അംബേദ്കർ സമ്പൂർണ്ണ കൃതികൾ

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Jump to navigation Jump to search
അംബേദ്കർ സമ്പൂർണ്ണ കൃതികൾ
പരിഭാഷയുടെ പുറംചട്ട
കർത്താവ്ബി. ആർ. അംബേദ്കർ
പരിഭാഷഎം.പി. സദാശിവൻ
രാജ്യംഇന്ത്യ
ഭാഷമലയാളം
പരമ്പരസമ്പൂർണ്ണകൃതികൾ
വിഷയംസാമൂഹ്യശാസ്ത്രം
സാഹിത്യവിഭാഗംലേഖനം
പ്രസാധകൻകേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് [1]

ബി. ആർ. അംബേദ്കറുടെ കൃതികളുടെ സമാഹാരത്തിന്റെ എം.പി. സദാശിവൻ നടത്തിയ മലയാള തർജ്ജമയാണ് അംബേദ്കർ സമ്പൂർണ്ണ കൃതികൾ. 40 വാല്യമായാണ് ഈ കൃതി പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. അംബേദ്‌കർ തന്റെ ജീവിതകാലത്ത് എഴുതിയതും അദ്ദേഹം പ്രസംഗിച്ചതുമായ കര്യങ്ങളാണ് ഈ കൃതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്രാ സർക്കാർ ആണ് മറാഠിയിൽ ഈ കൃതി പൂർണ്ണമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. മലയാളത്തിലേയ്ക്ക്, എം. പി. സദാശിവൻ, ഇഗ്നേഷ്യസ് തുടങ്ങിയവർ വിവർത്തനം ചെയ്തു. വിവർത്തനസാഹിത്യത്തിനുള്ള 2003-ലെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം [2]ലഭിച്ചത് ഈ പുസ്തകത്തിനായിരുന്നു [3][4][5]കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ഈ പുസ്തകം പ്രസാധനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. [6]

അവലംബം[തിരുത്തുക]