മൂക്ക്

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
മനുഷ്യന്റെ മൂക്ക്
ആനയുടെ മൂക്ക് അഥവാ തുമ്പിക്കൈ

മൂക്ക് അഥവാ നാസിക ശ്വസിക്കുവാനും മണക്കുവാനുമുള്ള ഇന്ദ്രിയമാണ്. മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിൽ പെട്ട ഈ അവയവം ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ പരമപ്രധാനമായ അവയവമാണ്. മറ്റുള്ള ചില ജീവികളിൽ മൂക്കിന് പല ഉപയോഗങ്ങളും ഉണ്ട്. ആനയെ സംബന്ധിച്ച് മനുഷ്യന്റെ കൈ പോലെ പ്രധാനമായ അവയവമാണ്. മൃഗങ്ങളിൽ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവമാണ്. ഇത് മൂലം അവയ്ക്ക് പലതും ഗ്രഹിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും. പാമ്പിനെ പോലുള്ള ചില ജീവികളിൽ മൂക്ക് കാണപ്പെടുന്നില്ല അവ മിക്കതും പ്രത്യേക അവയവം വഴിയാണ് ശ്വസനം നടത്തുന്നത്.

മൂക്കിന്റെ ഘടന[തിരുത്തുക]

നാസാരന്ധ്രങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

നാസാഗഹ്വരങ്ങൾ[തിരുത്തുക]

ശ്ലേഷ്മസ്തരം[തിരുത്തുക]

ഘ്രാണനാഡി[തിരുത്തുക]

ധർമ്മം[തിരുത്തുക]

അവലംബം[തിരുത്തുക]

അവലോകനം[തിരുത്തുക]

"http://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മൂക്ക്&oldid=1716107" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്