ഫലകം:Infobox space telescope

വിക്കിപീഡിയ, ഒരു സ്വതന്ത്ര വിജ്ഞാനകോശം.
Documentation icon ഫലകത്തിന്റെ വിവരണം[കാണുക] [തിരുത്തുക] [നാൾവഴി] [പുതുക്കുക]

Usage[തിരുത്തുക]

{{Infobox space telescope
| name        = 
| background    =  <!--(subheadings' background colour; don't suffix with a semicolon)-->
| image       =  <!--full wiki markup e.g. [[File:MRO HiRISE.jpg|250px]] -->
| caption      = 
| organization   = 
| major_contractors = 
| alt_names     = 
| nssdc_id     = 
| location     = 
| orbit_type    = 
| height      = 
| period      = 
| velocity     = 
| accel_gravity   =
| inclination    = <!-- Not implemented yet - see [[Template_talk:Infobox_space_telescope|talk]] -->
| launch_date    = 
| launch_location  = 
| launch_vehicle  = 
| mission_length  = 
| deorbit_date   = 
| wavelength    = 
| mass       = 
| style       = 
| diameter     = 
| area       = 
| focal_length   = 
| instrument_1_name = 
| instrument_1_characteristics = 
| instrument_2_name = 
| instrument_2_characteristics = 
| instrument_3_name = 
| instrument_3_characteristics = 
| instrument_4_name = 
| instrument_4_characteristics = 
| instrument_5_name = 
| instrument_5_characteristics = 
| instrument_6_name = 
| instrument_6_characteristics = 
| instrument_7_name = 
| instrument_7_characteristics = 
| instrument_8_name = 
| instrument_8_characteristics = 
| instrument_9_name = 
| instrument_9_characteristics = 
| instrument_10_name = 
| instrument_10_characteristics = 
| instrument_11_name = 
| instrument_11_characteristics = 
| instrument_12_name = 
| instrument_12_characteristics = 
| website      = 
| as_of       = 
| stats_ref     = 
}}

Parameters[തിരുത്തുക]

Parameters in bold are required.

Parameter Description
name Telescope's (pincipal) name.
background Colour to use for the template's subheadings; don't suffix with a semicolon.
image Picture of the telescope (use full wikicode).
caption Picture caption (if necessary).
organization Organization responsible for telescope. This parameter needs to be used for the "General information" heading to appear.
major_contractors
alt_names Telescope's alternative names.
nssdc_id Telescope's NSSDC ID.
location Telescope's location (e.g. L2).
orbit_type Telescope's orbit type, including any significant parameters apart from those listed below (e.g. eccentricity)
height Telescope's orbit height.
period Telescope's orbit period.
velocity Telescope's orbit velocity.
accel_gravity Telescope's acceleration due to gravity.
launch_date Date when telescope launched.
launch_location
launch_vehicle Launch vehicle used for telescope.
mission_length expected duration and/or elapsed time using {{for year month day}} (e.g. (15 years, 1 month and 25 days elapsed).
deorbit_date (if known)
wavelength Wavelengths on which the telescope operates.
mass Telescope's mass.
style Telescope's style (type).
diameter Telescope's diameter.
area Telescope's collecting area.
focal_length Telescope's focal length.
instrument_1_name Name of first instrument on telescope.
instrument_1_characteristics First instrument's characteristics.
instrument_2_name Name of second instrument on telescope.
instrument_2_characteristics Second instrument's characteristics.
...
instrument_12_name Name of twelfth instrument on telescope.
instrument_12_characteristics Twelfth instrument's characteristics.
website The URL of the website for the telescope
as_of Date or time-frame at which template's statistics (e.g. launch/deorbit date, orbital parameters, etc) were known to be valid. In the face of multiple dates, omitting this field in favor of the "stats_ref" field may be advisable.
stats_ref Allows statistics to be referenced. Use standard <ref>...</ref> formatting.

See also[തിരുത്തുക]

"http://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫലകം:Infobox_space_telescope&oldid=1015542" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്