ് ഇതിന്റെ സ്ഥാനം. അന്തരഗാന്ധാരത്തെക്കാൾ താഴെയാണ് സാധാരണഗാന്ധാരത്തിന്റെ സ്ഥാനം. ഇതിന്റെ ആവൃത്തി അനുപാതം 6/5 ആണ്. ശങ്കരാഭരണരാഗത്തിൽ അന്തരഗാന്ധാരവും ഖരഹരപ്രിയരാഗത്തിൽ സാധാരണ ഗാന്ധാരവും പ്രയോഗിക്കുന്നു.

Heckert GNU white.svgകടപ്പാട്: കേരള സർക്കാർ ഗ്നൂ സ്വതന്ത്ര പ്രസിദ്ധീകരണാനുമതി പ്രകാരം ഓൺലൈനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച മലയാളം സർ‌വ്വവിജ്ഞാനകോശത്തിലെ അന്തരഗാന്ധാരം എന്ന ലേഖനത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഈ ലേഖനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. വിക്കിപീഡിയയിലേക്ക് പകർത്തിയതിന് ശേഷം പ്രസ്തുത ഉള്ളടക്കത്തിന് സാരമായ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ടാകാം.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അന്തരഗാന്ധാരം&oldid=2280027" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്