അധ്വാനം ഭാഷ വിമോചനം: വിമോചനാത്മക ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിന് ഒരാമുഖം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
അധ്വാനം ഭാഷ വിമോചനം: വിമോചനാത്മക ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിന് ഒരാമുഖം
അധ്വാനം ഭാഷ വിമോചനം: വിമോചനാത്മക ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിന് ഒരാമുഖം
കർത്താവ്പി. ശ്രീകുമാർ
രാജ്യംഇന്ത്യ
ഭാഷമലയാളം
വിഷയംമലയാളം
സാഹിത്യവിഭാഗംവായന
പ്രസാധകർചിന്ത പബ്ലിഷേഴ്സ് തിരുവനന്തപുരം
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തിയതി
2008
ഏടുകൾ120

പി. ശ്രീകുമാർ രചിച്ച പുസ്തകമാണ് അധ്വാനം ഭാഷ വിമോചനം: വിമോചനാത്മക ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിന് ഒരാമുഖം. വിമോചനാത്മക ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന നിരീക്ഷണങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണിത്. ഇത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ചിന്ത പബ്ലിഷേഴ്സ് തിരുവനന്തപുരം ആണ്.

ഉള്ളടക്കം[തിരുത്തുക]

 • ആമുഖം
 • ഭാഷ എങ്ങനെ ഉണ്ടായി?
 • അദ്ധ്വാനം, വിനിമയം, ഭാഷ
 • ഭാഷയും ശരീരവും
 • മനസ്സും ഭാഷയും
 • ഭാഷയും സമൂഹവും
 • ഭാഷാ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ
 • ഭാഷയും പൊതുനന്മയും
 • ഭാഷയും പൊതുനന്മയും
 • ഭാഷയും സാമ്പത്തിക വികസനവും
 • ഭാഷ, ജനാധിപത്യം, വിമോചനം
 • കൂടുതൽ അറിയുന്നതിന്

പുരസ്കാരങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

 • കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി എൻഡോവ്മെന്റ് പുരസ്കാരം 2010[1]

അവലംബം[തിരുത്തുക]