അടിസ്ഥാന ആറ്റോമികഭാരം

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
ഉദാഹരണം: ഭൂമിയിലെ ഉറവിടങ്ങളിൽ ചെമ്പ്. രണ്ട് ഐസോടോപ്പുകൾ നിലവിലുണ്ട്: കോപ്പർ -63 (62.9), കോപ്പർ -65 (64.9), സമൃദ്ധമായി 69% + 31%. ചെമ്പിനുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആറ്റോമിക് വെയ്റ്റ് (Ar, standard(Cu)) ശരാശരിയാണ്, അവയുടെ സ്വാഭാവിക സമൃദ്ധി കൊണ്ട് തൂക്കമുണ്ട്, തുടർന്ന് ആറ്റോമിക പിണ്ഡം സ്ഥിരാങ്കം m u കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നു . [1

ഭൂമിയിലെ ഒരു മൂലകത്തിന്റെ ഓരോ ഐസോടോപ്പിന്റെയും ആറ്റോമിക് ഭാരവും താരതമ്യേനയുള്ള ബാഹുല്യവും കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഗണിതശരാശരിയാണ് ആ മൂലകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ആറ്റോമിക ഭാരം (a r, സ്റ്റാൻഡേർഡ് (ഇ)). ഉദാഹരണത്തിന്, ഭൂമിയിലെ ചെമ്പിന്റെ 69 ശതമാനവും ഐസോടോപ്പ് 63 Cu ( A r = 62.929) ആണ്. ബാക്കിയുള്ള 31 ശതമാനം65 Cu ( A r = 64.927), ആണ്. ഇതു കണക്കിലെടുത്ത് ചെമ്പിൻറെ അടിസ്ഥാന അറ്റോമികഭാരം കണക്കാക്കുന്ന വിധം താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു.

ആപേക്ഷിക ഐസോടോപ്പിക് പിണ്ഡങ്ങൾക്ക് മാനങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ, അടിസ്ഥാന ആറ്റോമികഭാരത്തിനും മാനങ്ങളില്ല. അതിനെ ഡാൾട്ടനുമായി ഗുണിച്ചാൽ ഇതിനെ ഭാരത്തിന്റെ അളവാക്കി മാറ്റാം, ഇതാണ് അറ്റോമിക് മാസ് കോൺസ്റ്റന്റ്.

നിർവചനം[തിരുത്തുക]

ബോറോൺ, കാർബൺ, നൈട്രജൻ (കെമിസ്ട്രി ഇന്റർനാഷണൽ, ഐയുപി‌എസി) എന്നിവയുടെ സ്റ്റാൻ‌ഡേർഡ് ആറ്റോമിക് വെയ്റ്റുകളുടെ ഇടവേള നൊട്ടേഷൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഐ‌യു‌പി‌സി ആനുകാലിക പട്ടികയുടെ ഭാഗം. ഉദാഹരണം: ബോറോണിനായുള്ള പൈ ചാർട്ട് ഇത് ഏകദേശം 20% 10 ബി യും 80% 11 ബി യും ചേർന്നതാണെന്ന് കാണിക്കുന്നു. ഈ ഐസോടോപ്പ് മിശ്രിതം സാധാരണ ഭൗമ ബോറോൺ സാമ്പിളുകളുടെ ആറ്റോമിക് ഭാരം 10.806 മുതൽ 10.821 വരെയുള്ള ഇടവേളയിൽ കുറയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ ഇടവേളയാണ് സാധാരണ ആറ്റോമിക് ഭാരം. അസാധാരണമായ ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ബോറോൺ സാമ്പിളുകൾ, പ്രത്യേകിച്ച് നോൺ-ടെറസ്ട്രിയൽ സ്രോതസ്സുകൾ, ഈ പരിധിക്ക് പുറത്തുള്ള ആറ്റോമിക് ഭാരം അളന്നിരിക്കാം. ആറ്റോമിക് ഭാരവും ആപേക്ഷിക ആറ്റോമിക് പിണ്ഡവും പര്യായങ്ങളാണ്.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അടിസ്ഥാന_ആറ്റോമികഭാരം&oldid=3550044" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്